środa, 31 sierpnia 2011

A. Alechin: Nottingham (Runda XIII, partie 85-91)

XIII RUNDA

Nr 85. Obrona słowiańska [D 16]
A. Alechin J. Bogoljubow

1. Sf3 d5
2. d4 Sf6
3. c4 c6
4. Sc3 dxc4
5. a4 e6?

Zdumiewające jest, że tacy znawcy jak Euwe (w naszej 19-tej partii meczowej) i Bogoljubow (drugi już raz przeciw mnie) decydują się niekiedy na ten jawnie nieestetyczny ruch, zamiast naturalnej i silnej kontynuacji 5. ...Gf5.

6. e4 Gb4

A teraz już, widocznie, jedynym rozumnym wyborem był ruch 6. ...c5 zaproponowany przez Sultana Khana. Po ruchu w tekście białe mają kilka sposobów uzyskania wyraźnej przewagi pozycyjnej.

7. e5 Se4

Bezwartościowość ruchu 7. ...Sd5 pokazała pierwsza partia mojego meczu z Bogoljubowem w 1929 r.

8. Hc2 Hd5
9. Ge2 c5

Lub 9. ...0-0 10. 0-0 Sxc3 11. bc Ge7 12. Sd2! (Alechin - Helling, Drezno, 1936 r.).

10. O-O Sxc3
11. bxc3 cxd4
12. Sxd4 ...

Wystarczająco dobre jest i 12. cd, jak było we wspomnianym pojedynku z Euwe. Ale chciałem przekonać się, czy wzięcie skoczkiem nie jest silniejsze. W obu przypadkach białe odzyskują pionka, zachowując znakomite szanse. Dlatego zagadnienie jaki z dwóch ruchów daje im większą przewagę, jest - według mnie - raczej akademickim.

12. ... Gc5
13. Sf3 Sd7
14. Wd1 Hc6
15. Gxc4 O-O

Król musiał ratować się ucieczką, bowiem po 15. ...Gxf2+ 16. Hxf2 Hxc4 17. Ga3 czarne szybko giną.

16. Sg5 ...

Wymuszając osłabienie królewskiego skrzydła czarnych.

16. ... g6
17. Bb5 Hc7
18. Se4 Ge7

Oczywiście nie 18. ...Sxe5 z powodu 19. Sxc5 z następnym Ga3.

19. f4 ...

Do tej pory białe prowadziły atak prawidłowo, ale tutaj przeoczają najsilniejszą kontynuację. Po 19. Gh6 Wd8 20. f4 czarne, przy ich opóźnieniu w rozwoju, ledwo mogły znaleźć zadowalający plan obrony. Teraz jednak udaje się im trochę poprawić swoją pozycję, w praktyce wymuszając wymianę jednej z lekkich figur.

19. ... Sc5
20. Sf6+ ...

Dosyć agresywnie, ale w powstałych okolicznościach to najbardziej obiecująca atakująca możliwość.

20. ... Gxf6
21. exf6 Gd7
22. Ge3? ...

Ale to już, z pewnością, jest błąd, po jakim białe tracą nie tylko całą swoją przewagę, ale i winny byłyby - przy prawidłowej kontynuacji ze strony czarnych - walczyć o remis. Prawidłowe było 22. Ga3! (chociaż możliwe było uprzednie 22. Gxd7 i już po tym Ga3), wygrywając czas dla obrony pionka f6 poprzez Ge7 z zachowaniem niebezpiecznych gróźb wobec nieprzyjacielskiego króla.

22. ... Gxb5
23. axb5 Sd7
24. g3 ...

Obu pionków "f" nie można obronić, więc białe oddają tego, jakiego strata jest związana dla nich z mniejszymi nieprzyjemnościami. W przypadku 24. Gd4 Hxf4 25. Wf1 Hg5 czarne, oprócz przewagi materialnej, otrzymywałyby jeszcze perspektywę na atak (e6-e5 itd.)

24. ... Sxf6
25. Gd4 ...

Po 25. Wxa7 Sd5! (25. ...Wxa7 26. b6!) 26. Wxa8 Sxe3 27. Wxf8+ Kxf8 28. Hd3 Sxd1 29. Hxd1 Hc5+ czarne miałyby znacznie lepszą końcówkę hetmańską.

25. ... Sd7
26. Hf2 ...

Dzięki mocnemu gońcowi białe mają kompensację za pionka, ale nic ponadto. W ciągu najbliższych ruchów czarne mogły wymusić uproszczenia, jakie prawdopodobnie doprowadziłyby do remisu.

26. ... b6
27. We1 Hc4
28. Wab1 Wac8
29. He3 Wfe8
30. Hf3 f6

Czarne zaczynają igrać z ogniem. Tutaj, albo nawet w następnym posunięciu, powinny zaproponować wymianę hetmanów poprzez Hd5: mogły w tym przypadku obronić odstałego pionka a7. Wariant 30. ...Hd5 31. Hxd5 ed 32. Wxe8+ Wxe8 33. Wa1 Wa8 powinien by, jak to już ukazywano, zakończyć się pokojowym remisem. Po ruchu w tekście i następnym po nim białym udaje się stworzyć miażdżący atak na skrzydle królewskim.

31. Wb4 Hc7
32. Wb2 ...

Teraz także pionek e6 okazuje się słabym.

32. ... We7
33. Wbe2 Kf7
34. g4 Wce8
35. g5 ...

Z ukrytą groźbą, jaką czarne przeoczają lub lekceważą.

35. ... fxg5

Szansa na ratunek była w 35. ...f5. Prawda i wtedy białe zachowywały znakomite szanse na wygraną w związku z marszem h2-h4-h5.

36. f5!! ...

Zadaniowy finał, jak pokazują następujące warianty:
I. 36. ...ef 37. Hd5+ Kf8 38. Gg7+, z wygraną.
II. 36. ...gf 37. Hh5+ Kf8 38. Hh6+ Kg8 39. Hxg5+, z wygraną.
III. 36. ...e5 37. Hd5+ Kf8 38. Hc6! Hxc6 39. bc ed 40. Wxe7 Wxe7 41. Wxe7 Kxe7 42. c7 także z wygraną.

36. ... Hf4

Ani lepsze, ani gorsze niż w wariantach przytoczonych powyżej.

37. fxe6+ Wxe6
38. Hd5 ...

Była i inna droga do zwycięstwa - 38. Hh3 Hh4 39. Wf1+ Kg8 40. Wxe6!

38. ... Sf6

Inaczej 39. Wf1.

39. Gxf6 Hg4+
40. Wg2 Hf5
41. Ge5 ...

Ale nie 41. Hc4? Hc5+ i wygrywają już czarne!

41. ... Kg8
42. Wf2 Hg4+
43. Kh1 h5
44. Wg1 Hh4
45. Wf6 Kh7
46. Wxe6 Wxe6
47. Hd7+
Czarne poddały się.


Nr 86. Partia angielska [A 28]
S. Flohr R. Fine

1. c4 Sf6
2. Sc3 e5
3. Sf3 ...

Jeśli e4, to 3. ...Gc5, ale nie 3. ...Sc6 4. f4 z przewagą białych, jak było w partii Alechin - Lilienthal, Hastings, 1933/34 r.

3. ... Sc6
4. e3 ...

Doświadczenia ostatnich kilku lat wykazały, że wariant 4. d4 ed 5. Sxd4 Gb4 jest dla czarnych w pełni zadowalający. Ale i po ruchu w tekście białe nie mogą liczyć na uzyskanie przewagi.

4. ... Gb4
5. Hc2 O-O
6. Ge2 We8
7. O-O d6

Czarne planują postawić pionka na d5, jak tylko zakończą rozwój. Jest to dobry i logiczny plan, jaki w każdym przypadku zapewnia im równowagę. A jednak sądzę, że jeszcze więcej obiecywało uprzednie 7. ...Gf8, aby zapobiec wymianie tego gońca, praktycznie nieuniknionej przy kontynuacji w partii.

8. Se1 ...

Oczywiści dla uniknięcia otwarcia linii po 8. ...Gxc3 i 9. ...e4.

8. ... Ge6
9. a3 Gxc3

Stosunkowo lepsze, niż 9. ...Ga5 10. b4 Gb6, po czym czarne tracą możliwość przeprowadzenia d6-d5.

10. Hxc3 a5
11. b3 ...

11. ... Hd7

Zamiast tego niepotrzebnego przygotowującego ruchu czarne winny grac od razu 11. ...d5, co albo wymuszało wymianę, albo pozwalało im przesunąć pionka na d4, nie dając białym możliwości (jak to miało miejsce w partii) blokowania centrum ruchem e3-e4. W obu przypadkach białe musiałyby rozwiązać trudniejsze problemy, niż po ruchu hetmanem.

12. d3 d5
13. Hc2 Wad8
14. Gb2 Gg4

Z nadzieją na wybawienie od jednego z białych gońców. Flohr energicznie odpiera tę strategiczną groźbę.

15. cxd5 Hxd5
16. Sf3 ...

Prowadzi do dalszego osłabienia struktury pionkowej, ale w tym konkretnym przypadku, nie ma to istotnego znaczenia.

16. ... Gxf3
17. gxf3 Sd7
18. Wac1 Sf8
Uzgodniono remis.

Chociaż szanse rzeczywiście są mniej więcej równe, nie można odżałować tej przedwczesnej decyzji, podjętej po interesującej walce w debiucie.


Nr 87. Partia angielska [A 25]
J.-R. Capablanka C. Alexander

1. c4 e5
2. Sc3 Sc6
3. g3 g6
4. Gg2 Gg7
5. d3 Sge7
6. Sd5? ...

Początek atakującego manewru, jaki jednak nie przeszkadza czarnym w zakończeniu rozwoju. Wiele obiecującym planem w pozycjach tego rodzaju jest Wb1 z dalszym nastąpieniem pionka "b".

6. ... O-O
7. h4 Sd4
8. Gg5 ...

Po poprzednim ruchu białych można było sądzić, że miały one zamiar kontynuować h4-h5.

8. ... f6
9. Gd2 c6
10. Sxe7+ Hxe7
11. e3 Se6
12. Se2 f5

W tym momencie niepotrzebny ruch. Czarne mogły dwoma sposobami przygotować ruch pionka "d" o dwa pola: 1) 12. ...b6 z następnym Gb7 i 2) 12. ...d6, później Gc8-d7-e8 i Wd8.

13. Hc2 b6
14. f4! ...

Wykorzystanie możliwości usunięcia czarnego pionka "e" - w istniejących warunkach to najlepsza szansa białych.

14. ... Gb7
15. fxe5 Gxe5
16. O-O-O d5

Teraz w pozycji obu rywali powstały słabe punkty. U czarnych - pionek d5, u białych - pionki e3 i g3, co ogranicza działanie ich hetmańskich gońców. Perspektywy są teraz mniej więcej równe i pozostaną takie w ciągu szeregu kolejnych posunięć.

17. d4 Gg7
18. cxd5 cxd5
19. Kb1 Wac8
20. Sc3 Hd7
21. Wc1 Sc7

Ostrożniejsze byłoby 21. ...h5 22. Hb3 Wfd8.

22. Hb3 ...

Grożąc - w razie okazji - e3-e4.

22. ... Kh8
23. h5 ...

Chociaż i niezbyt groźny, ten ruch może później odkryć przed białymi szanse ataku.

23. ... g5
24. h6 Gf6
25. Whf1 Ge7
26. Hd1 ...

26. ... He8?

Nie tylko tracąc drogocenny czas, ale i dopuszczając odpowiedź białych będącą pierwszym krokiem na drodze oswobodzenia ich hetmańskiego gońca. Tymczasem, ponieważ przeciwnik nie miał poważniejszych gróźb, czarne same mogły rozpocząć atak na skrzydle hetmańskim poprzez 26. ...Ga6 z następnym posunięciem pionka "b". Wynik partii byłby wtedy w istocie niejasny.

27. g4 Hg6
28. gxf5 Wxf5
29. Wxf5 Hxf5+
30. Ka1 Wf8
31. Hh1 ...

Bardzo silne miejsce dla hetmana - stąd atakuje pionka d5, broni własnego pionka h6 i przygotowuje ruch e3-e4.

31. ... Hd3

Szybko wyjaśni się, że jest to niedostateczne. Ale czarne już nie mają wystarczającej obrony.

32. Sb1 Gd6
33. Gf3 Hf5
34. Wf1 Hg6
35. Wg1 Ge7
36. Sc3 Hg8?

Czarne obowiązane były do granic możliwości zapobiegać ruchowi e3-e4. Dlatego należało grać 36. ...Hf7 lub He6.

37. e4! ...

Wreszcie hetmański goniec jest oswobodzony, a jednocześnie białe uzyskują (co najmniej) silnego swobodnego pionka; początek końca.

37. ... Hf7
38. Gg2 Hf2

I po 38. ...de 39. Gxe4 Gxe4 40. Hxe4 partia nie trwałaby długo.

39. Gxg5 Gxg5
40. Wf1 Hxf1+
41. Gxf1 dxe4
42. Gg2 Se6
43. Gxe4 Ga6
44. Gb1
Czarne poddały się.

Jeśli 44. ...Sxd4, to 45. He4 Sf5 46. He5+ z wygraną.


Nr 88. Obrona sycylijska [B 72]
T. Tylor W. Winter

1. e4 c5
2. Sf3 d6
3. d4 cxd4
4. Sxd4 Sf6
5. Sc3 g6
6. Ge2 Gg7
7. Ge3 Sc6
8. Sb3 a5

Ta próba (zamiast ruchu Botwinnika 8. ...Ge6) nadaje partii swoisty charakter, ale wątpliwe czy jest z korzyścią dla czarnych. W istocie, otrzymując tylko złudę ataku na skrzydle hetmańskim, ustępują przeciwnikowi kontrolę nad ważnym punktem b5. Następną część partii białe wykonują przekonywująco.

9. O-O a4
10. Sd4 O-O
11. Sdb5 Ge6
12. Hd2 Sa5
13. b3 ...

Najprostszy sposób odparcia groźby przeciwnika. Czarny skoczek wcześniej czy później będzie musiał wrócić do swoich po bezcelowym wojażu.

13. ... axb3
14. axb3 Hd7

Troszeczkę więcej obiecywało odwleczenie najbliższej wymiany poprzez 15. ...We8.

15. Gh6 Sc6
16. Gxg7 Kxg7
17. Wad1 Sg8
18. f4 ...

A to już błędny zamiar, ponieważ na królewskim skrzydle białe nie mają żadnych realnych perspektyw. Ich szanse są w centrum i na przeciwległym fragmencie szachownicy. Dlatego należało od razu grać 18. Sd5 Gxd5 19. ed Sd8 20. c4 z oczywistą przewagą pozycyjną. Ruch wybrany przez białe tylko osłabia centralne pola.

18. ... f6
19. Sd5 Gxd5
20. exd5 Sd8
21. Sd4 ...

Także tutaj najprostsze 21. c4 jest silniejszą kontynuacją w porównaniu z tym.

21. ... Sh6
22. Gd3 Hc7

Z zamiarem wykorzystania względnej słabości czarnych pól w obozie przeciwnika. Kolejny ruch białych, oddający kontrolę nad punktem e5, jeszcze bardziej ułatwia rozwiązanie tego problemu.

23. f5 Hc5
24. Ge4 Shf7

25. Wf3 ...

Białe rozumiejąc, że ich pozycja nie jest już lepsza, wykorzystują pierwszą możliwość wymuszenia wiecznego szacha.

25. ... Se5
26. Wg3 g5
27. h4 h6
28. hxg5 hxg5
29. Wxg5+ fxg5
30. Hxg5+ Kf7
31. Hh5+ Kg7
Remis.


Nr 89. Obrona słowiańska [D 12]
E. Lasker M.Euwe

1. d4 d5
2. c4 c6
3. Sf3 Sf6
4. e3 Gf5
5. Gd3 ...

Prawdopodobnie jest to jeszcze mniej perspektywiczne, niż zwykłe 5. cd, po jakim czarne także uzyskują zadowalającą pozycję za pośrednictwem manewru Hc8 i przy okazji Sfd7.

5. ... e6
6. cxd5 ...

Jeśli wcześniej zagrać 6. Gxf5 ef i później 7. cd, to czarne odpowiedzą 7. ...Sxd5.

6. ... Gxd3
7. Hxd3 exd5

Pozycja jaka powstała, jest znana (ze zmianą kolorów) z obrony Caro-Kann (1.e4 c6 2. d4 d5 3. ed cd 4. c3 itd.), gdzie czarnym - tak jak teraz białym - przychodzi wybierać między "atakiem mniejszości" na skrzydle hetmańskim lub przełomem w centrum drogą e3-e4. Lasker wybiera drugi plan, ale to otwiera przed nim tylko remisowe szanse.

8. Sc3 Gd6
9. O-O O-O
10. We1 Sbd7

Najbliższego ruchu białych nie można powstrzymać.

11. e4 dxe4
12. Sxe4 Sxe4
13. Hxe4 ...

Wygląda jak propozycja remisu, ponieważ odpowiedź czarnych praktycznie wymusza kolejne usunięcie sił bojowych z szachownicy. Jednak białe nie miały obiektywnej przyczyny uchylania się od remisu, ponieważ druga kontynuacja - 13. Wxe4 Hf6 - dawała czarnym szansę na atak.

13. ... We8
14. Hxe8+ Hxe8
15. Wxe8+ Wxe8
16. Kf1 ...

W tym momencie partię z czystym sumieniem można było uznać za remisową, i to zasadniej, niż wiele innych z tego turnieju. I jeśli remisowa ugoda jednak nie doszła do skutku, to po prostu dlatego, sądzę, że żaden z partnerów nie zaproponował remisu - z różnych przyczyn. Lasker - ponieważ miał, raczej tylko teoretycznie, odrobinę gorszą pozycję (chociaż sam, niewątpliwie, doskonale rozumiał, że jego izolowany pionek nie jest poważną słabością); Euwe - ponieważ jako nowy mistrz świata, uważał za obowiązek wykorzystać nawet mikroskopijną szansę na zwycięstwo. Nieszczęśliwym rezultatem tego stała się katastrofa zmieniająca normalny przebieg turnieju.

16. ... Sb6
17. Gd2 f6
18. We1 Wxe1+
19. Sxe1 Kf7
20. Ke2 Ke6
21. h3 Sc4
22. Gc1 Gc7
23. Kd3 ...

23. ... Ga5??

Ten ruch, zaprawdę, trudno pojąć, ponieważ nawet odpowiedzi tak 24. Sc2 jak 24. Kxc4 Gxe1 25. Ge3 nie dawały czarnym żadnej przewagi.

24. b4! ...

Pozostała część partii komentarza nie potrzebuje.

24. ... Gxb4
25. Sc2 Gd2
26. Gxd2 Sb2+
27. Ke2 Kd5
28. Gc1 Sc4
29. Kd3 Sb6
30. Se3+ Ke6
31. Sc4 Sc8
32. Sa5 Sd6
33. Gf4
Czarne poddały się.


Nr 90. Gambit hetmański [D 60]
M. Botwinnik M. Vidmar

1. c4 e6
2. Sf3 d5
3. d4 Sf6
4. Gg5 Ge7
5. Sc3 O-O
6. e3 Sbd7
7. Gd3 ...

Warianty z 7. Wc1 były w ostatnich latach tak dokładnie przeanalizowane, że ruch w tekście, chociaż dopuszczający bezzwłoczne c7-c5, praktycznie daje białym więcej szans na skomplikowanie walki.

7. ... c5
8. O-O cxd4

Brak rozwinięcia czarnych figur nie pozwala przeprowadzić ataku na izolowanego pionka d4, i dlatego lepszym planem jest tutaj zwykła kontynuacja 8. ...dc 9. Gxc4 a6 10. a4 We8 itd.

9. exd4 dxc4
10. Gxc4 Sb6
11. Gb3 Gd7

Początek ryzykownego planu, niedoceniającego szans białych na atak skrzydła królewskiego. Półzwiązanie skoczka f6, wydające się tak niegroźne w tej chwili, za kilka posunięć stanie się skrajnie nieprzyjemne dla czarnych. Dlatego rozumne było od razu wyjaśnić położenie ruchem 11. ...Sfd5, po czym specjalnego niebezpieczeństwa dla czarnych w najbliższej przyszłości nie widać.

12. Hd3! ...

Teraz już na 12. ...Sfd5 białe zamierzają zagrać 13. Gc2.

12. ... Sbd5
13. Se5 Gc6
14. Wad1 Sb4?

Drugi błąd, po jakim atak białych staje się miażdżący. Mniejszym złem było 14. ...Wc8 z celem przeciwstawić się 15. Hh3 odpowiedzią 15. ...Sxc3 16. bc Ge4.

15. Hh3 Gd5

To nie rozwiązuje problemu obrony, ponieważ biał zachowują silnego królewskiego gońca. Ale i po 15. ...Sfd5 16. Gc1! wątpliwe czy czarne uratowałyby partię.

16. Sxd5 Sbxd5
17. f4 Wc8

Lub 17. ...g6 18. Gh6 We8 19. g4 itd.

18. f5 exf5
19. Wxf5 Hd6?

Szybko przegrywa. Jedynym ruchem było 19. ...Wc7, po czym białe wzmagały nacisk na punkt f7 ruchem 20. Wdf1 i dalej Hh4 z decydującą przewagą.


20. Sxf7! ...

Prosto i znakomicie. Czarne nie mogą uniknąć poważnych strat materialnych.

20. ... Wxf7
21. Gxf6 Gxf6
22. Wxd5 ...

Zdecydowanie silniejsze niż 22. Gxd5.

22. ... Hc6

Lub 22. ...Gxd4+ 23. Kh1 z wygraną białych.

23. Wd6 He8
24. Wd7
Czarne poddały się.

Partia dostała nagrodę specjalną jako najlepsza w 13 rundzie.


Nr 91. Partia hiszpańska [C 84]
G. Thomas S. Reshevsky

1. e4 e5
2. Sf3 Sc6
3. Gb5 a6
4. Ga4 Sf6
5. O-O Ge7
6. c3? ...

Ten ruch, będący najlepszym w odpowiedzi na d7-d6, w bieżącym wariancie, przeciwnie, jest w istocie nieudanym, ponieważ pozwala czarnym wymienić centralne pionki bez doświadczenia jakichkolwiek trudności. Białe miały dwie dobre kontynuacje - 6. We1 i 6. He2.

6. ... Sxe4
7. He2 Sc5
8. Gxc6 dxc6
9. Sxe5 O-O
10. d4 Sd7!

Zupełnie prawidłowo. Po wymianie jedynej rozwiniętej figury przeciwnika czarnym łatwiej będzie wykorzystać przewagę dwóch gońców.

11. Sd2 ...

Drugi błąd pozycyjny, prowadzący do tego, że biały hetman stanie na otwartej linii, gdzie będzie podlegał uderzeniom nieprzyjacielskich figur. Naturalne 11. Gf4 prowadziło do równej gry.

11. ... Sxe5
12. Hxe5 Ge6
13. Sf3 ...

Tutaj skoczek nie ma żadnej przyszłości. Jednak i w przypadku 13. Se4 Gd5 czarne mają jawną przewagę pozycyjną.

13. ... Gd6
14. Hh5? ...

Po tym ruchu jest wątpliwe, aby partię białych można uratować. Mniejszym złem byłoby 14. He2, i jeśli 14. ...We8, to 15. Hd3 f6 16. Ge3.

14. ... f6!

Teraz figury białych są ograniczone w swych działaniach, a każdy ruch pionkiem stwarza nowe słabości w pozycji.

15. b3 Hd7
16. h3 b5
17. We1 Wfe8

Przygotowując się do wykorzystania niewłaściwego położenia białego hetmana.

18. Gd2 g6
19. Hh4 ...

Lub 19. Hh6 Hf7, grożąc g6-g5 i Gf8.

19. ... Hf7

20. He4 ...

Czarne uzyskały idealną pozycję - w odniesieniu strategicznym - nie pozostawiając przeciwnikowi innego wyboru, niż ta rozpaczliwa kombinacja. I rzeczywiście groźba 20. ...g5 21. Hh6 Gf8 kosztowałaby białe co najmniej pionka, ponieważ ofiara (po 20. ...g5) 21. Gxg5 fg 22. Sxg5 Hg6 byłaby całkowicie beznadziejna.

20. ... Gxb3
21. Hxe8+ ...

Jeśli 21. Hxc6, to 21. ...Wxe1+ z następnym Gd5 itd.

21. ... Wxe8
22. Wxe8+ Hxe8
23. axb3 b4!

Znów bardzo silny ruch; bez jakiejkolwiek wątpliwości, najpewniejszy sposób realizacji przewagi materialnej. Jeśli białe miałyby czas czas na zagranie b3-b4, to osiągnięcie zwycięstwa byłoby znacznie trudniejsze.

24. Wxa6 bxc3
25. Wxc3 He2
26. Wxc6 ...

W przypadku 26. Wa1 Hc2 czarne najpierw zabierają pionka b3, później grają c6-c5 i koniec końców forsują zwycięstwo, ruszając drugim pionkiem "c".

26. ... Hb5
27. Wxd6 ...

Lub 27. Wc4 Hxb3 28. Sd2 Hd1+ 29. Sf1 Hc1 z wygraną czarnych.

27. ... cxd6
28. b4 Hd3
29. Gd2 g5
30. Ge3 Hb1+
31. Kh2 Hxb4

Z równym sukcesem białe mogły się tutaj poddać, ponieważ jest oczywiste, że nie są w stanie zbudować silnej pozycji obronnej.

32. g4 Hb7
33. Sd2 Hd5
34. Sf1 Kf7
35. Sg3 Ke6
36. Sf5 Hf3
37. Sh6 Kd5
38. Sg8 Kc4
39. Se7 d5
40. Sg8 Kc3!

Czarne chcą postawić króla na e2 w tym momencie, kiedy biały skoczek będzie znajdował się na g8.

41. Se7 Kd3
42. Kg1 Hxh3
Białe poddały się.

środa, 24 sierpnia 2011

A. Alechin: Nottingham (Runda XIV, partie 92-99)

XIV RUNDA

Nr 92. Debiut pionkiem hetmańskim [A 45]
K. Tartakower A. Alechin

1. d4 Sf6
2. g3 ...

Jeden z ulubionych ruchów Tartakowera. Oczywiście jest on dostatecznie dobry dla wyrównania partii, ale nie stawia przed czarnymi takich trudnych problemów, jak, na przykład, zwyczajne 2. c4.

2. ... c5

Zamierzając na 3. d5 fianchetować królewskiego gońca. Ale bardziej logiczną odpowiedzią na niezwykły drugi ruch białych jest 2. ...d5.

3. Sf3 d5

Czarne decydują się walczyć przeciw staroindyjskiej strukturze z zamianą kolorów. Jak pokazuje dalszy tok partii, strata tempa w tym konkretnym przypadku obraca się raczej na ich korzyść. Lepszym planem dla białych jest teraz 4. c3.

4. Gg2 cxd4
5. O-O ...

Z nadzieją na przechwycenie inicjatywy w centrum po 5. ...Sc6 6. Sxd4 e5 7. Sxc6 bc 8. c4. Ale czarne, posługując się tą okolicznością, że ich hetmański skoczek nie jest jeszcze rozwinięty, unikają wygodnej dla przeciwnika wymiany na c6.

5. ... Gg4
6. Sxd4 ...

Nic lepszego, oczywiście nie ma.

6. ... e5
7. Sf3 Sc6
8. h3 Gf5

Niegłupio; ale 8. ...Gd7, aby przeszkodzić najbliższemu ruchowi białych (gdyż wtedy 9. ...dc), było jeszcze efektywniejsze. Przeciwnie, gorsze było 8. ...Ge6 z powodu odpowiedzi 9. Sg5 z późniejszym c2-c4.

9. c4 d4
10. Hb3 Hc7

Pozwalając białym na wyrównanie gry. Zdecydowanie lepsze było 10. ...Hd7 (nie 10. ...Hc8 11. Sxe5 Sxe5 12. Gxb7), i jeśli 11. e3, to 11. ...Ge7 z następnym 0-0.

11. e3 Ge7

Króla trzeba koniecznie jak można najszybciej schronić w bezpiecznym miejscu.

12. exd4 exd4
13. Gf4 ...

Ta bardzo ważna wygrana tempa jest bezpośrednim następstwem nieprawidłowego 10-go ruchu czarnych.

13. ... Hc8
14. Wd1 O-O

Na szczęście dla czarnych, nie muszą troszczyć się o obronę swego centralnego pionka, ponieważ jego stratę wyrównują wzięciem białego pionka h3. Jeśli 15. g4 (prawdopodobnie najlepsze), to 15. ...Ge4! 16. Sbd2 Gg6 ze skomplikowanym, ale nie niekorzystną grą środkową.

15. Sxd4 Gxh3
16. Sxc6 bxc6
17. Gxh3? ...

Począwszy od tego momentu, białe wykonują kilka biernych posunięć, jakie szybko gubią ich na razie w pełni bezpieczną pozycję. Wymiana gońców, dzięki jakiej czarny hetman przechodzi na silną, atakującą pozycję, rozumie się, zasługuje na osąd. Przede wszystkim należało zakończyć rozwój grając 17. Sc3.

17. ... Hxh3
18. Hf3 Sg4
19. Sc3 ...

I znów białe nie doceniają ofensywnych możliwości przeciwnika. Lepsze było 19. Sd2, i jeśli 19. ...f5, to 20. Kf1.

19. ... f5!

Z bardzo silną groźbą 20. ...Gc5, co w tym momencie byłoby przedwczesne z powodu 20. Se4.

20. Hg2 Hh5
21. We1 ...

Tak samo niezadowalające byłoby i 21. Gd6 Gxd6 22. Wxd6 f4.

21. ... Gc5
22. Sd1 g5
23. Ge5 ...

Przy 23. Ge3 Gxe3 24. Sxe3 Se5 z następnym f5-f4 atak czarnych rozwijał się sam z siebie.

23. ... Wad8

Teraz białe nie mają obrony przed uderzeniem Wxd1.

24. Gc3 Wxd1

Nie tylko wygrywając pionka, ale i w pełni burząc ostatnie obronne szańce białych.

25. Waxd1 Gxf2+
26. Kf1 Gxe1

Nie 26. ...Ge3 27. Hxc6!

27. Wxe1 f4
28. gxf4 ...

Rozpaczliwa próba 28. We7 była niedostateczna z powodu 28. ...Se3+ 29. Kg1 Hd1+ 30. Kh2 fg+.

28. ... Wxf4+
29. Kg1 ...

29. ... Sh2!

Śmiertelne uderzenie. Jeśli 30. Hxh2, to 30. ...Wg4+ 31. Kh1 Wh4. Białe decydują się oddać hetmana w inny sposób, ale szybko przekonują się, że dalszy opór jest bezsensowny.

30. We3 Wf1+
31. Hxf1 Sxf1
32. Kxf1 Hf7+
33. Kg2 Hxc4
34. We7 Hd5+
35. Kh3 h5
Białe poddały się.

Partia otrzymała nagrodę specjalną jako najlepsza w XIV rundzie.


Nr 93. Obrona francuska, wariant Winawera [C 18]
J. Bogoljubow S. Flohr

1. d4 e6
2. e4 d5
3. Sc3 Gb4
4. e5 c5
5. a3 Gxc3+
6. bxc3 Se7
7. Hg4 Sf5

Jak szybko wyjaśni się, ten ruch nie powinien dać czarnym w pełni zadowalającej gry - szczególnie w tym wariancie, jaki miał na widoku Flohr. Zwyczajne 7. ...Kf8 zapewnia więcej możliwości stworzenia kontrgry w centrum.

8. Gd3 h5
9. Hf4? ...

Logiczną kontynuacją jest 9. Hh3, z groźbą g2-g4. Jeśli 9. ...c4, co miał na widoku Flohr (jak sam pisze w swych uwagach do partii), to 10. Gxf5 ef 11. Hg3, wymuszając dalsze osłabienie pozycji czarnych i zachowując lepsze perspektywy z powodu możliwości korzystnych działań na czarnych polach.

9. ... cxd4
10. cxd4 ...

Tutaj 10. Gxf5 nie dawało już białym żadnej przewagi z powodu 10. ...ef 11. cd Hc7 itd.

10. ... Hh4!

Wymuszając wymianę hetmanów, wskutek czego grę należy uważać za mniej więcej równą. Białe mają dwa gońce, czarne mogą rozwinąć inicjatywę po linii "c".

11. Sf3 Hxf4
12. Gxf4 Sc6
13. c3 Gd7
14. h3 ...

Działania obu stron dyktowane są wymaganiami pozycji. Białe odpędzają skoczka f5, a w tym czasie czarne wymuszają wymianę jednego z nieprzyjacielskich gońców.

14. ... Wc8
15. Ke2 Sa5
16. g4 Se7
17. Gd2 Sc4
18. Whg1 ...

Próba uchronienia królewskiego gońca przed wymianą poprzez 18. a4 byłaby niewystarczającą z powodu 18. ...Sb2 19. Gc2 hg 20. hg Wxh1 21. Wxh1 Gxa4.

18. ... Sb2
19. Wgb1 ...

W żadnym przypadku nie można było grać 19. gh Sxd3 20. Kxd3 Sf5. Ruch w tekście jest początkiem maleńkiej kombinacji, prowadzącej jednak tylko do dalszych uproszczeń.

19. ... Sxd3
20. Wxb7 ...

Białe mają czas na wzięcie tego pionka, ponieważ skoczek nie ma pól do ucieczki.

20. ... Gc6
21. Wbb1 hxg4
22. hxg4 Wh3

To jest trochę lepsze, niż natychmiastowe 22. ...Sxf2, ponieważ napaść na skoczka daje czarnym możliwość wygrania tempa.

23. Sg5 Wh2
24. Kxd3 Wxf2
25. Ke3 Wh2
26. Wh1 ...

Ale nie 26. Wf1 z powodu 26. ...Gb5.

26. ... Wxh1
27. Wxh1 Sg6

Czarne mają teraz troszeczkę lepszą grę z powodu braku możliwości ruchu u białego gońca; ale wątpliwe czy znalazłyby drogę do zwycięstwa, jeśli przeciwnik nie popełniłby błędu w 31 posunięciu.

28. Wb1 Ke7
29. Wf1 f6!

Pułapka!

30. exf6+ gxf6

31. Sh7? ...

Po 31. Sf3 e5 32. g5 białe wciąż nie miały się czego obawiać. Zrobiony ruch przegrywa jakość bez jakiejkolwiek kompensacji - i, w konsekwencji, partię.

31. ... Wh8
32. Wxf6 ...

Lub 32. Sxf6 Wh3+ 33. Kf2 Gb5! z wygraną.

32. ... Ge8
33. Wxg6 Gxg6
34. Sg5 Wh4
35. Sf3 ...

W przypadku 35. Kf3 Wh1 czarne wygrywały jeszcze łatwiej.

35. ... Wxg4
36. Se5 Wg2
37. c4 dxc4
38. Sxc4 Ge8
39. Gb4+ Kf6
40. Sd6 Gc6
41. Kd3 Gd5
42. Ke3 Kg5
43. Sb5 Kg4!

Próbując stworzyć siatkę matową.

44. Sc7? ...

Ostatni błąd. Ale i po 44. Kd3 Wg3+ 45. Kd2 a6 46. Sc7 Gc4 czarne koniec końców zwyciężały.

44. ... Gc4
45. d5 e5
Białe poddały się.


Nr 94. Obrona słowiańska [D 19]
R. Fine J.-R. Capablanka

1. d4 d5
2. c4 c6
3. Sf3 Sf6
4. Sc3 dxc4
5. a4 Gf5
6. e3 e6
7. Gxc4 Gb4
8. O-O O-O
9. He2 Se4
10. Sxe4 Gxe4
11. Wd1 Sd7
12. Gd2 ...

Ten ruch sprawia czarnym jeszcze mniej problemów, niż 12. Gd3, jak grał Lasker w 6 rundzie, ponieważ otrzymują możliwość forsownej wymiany prawie wszystkich lekkich figur.

12. ... Gxf3
13. Hxf3 Ha5
14. He2 Gxd2
15. Hxd2 Hxd2
16. Wxd2 a5
17. g3 Sb6
18. Gb3 Wfd8
19. Wc2 Sd5
20. Gxd5 Wxd5

Cudowna partia dla komentatora. Prawda, sądzę, że jest jedyną w obecnej kolekcji, jaka nawet nie zasługuje na diagram.


Nr 95. Obrona Caro-Kann [B13]
C. Alexander T. Tylor

1. c4 c6
2. e4 d5
3. exd5 cxd5
4. d4 Sf6
5. Sc3 Sc6
6. Sf3 e6

Trochę lepiej jest grać tak w poprzednim ruchu, żeby na c4-c5 mieć możliwość odpowiedzieć b7-b6. Po ruchu w tekście posunięcie pionka "c" dawało białym doskonałe perspektywy.

7. Gd3? ...

A białe w miejsce tego tracą ważne tempo i pozwalają przeciwnikowi sprowadzić partię do spokojnego wariantu przyjętego gambitu hetmańskiego.

7. ... dxc4
8. Gxc4 a6
9. O-O Ge7
10. Gf4 O-O
11. a3 ...

Przygotowując d4-d5, co w tym momencie byłoby przedwczesne z powodu odpowiedzi 11. ...Sa5.

11. ... b5
12. d5 exd5

Jest zupełnie oczywiste, że po 12. ...bc 13. dc biały pionek "c" byłby silniejszy od nieprzyjacielskiego. Korzystne dla białych okazywało się i 12. ...Sa5 13. Gxb5 z następnym 14. d6.

13. Gxd5 Gb7
14. b4 ...

Jeśli ten ruch jest zrobiony, żeby uniemożliwić Sa5, to swojego celu nie osiąga. W istocie, czarne mogły teraz pójść skoczkiem, i w powstałych okolicznościach bylo to z ich strony najprostszym planem. Na przykład, 14. ...Sa5 15. Gxf7+ Wxf7 16. ba Hxa5 17. Hb3 Gxf3 i później Waf8.

14. ... h6?

Istotna strata czasu. Jeśli czarne nie zamierzały grać Sa5, to powinny kontynuować 14. ...Sxd5 15. Sxd5 z dostatecznymi środkami obrony.

15. We1 Sxd5?

Teraz to już jest błąd. Niezbędne było uprzednie 15. ...Wc8.

16. Sxd5 Gg5

Jak by to nie było dziwne, czarne już są bezbronne wobec gróźb Sxe7+, Gc7 lub Sc7.

17. Gc7 Hc8
18. Sxg5 hxg5

19. Wc1? ...

Łatwo wygrywało 19. Hh5! Jeśli w odpowiedzi 19. ...Hf5, to 20. We5! Hg6 21. Wxg5 Hxh5 22. Sf6+ Kh8 23. Wxh5#. Jeśli zaś 19. ...f6 20. Gd6 Wf7 (20. ...Wd8 21. Sb6, zdobywając jakość) 21. Sb6 Hd8 22. Gc5 z następnym Wad, i czarne czarne są zupełnie ściśnięte i skazane na porażkę.

19. ... We8

Teraz bezpośrednie niebezpieczeństwo minęło. Jeśli 20. Wxe8+ Hxe8 21. Sb6, to 21. ...Wa7 22. Hd2 f6 23. We1 Hf7.

20. Hd3 ...

Mimo wszystko białe powinny wybrać wariant ukazany w poprzedniej uwadze. Po niefrasobliwym ruchu w tekście czarne otrzymują możliwość przeforsowania remisu w kilku posunięciach.
20. ... Hg4
21. Hg3 Hxg3
22. hxg3 Se5
23. Wxe5 Wxe5
24. Gxe5 Gxd5
Remis


Nr 96. Debiut pionkiem hetmańskim [D 05]
W. Winter E. Lasker

1. d4 Sf6
2. Sf3 d5
3. e3 e6

Euwe woli ruch 3. ...Gf5, wprowadzony przeze mnie w partii przeciw Colle na turnieju w San Remo 1930 r.

4. Sbd2 c5
5. c3 Sc6
6. Gd3 Gd6
7. O-O O-O
8. dxc5 Gxc5
9. e4 Hc7
10. He2 We8

Inaczej przebiegała partia Gilg - Alechin, Kecskemet, 1927 r.: 10. ...Gd6 11. We1 Sg4 (w celu wzięcia pod kontrolę pole e5) z mniej więcej równymi szansami. Ryzykownym ruchem wieży Lasker, prawdopodobnie, miał nadzieję osiągnąć więcej.

11. e5 Sd7
12. Re1? ...

W miejsce tego przeciętnego ruchu, dopuszczającego efektywny kontratak w centrum, białe miały kontynuować 12. Sb3 Gb6 13. Gf4, i jeśli 13. ...f6, to 14. We1, utrzymując kontrolę nad ważnym punktem e5. W tym przypadku czarnym trudno byłoby znaleźć dobry plan rozwoju.

12. ... f6!

13. Sg5? ...

Komplikacje powstające w rezultacie tego wypadu, wypadają na korzyść czarnych. Nie bardzo radosny był i wariant 13. ef S:f6 14. b4 Gd6. Jednak, kontynuując 13. b4 Gb6 14. ef S:f6 15. b5 i później przy okazji c3-c4, białe mogły zaostrzyć walkę w okolicznościach dostatecznie korzystnych dla siebie.

13. ... H:e5!

Jak wyjaśni się w przyszłości, jest to dostatecznie przekonujące. Białe, prawdopodobnie, miały nadzieję na 13. ...fg 14. Hh5 g6 15. G:g6 z remisem.

14. G:h7+ Kf8
15. H:e5? ...

Teraz goniec na h7 znajduje się w niebezpieczeństwie, jakiego odeprzeć już nie da się. Niezbędne było Sgf3, chociaż po 15. ...H:e2 lub Hh5 czarne zachowywały wyraźną przewagę pozycyjną.

15. ... S:e5
16. b4 ...

Teraz białe winny być zadowolone, jeśli mogą uratować figurę za cenę pionka.

16. ... Gd6

W przypadku 16. ...Gb6 17. b5 czarne musiałyby się liczyć z możliwością ruchu Ga3+.

17. Sf3 g6
18. Sh4 Kg7
19. f4 K:h7
20. fe5 S:e5

Teraz czarne mają nie tylko przewagę materialną, ale i znacznie lepszą pozycję - mocne centrum, dwa gońce. Dlatego dosyć dziwi, że techniczna realizacja tej przewagi okazała się tak przewlekłą. białe broniły się rozpaczliwie, ale biły się za beznadziejną sprawę.

21. Shf3 Gd7
22. Sxe5 Gxe5
23. Gb2 Wac8
24. We3 Gf4

Manewr gońca prowadzi do prostej wymiany, ale koniec końców i właśnie tego potrzebują czarne w powstałych okolicznościach.

25. Wd3 Gb5
26. Wh3+ Kg7
27. a4 Gc4
28. Sxc4 Wxc4
29. Wd1 Ge5
30. a5 Wec8
31. We1 W8c6
32. Kf1 g5
33. Kg1 g4
34. Wh4 Wc8

W celu wymuszenia jeszcze jednej wymiany.

35. g3 Wh8
36. Wxh8 Kxh8
37. Kg2 Kg7
38. Kf2 Kf7
39. We3 Ke7
40. Ke2 We4

Wymuszając wymianę ostatniej pary wież; istotny, ale dość nudny proces techniczny.

41. Kd3 Wxe3+
42. Kxe3 Kd6
43. Kd3 Kc6
44. Gc1 Kb5
45. Ge3 a6
46. Gh6 f5
47. Gg5 Gg7
Białe poddały się.


Nr 97. Obrona Nimzowitz'a [E 35]
M. Euwe M. Botwinnik

1. d4 e6
2. c4 Sf6
3. Sc3 Gb4
4. Hc2 d5
5. cd5 H:d5
6. e3 c5
7. a3 G:c3+
8. bc3 Sbd7

Wątpliwe, aby było to silniejsze od naturalniejszego rozwinięcia skoczka na c6. W niniejszej partii, jednak, czarnym udało się wyjść z debiutu z w pełni zadowalającą pozycją.

9. Sf3 b6
10. c4 Hd6
11. Gb2 Gb7
12. Ge2 Wc8
13. 0-0 Ge4

Przedwczesne byłoby 13. ...Sg4 14. d5 ed 15. cd G:d5 16. Wad1! z przewagą.

14. Hc3 0-0

A teraz na 14. ...Sg4 nastąpiła by odpowiedź 15. Se5. Jednak w miejsce biernego ruchu w tekście czarne mogły zagrać energiczniej - 14. ...cd, i jeśli 15. S:d4 (15. ed Sd5 z następnym Sf4), to 15. ...Sc5 16. f3 Ga8 i dopiero po tym 0-0 bez jakichkolwiek problemów.

15. Wad1 Wfd8

W tym momencie 15. ...cd byłoby ryzykowne z powodu 16. W:d4 Hc6 17. Wfd1.

16. d5 ...

Pośpieszny ruch, uwieńczony sukcesem wyłącznie dzięki bojaźliwej odpowiedzi czarnych. Grając 16. Se5, białe mogły utrzymać niewielką przewagę pozycyjną, nie ponosząc żadnego ryzyka.


16. ... Hf8?

Pozwalając białym na uszkodzenie swej struktury pionkowej - to okoliczność, mająca szczególne znaczenie przy dwóch mocnych gońcach. Zamiast tego czarne mogły - i winne były - wziąć pionka. Po 16. ...ed 17. cd Hf8 (oczywiście, nie 17. ...G:d5 18. e4) Euwe wskazuje w swoich komentarzach 18. Ga6 Wb8 19. Hc4, dodając, że "czarne nie poprawiły swej pozycji". Ale, po pierwsze, nie czarne, a białe próbowały zdobyć przewagę w podebiutowym stadium, a po drugie, nie jest jasne, jak białe zamierzały grać po 19. ...Hd6 z groźbą G:d5. Mistrz świata sam przyznaje, że ruch 16. d5 był nie rezultatem konkretnego wyliczenia, a opierał się tylko na ogólnej ocenie pozycji. Ten przypadek pokazuje, jak beznadziejna może niekiedy okazać się ofiara takiego rodzaju.

17. de6 fe6
18. Se5 ...

Jeszcze więcej obiecywała inna kontynuacja - 18. Sg5 He7 (18. ...Gf5 19. g4 S:g4 20. e4 z przewagą) 19. ...S:e4.

18. ... He7
19. S:d7 S:d7
20. Wd2 Gc6
21. Gg4 Sf6

Wymiana obu wież jest na korzyść białych; ale uniknąć jej czarne nie mogły, ponieważ groziło 22. G:e6+.

22. W:d8+ W:d8
23. Wd1 W:d1+
24. G:d1 Hd6
25. Ge2 Kf7
26. f3 ...

Euwe zauważa, że oddawszy pierwszeństwo temu naturalnemu ruchowi, przeoczył interesującą możliwość - 26. g4 h6 27. h4 itd. Po ruchu w tekście ten pionkowy atak, powiększający przewagę białych, okazuje się niemożliwym z powodu bezbronności pola g3.

26. ... Ga4
27. Gd3 ...

Nie 27. e4 e5! 28. H:e5 Hd2, i czarne otrzymują kontratak.

27. ... h6
28. g3 Gc6
29. Kf2 e5
30. Ge2 Sd7
31. Hd3 ...

31. f4 byłoby nieprzekonywujące z powodu odpowiedzi 31. ...Hf6. Końcówka wydaje się stosunkowo lepszą szansą białych na osiągnięcie zwycięstwa.

31. ... H:d3
32. G:d3 e4?

Ta ofiara, chwalona przez niektórych komentatorów, w rzeczywistości tylko zwiększa szanse białych. Po 32. ...Ke6 z dalszym a7-a6, b6-b5 itd. czarne, niewątpliwie, nie powinny przegrać.

33. G:e4 ...

Przy 33. fe Sf6 34. Kf3 Ke6 białe pozbawiały się wszelkich szans na wygraną.

33. ... G:e4
34. fe4 Sb8
35. Kf3 Sc6
36. Gc3 g6

Kontrola czasu minęła i obaj partnerzy zaczynają prowadzić następującą trudną końcówkę w dobrym - chociaż i nie w pełni nienagannym - stylu. I rzeczywiście, czarne przeoczają remisową kontynuację, a białe - wygraną.

37. Kf4 a6
38. a4 ...

Odkrywając nieprzyjacielskiemu skoczkowi pole b4; ale dopuścić ruchu 38. ...b4 białe nie mogą.

38. ... Ke6
39. h4 Sb4

Grożąc 40. ...Sd3+ z następnym Se5+.

40. Kf3 Sd3
41. Gg7! ...

Jedyna szansa na zwycięstwo, ponieważ po 41. ...h5 42. Ke2 wymiana 42. ...Se5? 43. G:e5 K:e5 44. Kf3 prowadzi do przegranej przez czarne końcówki.

41. ... Se5+!
42. Ke2 ...

Tutaj, przeciwnie, 42. G:e5 K:e5 43. g4 a5 będzie kosztować białe pionka.

42. ... S:c4
43. G:h6 Sb2

Grając nawet na zwycięstwo, co daje białym nowe szanse. Lekki remis osiągało się drogą 43. ...b5 44. ab ab itd.

44. Gg7 S:a4
45. g4 b5
46. h5 gh5
47. gh5 Kf7
48. Ga1 Sb6

Jeśli 48. ...b4, to 49. e5 grożąc 50. e6+ z wygraną.

49. Kf3 b4?

Wyliczyć, że to osłabienie pola c4 okaże się niebezpiecznym było, oczywiście, nielekko, ale jednak możliwe. Prawidłowym ruchem jest 49. ...a5 z prawdopodobnym remisem.

50. e4 Sd7
51. Ke4 Ke6
52. h6 Sf8
53. Kd3 ...

Oto rezultat 49-go ruchu czarnych - białe kontrolują teraz punkt c4.

53. ... Kd5
54. e4+ Kc6
55. Kd3 a5

56. e6? ...

Równoznaczne z propozycją remisu - w tym momencie, kiedy zwycięstwo forsowało się stosunkowo lekko! W istocie, po 56. Kb3! białym przychodziło liczyć się poważnie tylko z odpowiedzią 56. ...Kb5, jaki prowadził do następującego forsownego wariantu: 57. e6 a4+ (lub c4+) 58. Ka2 Sg6 59. h7 Kc6 60. e7 Kd7 61. Gf6 c4 62. Kb1 (osiągając klasyczną pozycję, w jakiej król zatrzymuje trzy związane, swobodne pionki) 62. ...Ke8 63. e5 Kf7 64. e6+ Ke8 65. Gg5 Sh8 66. Gh4 Sg6 67. Gf6 z wygraną.

56. ... Kd6
Remis

Partia mogła zakończyć się tak: 57. Gg7 Sh7 58. e7 K:e7 59. K:c5 Kf7 60. Kb5 Kg6 61. K:a5 b3 i później b2 z remisem.
Najbardziej emocjonująca końcówka turnieju.Nr 98. Obrona słowiańska [D 47]
M. Vidmar G. Thomas


1. d4 d5
2. c4 c6
3. Sf3 Sf6
4. Sc3 e6
5. e3 Sbd7

Interesujący system zastosował tutaj Spielmann w drugiej partii z Eliskasesem (grudzień 1936 r.): 5. ...Ge7 6. Gd3 0-0 7. 0-0 dc 8. G:c4 b5 9. Gd3 b4 10. Sa4 Ga6 itd.

6. Gd3 dc4
7. G:c4 b5
8. Gd3 b4
9. Sa4 Gb7

Ten ruch nie był bezpośrednio konieczny. Prawidłowe jest 9. ...Ge7, i jeśli 10. 0-0, to 10. ...c5 (11. Gb5 0-0) dawało czarnym lepsze szanse na wyrównanie gry.

10. 0-0 Ge7
11. He2 0-0
12. e4 c5

Teraz to posunięcie wykonane jest w dużo mniej korzystnych okolicznościach. Pewniejsza był inna kontynuacja - 12. ...Ha5 13. b3 c5 lub 13. Hc2 e5 itd.

13. e5 Se8

Prowadzi do straty pionka. czarne nie miały nic lepszego niż zostawić przeciwnikowi dwa gońce - 13. ...Gf3 14. H:f3 Sd5.

14. S:c5 S:c5
15. dc5 Hc7

Teraz 15. ...G:f3 okazywało się niezadowalającym z powodu 16. gf G:c5 17. G:h7+ K:h7 18. Hc2+ i 19. H:c5, dając białym materialną i pozycyjną przewagę.

16. Ge4 ...

W tym ruchu kryje się pułapka. Jeśli 16. ...G:c5, to 17. G:h7+ z dobrze znanym matowym atakiem. Jednak właściwe było i proste 16. Ge3; na przykład jeśli 16. ...Wd8, to 17. Wfd1 G:f3 18. H:f3 H:e5 19. Hb7, z wygraną.

16. ... Wc8
17. Gd2 a5

Wciąż jeszcze nie można było grać 17. ...G:c5 z powodu 18. G:f7+.

18. Wac1 G:e4
19. H:e4 Hc6!

Błędem byłoby 19. ...G:c5 20. Ge3 Hb6 (lub a7) 21. W:c5! W:c5 22. Hd4 z wygraną. Po wymianie hetmanów osiągnięcie zwycięstwa białych w końcówce nie jest proste, ponieważ czarny skoczek jest znakomitą figurą blokującą.

20. H:c6 W:c6
21. Ge3 Sc7
22. Sd4 Wa6

Oczywiście, nie 22. ...W:c5 23. Sc6, wygrywając jakość.

23. c6 Wd8
24. Wc4 Wd5
25. f4 g6
26. Wfc1 Kf8
27. Kf2 Ke8
28. Sb3 ...

Przygotowując wymianę gońców, jaka posunie białe o krok naprzód.

28. ... Kd8
29. Gc5 Wa8
30. Ke3 G:c5+
31. S:c5 Ke7

32. Sb7? ...

Do tej pory białe krok po kroku wzmacniały swój nacisk i miały wszelkie podstawy osiągnąć zwycięstwo dzięki pionkowi więcej. Tutaj, jednak, popełniają niewielki błąd, pozwalający czarnym oswobodzić swoje figury i otrzymać kontratak na skrzydle królewskim. Prawidłową kontynuacją było 32. Se4 (przeszkadzając 32. ...g5) i później 33. Wc5 z kolejnymi wymianami figur.

32. ... g5!

Począwszy od tego momentu Thomas broni się nienagannie.

33. g3 gf4+
34. gf4 Wg8
35. W4c2 f6
36. ef6+ K:f6

Nie ma potrzeby mówić, że ostatnie wymiany zwiększyły szanse czarnych na remis.

37. Sc5 Wg4
38. Se4+ Ke7
39. Sf2 Wg8!
40. Kf3 ...

Jeśli 40. Kd3, to 40. ...Wf5, przeciwstawiając się 41. Se5.

40. ... Sb5
41. Wc5 Wc8

Nieoczekiwanie swobodny pionek białych stał się słaby, i szybko będą musiały one szukać wyrównania za możliwą stratę.

42. Wd5 ed5
43. Wc5 Sd4+
44. Ke3 Kf5+!

Dużo lepsze niż 44. ...S:c6 45. W:d5.

45. Kd3 Kd6
46. W:a5 W:c6
47. Wa7 Wc4
48. W:h7 W:f4
49. Ke2 Wc4
50. Kd2 Wd4+
51. Ke2 Wc4
52. Kd1 d4

Dostatecznie dobre było i 52. ...Wd4+. Jeśli 53. Kc2 Wc4+ 54. Kb3?, to 54. ...Sd4+ 55. Ka4 b3+ 56. Ka3 Wa4+! 57. K:a4 ba i wygrywają czarne!

53. Kd2 b3!

Jeszcze jedna para pionków znika z szachownicy.

54. ab3 Wb4
55. Sd3 W:b3
56. Wd7? ...

Ta wymiana, oczywiście, nie zwiększa szansy białych. Ale i 56. h4 okazałoby się, prawdopodobnie, niewystarczjące.

56. ... K:d7
57. Sc5+ Kd6
58. S:b3 Se3!
59. h4 Sc4+
60. Kc2 Ke5
61. S:d4 ...

Zamiast tego, żeby zaraz kończyć partię pokojem.

61. ... K:d4
62. b4 Ke4
63. Kc3 Sb6
64. b5 Kf5
65. Kd4 Kg4
66. Kc5 Sa4+
Remis

Partia otrzymała nagrodę specjalną za najlepszą końcówkę angielskiego uczestnika.

środa, 17 sierpnia 2011

A. Alechin: Nottingham (Runda XV, partie 99-105)

XV RUNDA

Nr 99. Partia angielska [A 15]
S. Flohr K. Tartakower

1. Sf3 Sf6
2. c4 e6
3. Sc3 d5
4. e3 Se4

Prostsze, i lepsze jest 4. ...c5, jak grał Thomas przeciw temuż przeciwnikowi.

5. Hc2 f5
6. d3 S:c3
7. bc3 ...

Prawidłowe wzięcie; ale białe nie wyciągają z niego w przyszłości wszystkich korzyści.

7. ... c6
8. d4 ...

Ruchem 8. e4! białe mogły oswobodzić swego czarnopolowego gońca - okoliczność mająca ogromne znaczenie z powodu opóźnienia czarnych w rozwoju. Podwójna wymiana na e4 byłaby im, oczywista, niewygodna. Ruch, zrobiony w partii, prowadzi do rodzaju "kamiennej ściany", w jakiej szanse sŧron są mniej więcej równe.

8. ... Gd6
9. cd5 ...

Z tą wymianą nie było żadnego pośpiechu. Należało kontynuować 9. Gd3 i dalej 0-0.

9. ... ed5
10. Gd3 0-0
11. 0-0 Ge6
12. c4 Sd7
13. Wb1 Wb8
14. Gd2 Kh8

Do tej pory czarne wykonywały normalne rozwijające ruchy. Ale od tego momentu zaczynają grać na uproszczenia, co okazuje się na rękę tylko białym, ponieważ władają one odkrytą linią na skrzydle hetmańskim. Lepiej było przeciwstawić się wymianie, możliwej po Gb4, ruchem 14. ...He7, a przy okazji zacząć atak na skrzydle królewskim poprzez g7-g5.

15. Wfe1 dc4
16. G:c4 G:c4
17. H:c4 Sb6
18. Hc2 Hf6?

Czarne odżegnują się od 18. ...Sd5 z powodu 19. Se5, ale popełniają błąd, nie zwracając uwagi na inną strategiczną groźbę przeciwnika. Prawidłowym ruchem było 18. ...He7, przeciwstawiając się tak Se5, jak i Gb4. Wariant (18. ...He7) 19. e4 fe 20. W:e4 Hf7 i przy okazji Hf5 nie przedstawiał dla czarnych żadnego niebezpieczeństwa.

19. Gb4 G:b4
20. W:b4 Sd5
21. Wb3 Wf7
22. Wc1 Wc7
23. Hc5 Hd8

Skoro czarne zamierzają grać b7-b6 i (po Ha3) Wbc8, to lepiej było to zrobić bezzwłocznie.

24. Wb2 b6
25. Ha3 Wbc8
26. Wc2 He7?

W końcówce czarnym będzie bardzo trudno bronić się. Tymczasem na razie przeciwnik niczym nie groził, i mogły one spóbować wzmocnić są pozycję poprzez 26. ...g6 z następnym Kg7.

27. H:e7 S:e7
28. Se5 c5?

Prowadzi do utraty pionka. Ten ruch należało wykonać po uprzednim Kg8; ale białe we wszystkich przypadkach miałyby znaczne szanse na zwycięstwo.

29. Sf7+ Kg8
30. Sd6 Wd8
31. dc5 W:c5
32. W:c5 bc5
33. Sb7 Wd2
34. a4 Wa2

Jeśli 34. ...c4, to 35. g3 i później W:c4.

35. S:c5 Sd5
36. g3 Sb6
37. Wb1 h6?

Względnie lepszą szansą było 37. ...S:a4 38. Wb8+ Kf7 39. Wb7+ Kf6 40. W:a7 Sc3 41. W:a2 S:a2, sprowadzając problem do trudnej końcówki skoczkowej. Nawet 37. ...g6, broniące pionka f5, było lepsze od ruchu w tekście.

38. Wb5 f4

Lub 38. ...S:a4 39. S:a4 W:a4 40. W:f5 z łatwą wygraną białych.

39. gf4 S:a4
40. Wb8+ Kh7
41. Se6 ...

Jest to jeszcze silniejsze, niż 41. S:a4, ponieważ obecność pionka na f4 pomaga białym zapleść siatkę matową.

41. ... Wb2
42. We8 Wb7

Jeśli 42. Kg6, to 43. Wf8 z silną groźbą 44. f5+.

43. f5 ...

Grożąc matem w trzech posunięciach (44. Sf8+ itd.). Dlatego odpowiedź czarnych jest wymuszona.

43. ... g5
44. e4 ...

Dwa związane swobodne pionki winny teraz zapewnić białym łatwe zwycięstwo.

44. ... Sc3
45. e5 a5
46. Wa8 a4
47. Sc5 Wb5
48. Wa7+ Kg8
49. Sd7 ...

Znów z groźbą mata w kilku posunięciach, począwszy od Sf6+ i e6.

49. ... Se2+

Ostatnia rozpaczliwa próba.

50. Kg2 Sf4+
51. Kg3 Wb3+


52. f3? ...

Jak i w partii z Alexandrem, Flohr nie dostrzega elementarnej groźby mata; ale tym razem przeoczenie kosztuje go tylko pół punktu. Po 52. Kg4 Wb4 53. f6 czarne nie miałyby żadnego korzystnego szacha, i mogłyby się poddać.

52. ... Wb2
53. Sf6+ Kf8
54. Wa8+ Kf7
55. Wa7+ Kf8
56. Wa8+ Kf7?

Czarne, oczywiście pod wrażeniem szczęśliwego uniknięcia porażki, nawet nie próbują grać na wygraną. A przecież można to było zrobić, i to bez żadnego ryzyka, kontynuując 56. ...Ke7 57. Sd5+ S:d5 58. Wa7+ Ke8 59. Wa8+ Kd7 60. Wa7+ Kc8 61. f6 Wb4 itd. Jeszcze jedna komedia pomyłek.

57. Wa7+ Kf8
Remis.


Nr 100. Partia angielska [A 26]
J.R. Capablanka J. Bogoljubow

1. c4 e5
2. Sc3 Sc6
3. g3 g6
4. Gg2 Gg7
5. d3 ...

Ten sam wariant, co i w partii Lasker - Alexander z tejże XV rundy.

5. ... d6
6. Gd2 f5

Słaba szansa na atak, jaką czarne uzyskują tym posunięciem, ledwo może kompensuje osłabienie ich białych pól w centrum. Zamiast tego zasługiwało na uwagę 6. ...Sge7, i jeśli 7. Hc1, to 7. Sd4.

[W istocie Bogoljubow ma rację! 6-te posunięcie Capablanki jest pasywne  (dobre jest 6. Wb1; także 6. e3, 6. e4 oraz 6. Sf3 są lepsze niż ruch w partii) i pozwala czarnym przechwycić inicjatywę. Bogoljubow znakomicie wykorzystał daną mu szansę. LeM]

7. Wb1 Sf6
8. b4 0-0
9. b5 Se7

Ten skoczek zająłby bardziej aktywną pozycję po 9. ...Sd4 10. e3 Se6.

10. Hc2 ...

Białe nie potrzebują przeciwstawiać się d6-d5, ponieważ na to nastąpi. 11. cd5 Sf:d5 12. Sf3, obnażając słabości czarnych w centrum.

10. ... h6
11. e3 a6

Otwarcie linii "a", niewątpliwie, nie jest korzystne dla czarnych. Jeśli chciały one zagrać c7-c5, żeby wyjaśnić położenie w centrum, to należało to zrobić bezzwłocznie.

12. a4 c5
13. ba6 W:a6

Takie pionki, jak czarny na b7, nie każdemu są w smak.

14. Sge2 Sc6
15. Sd5 S:d5
16. G:d5+ Kh7
17. h4 ...

W celu przygotowania przemieszczenia króla na g2, co w tym momencie byłoby wątpliwe z powodu 17. Kf1 f4. Jednak dostatecznie dobra była inna kontynuacja - 17. ...Gg2.

17. ... He8
18. Kf1 ...

Chociaż nawet po wymianie swego białopolowego gońca białe utrzymują pewną przewagę, nie było żadnej konieczności dopuszczania do tej wymiany. Dobrym planem byłoby 18. Gg2 z następnym Wb5 i a4-a5.

18. ... Se7!
19. a5 S:d5
20. cd5 Hf7
21. Hc4 ...

21. ... f4!

Ta ofiara pionka jest w powstałych okolicznościach najlepszą szansą czarnych. Przy biernej obronie przegrałyby z powodu słabości punktu b7.

22. gf4 Gg4
23. Wg1 Gf3
24. e4 ef4
25. S:f4? ...

Czarne niczym bezpośrednim nie zagrażały, i białe powinny wzmocnić nacisk na pionka b7 ruchem 25. Hb5! Po tej pomyłce ich szanse na zwycięstwo stają się problematyczne.

25. ... Ge5
26. Se6 ...

Nie 26. S:g6 Wg8 27. h5 Gh2, bo wygrywają czarne.

27. S:f8+ W:f8

28. Hb5? ...

Widocznie przeoczenie, pozwalające czarnym wytrzebić prawie, ze wszystkie nieprzyjacielskie pionki. Prawidłowym ruchem jest 28. Ge3; po 28. ...Gh2 29. Wg2 G:g2+ 30. K:g2 Ge5 31. Kf1 Hd7 (z dalszym Wf7) białe wciąż jeszcze mogły, dzięki pewnej pozycji swego króla, kontynuować walkę o zwycięstwo.

28. ... G:e4!
29. H:b7 ...

Zrozumiałe, jedyne.

29. ... G:d3+
30. Kg2 Ge4+
31. f3 ...

Białym jeszcze poszczęściło się, że po przeoczeniu znalazły ocalający ruch. Jeśli jednak 31. Kh3, to 31. ...Gf5+ i później Gd7 zapewnia czarnym łatwe zwycięstwo.

31. ... G:f3+
32. Kh3 G:d5
33. H:f7+ W:f7
34. Wf1 Ge6+

I przy innych ruchach, w rodzaju 34. ...We7, białe uratowałyby partię z powodu możliwości wymiany jednego z czarnych gońców za pośrednictwem Gf4.

35. Kg2 Gf5
36. a6! Ge4+
37. Kh3 Wg7
38. Wb6 Gf5+
39. Kg2 Ge4+
40. Kh3 We7

Bezwartościowe jest 40. ...g5 z powodu 41. hg hg 42. Kg4 itd.

41. Gf4 Wf7
42. G:e5 ...

W sam raz wystarczająco, aby uratować bezcenne pół punktu!

42. ... W:f1
43. G:d6 Wf3+
44. Kh2 g5
45. hg5 hg5
46. G:c5
Remis


Nr 101. Obrona sycylijska [B 72]
T. Taylor R. Fine

1. e4 c5
2, Sf3 d6
3. d4 cd4
4. S:d4 Sf6
5. Sc3 g6
6. Ge2 Gg7
7. Ge3 0-0
8. Hd2 ...

Ten ruch jest tak dobry, jak najczęściej spotykane 8. 0-0, a w tej partii staje się udatny, ponieważ pobudza czarne do przygotowania obiecującej, ale w strategicznym odniesieniu nieuzasadnionej wymiany.

8. ... Sc6
9. Wd1 ...

Z groźbą kontynuować przy okazji S:c6 i później e4-e5.

9. ... Sg4

Chociaż czarne i uzyskują w ten sposób dwa gońce, ich pozycja pozostaje trochę gorszą, ponieważ białe przeważają w centrum, a słabe punkty na skrzydle hetmańskim mogą obronić bez trudu. Lepsze jest zwykłe 9. ...Gd7 z następnym a7-a6, b7-b5 itd.
10. G:g4 G:g4
11. f3 Gd7
12. 0-0 Wc8
13. Wf2 ...

Broniąc punktu c2 i tym samym przygotowując Sd5.

13. ... Se5
14. b3 f5?

To posunięcie bez żadnej kompensacji osłabia centralne pola w obozie czarnych, i przewaga białych staje się wyraźnie widoczna. Czarne winne były spróbować pewnej inicjatywy na skrzydle hetmańskim, kontynuując 14. ...a6, i jeśli 15. a4, to 15. ...Wb8 a później przy okazji b7-b5.

15. ef5 gf5
16. Se2 Sf7
17. f4 ...

Teraz pionkowe położenie czarnych w centrum staje się niepewne, i poprawić je będzie dosyć trudno.

17. ... He8
18. h3 ...

Ale to już jest przesadnie ostrożne. Można było spokojnie zagrać od razu 18. c4 i tylko w przypadku 18. ...e5? 19. fe5 S:e5 - 20. h3 z przewagą.

18. ... Kh8
19. Ha5 Sd8
20. c4 ...

Wzięcie 20. H:a7 e5 byłoby korzystne dla czarnych.

20. ... Hg6?

Teraz, jednak, czarne nie miały najmniejszej podstawy pozostawienia pionka a7 pod biciem. Należało grać 20. ...a6.

21. H:a7 Wg8

Otwarta linia jest dość nieszkodliwa dla białych, a byłaby jeszcze mniej szkodliwa, gdyby nie zagrały one niekorzystnego ruchu h2-h3.

22. Hb6 Gf6
23. Sc3! ...

W powiązaniu z następnym ruchem - to jeden z najprostszych sposobów przecięcia prób ataku czarnych. Białe zwracają pionka, ale marginalizują jednego z nieprzyjacielskich gońców, forsując przejście do wyraźnie lepszej końcówki.

23. ... Gc6
24. Sd5 G:d5
25. cd5 Hf5
26. Sf3 H:h3
27. Gd4 Hh6

28. G:f6? ...

Białe nadmiernie pragną wymiany hetmanów. Kontynuując 28. We1 (z groźbą W:e7), mogły wygrać drogocenne, prawdopodobnie decydujące, tempo, ponieważ grę środkową po 28. ...H:f4 29. G:f6+ ef6 30, Sd4 czarne wątpliwe czy mogłyby uratować.

28. ... H:f6
29. Hd4 Kg7

Król pośpiesza, akurat na czas, aby zapobiec katastrofie.

30. We2 H:d4+
31. S:d4 Kf6

W powstałej końcówce białe mają tylko nieznaczną przewagę, ponieważ władanie odkrytą linią "c" jest dla czarnych jakąś rekompensatą za jawne słabości na linii "e". Ale o przegranej białych, przy prawidłowej grze z ich strony, rozumie się, nawet nie może być mowy.

32. Kf2 Wc5
33. Sf3 h6
34. Wd4 We8
35. b4 Wc3
36. We3? ...

Dużo prostsze było 36. a4; w tym przypadku nie białe, a czarne musiały szukać remisowych wariantów.

36. ... Wc2+
37. Wd2 W:d2+
38. S:d2 e5

Oczywiście duże ułatwienie dla czarnych.

39. de6 S:e6
40. g3? ...

Tutaj i dalej białe grają zbyt pasywnie. Przedsięwziąwszy kontratak, bez trudu osiągały remis - na przykład: 40. Wd3 Ke7 41. Wd5 S:f4 42. W:f5 Sd3+ 43. Kf3 S:b4 44. Wb5 itd.

40. ... Wc8
41. Wd3 Ke7
42. Ke3 Wc2
43. a4 Sc7
44. Wb3? ...

Lepsze było 44. Sb3 Wa2 45. a5.

44. ... Wa2
45. a5 Sb5
46. Wb1 Kf6
47. Kd3 d5
48. Sb3 ...

Ta kombinacja, przy prawidłowym jej urzeczywistnieniu dawała dobre szanse na remis, i dlatego nie należy jej ganić. W innych wariantach białe napotkałyby mnóstwo trudności technicznych.

48. ... Wg2
49. Sc5 W:g3+
50. Kd2 Sd6

51. S:b7 ...

Rozpaczliwa ofiara - i to w położeniu, gdy nie była jeszcze żadną koniecznością. W istocie, bardzo wątpliwe, żeby czarne miały jakieś realne szanse na zwycięstwo po 51. Ke2 z dwoma groźbami - b4-b5 i Wd1. Odpowiedź 51. ...Se4 byłaby niedostateczna z powodu 52. S:b7 Sc3+ 53. Kf2.

51. ... S:b7
52. a6 Sd6
53. b5 Wa3
54. b6 W:a6
55. b7 S:b7
56. W:b7 Ke6?

Gruby błąd, prawie oddający zwycięstwo. Prawidłowym - i dosyć elementarnym - planem jest 56. ...Kg6 57. Wd7 Wa5 58. Wd6+ Kh5 59. Kc3 Wa3+ z następnym Kg4.

57. Wh7! Wa2+
58. Kd3 Wh2
59. Wa7 Wh4
60. Wa6+ Kf7
61. Kd4? ...

To koniec. Prawidłową kontynuacją jest 61. Ke3!, i jeśli 61. ...h5 lub Kg7, to 62. Wd6. Jeśli zaś 61. ...Ke7, to wtedy już 62. Kd4.

61. ... W:f4+
62. K:d5 Kg7
63. Ke5 Wf1
64. Wa2 Kg6
65. Wg2+ Kh5
66. Kf6 Kh4
67. Wg6 h5
68. Wg5 f4
69. Kf5 Wc1
70. Wg2 f3
Białe poddały się.


Nr 102. Partia angielska [A 25]
E. Lasker C.H. Alexander

1. c4 e5
2. Sc3 Sc6
3. g3 g6
4. Gg2 Gg7
5. d3 ...

Więcej obiecuje białym 5. e3, jak grał (ze zmianą kolorów) Botwinnik przeciw Alexandrowi w I rundzie.

5. ... Se7
6. Gd2 0-0
7. Sf3 Sd4

Idea obrony pola d5 pionkiem w pełni odpowiada charakterowi pozycji.

8. 0-0 c6
9. Wc1 ...

Białe nie spieszą się i jawnie przygotowują się do długotrwałej bitwy pozycyjnej.

9. ... d6
10. b4 S:f3+
11. G:f3 Gh3
12. We1 Hd7
13. b5 c5
14. Se4 ...

Oryginalne posunięcie, na razie przeciwdziałające 14. ...h6 z powodu 15. G:h6. Czarne powinny teraz odpowiedzieć 14. ...Kh8, i jeśli 15. Wb1, to już 15. ...h6 16. Hc1 f5 17. Sc3 Kh7 z w pełni zadowalającą pozycją. Następujące dwa ruchy czarnych nie są prawdziwie słabymi, ale świadczą o braku ogólnego planu.

14. ... Hc7
15. Wb1 Gd7
16. Hc1 ...

16. ... b6?

A to można nazwać kuszeniem losu w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlaczego zostawiać wieżę a8 na przekątnej przestrzeliwanej przez nieprzyjacielskiego gońca? Przy kontynuacji 16. ...f5 17. Sc3 Wae8 i dopiero wtedy w razie niezbędności b7-b6 białe zostawały z nieznaczną przewagą pozycyjną.

17. Gg5! ...

Oto to zdeprecjonowanie ostatniego ruchu czarnych, ponieważ nie mogą one teraz grać 17. ...f6 z powodu 18. G:f6 G:f6 19. S:f6 z następnym 20. G:a8.

17. ... Sf5

Rozpaczliwa próba ratowania jakości.

18. Sf6+ G:f6
19. G:f6 Wab8

Nie można odejść wieżą na e8, ponieważ to pole potrzebne jest dla skoczka.

20. Gg4 Sg7

Oczywiście wymuszone.

21. Hh6 Se8
22. Ge7 Sg7
23. Gf6 ...

Wygrywając czas na obmyślenie następnych posunięć.

23. ... Se8
24. Ge7 Sg7
25. G:f8 W:f8
26. Gf3 ...

Po utracie jakości czarne nie mają żadnych szans na ratunek, co Lasker i udowadnia bardzo szybko.

26. ... Sf5
27. Hd2 Sd4
28. Gg2 Gc8
29. e3 Se6
30. f4 Gb7
31. a4 f5
32. G:b7 H:b7
33. Hg2 He7
34. Hd5
Czarne poddały się.


Nr 103. Obrona słowiańska [A 15]
M. Botwinnik W. Winter

1. Sf3 Sf6
2. c4 c6
3. Sc3 d5
4. e3 g6

Przejście do wariantu Schlechter'a w obronie słowiańskiej, w jakim białe, zgodnie ze współczesną teorią, pozostają tylko z nieznaczną przewagą.

5. d4 Gg7
6. Hb3 0-0
7. Gd2 b6

Ten ruch stwarza niewielką słabość na c6, ale wykorzystać ją jest nielekko.

8, ed5 cd5
9. Se5 Gb7
10. Gb5 a6
11. Ge2 Sbd7!

Trochę lepsze niż 11. ...Sc6, ponieważ teraz czarne mają możliwość zagrać b6-b5 z następnym Sb6.

12. S:d7? ...

Jeśli by Botwinnik nie miał zamiaru brać w kolejnym posunięciu pionka d5, niewątpliwie odstąpiłby od tej wymiany, robiąc ruch f4 - logiczne następstwo 9. Se5.

12. ... S:d7
13. f4 ...

Białe zrozumiały teraz, że 13. S:d5 e5! doprowadziłoby do komplikacji wygodnych dla czarnych. Ale i po ruchu w tekście białe nie mają nawet śladu przewagi.

13. ... e6
14. 0-0 f5

Czarne nie miały podstaw spieszyć się z tym ruchem, należało go użyć tylko w koniecznej sytuacji. Naturalną kontynuacją jest 14. ...Wb8 i później, przy okazji b6-b5.

15. Gf3 Wb8
16. Wac1 b5
17. Se2 ...

Na 17. a4 czarne mogły z korzyścią odpowiedzieć tak 17. ...ba, jak i 17. ...Gc6. Ruch w tekście przygotowuje wymianę, pozbawioną celu i, jak szybko okaże się, tylko ułatwiającą upraszczającą taktykę czarnych.

17. ... We8
18. Ha3 Gf8
19. Gb4 G:b4
20. H:b4 Hb6
21. Wc2 Kf7

Broniąc pola e7 i przygotowując tym Wec8.

22. Sc1? ...

Zdwojeniem wież na odkrytej linii białe mogły doprowadzić do łatwego remisu. Teraz inicjatywę przechwytują czarne.

22. ... Wbc8
23. Wf2 Wc4!

Ta ważna wygrana tempa zmusza przeciwnika do mało przyjemnego odstąpienia, ponieważ 24. W:c4 dc4 dawało czarnym groźną przewagę pionkową na skrzydle hetmańskim.

24. He1 Wec8
25. Gd1 W:c2

Grając w miejsce tego 25. ...b4 26. Sd3 a5 27. Se5+ S:e5 28. fe5 Kg7, czarne zachowywały nacisk. Po ruchu w tekście białe mogły odbić wieżą wybawiając się z trudności.

26. G:c2? a5
27. Sd3 Ga6
28. b4? ...

Względnie lepszą szansą na wyrównanie wydaje się 28. Se5+.

28. ... ab4
29. S:b4 ...

Mało przyjemnym wyborem było. 29. H:b4 Wc4.

29. ... Ha5
30. Gb3 Sf6
31. Wf1 Se4
32. S:a6 H:a6
33. Hb4 ...

Jeśli 33. Hh4, to po prostu 33. h5.

33. ... Wc3
34. We1 Hc6
25. h3 Wc1
36. Kh2 Hc3
37. H:c3 ...

Ofiara 37. H:b5 nie forsowała remisu, ponieważ po 37. ...H:e1 hetman broni pola h4.

37. ... W:c3
38. We2
Remis

Zgoda czarnych na uznanie partii za remisową - to delikatnie mówiąc decyzja przedwczesna. najprostszym planem jest przeprowadzenie króla na b4, z groźbą ofiarowania jakości. Żeby temu przeciwdziałać, białe musiałyby stworzyć nowe słabości w swojej pozycji. Na przykład: po 38. ...Ke7 39. Gc2 z dalszym G:e4 końcówka wieżowa jest zupełnie beznadziejna dla białych.
Nie można odżałować, że partii, mającej takie znaczenie, przesądzone było zostać w istocie niezakończoną.

Nr 104. Obrona Alechina [B 05]
G. Thomas M. Euwe

1. e4 Sf6
2. e5 Sd5
3. d4 d6
4. Sf3 Gg4
5. Ge2 c6

Czarne wybierają ruch Flohra (patrz: partia Botwinnik - Flohr z 6 rundy), jaki wydaje się całkowicie możliwy do przyjęcia, ale nie z kontynuacją, jaka nastąpiła w bieżącej partii.

6. 0-0 de5?

Jawnie oddając przeciwnikowi przewagę w przestrzeni. Logiczną kontynuacją jest 6. ...G:f3 7. G:f3 de5 8. de5 e6, jak było w partii, wspomnianej w poprzednim komentarzu.

7. S:e5 G:e2
8. H:e2 e6
9. b3 ...

Białe dysponowały wyborem między kilkoma dobrymi kontynuacjami, na przykład: 9. Wd1, przygotowując 10. c4. Przeciwnie, nie można zalecać natychmiastowego ataku poprzez 9. f4, ponieważ po 9. ...Ge7 10. f5 ef5 11. W:f5 0-0 czarne wygrywały czas napadając na wysunięte do przodu białe figury.

9. ... Sd7
10. c4 S5f6
11. Sc3 Gb4
12. Sb2 0-0
13. Wfd1 ...

Białe mają oczywistą przewagę pozycyjną, wyrażającą się tym, ze ich skoczka nie można ani przepędzić, ani wymienić w zadowalający sposób, ponieważ w tym ostatnim przypadku słabym staje się punkt d6. Jednak w tym i następnych posunięciach one nie wykorzystują swej szansy z niezbędną dokładnością. Logiczniej tutaj wygląda 13. Wad1, nie spuszczając z oka możliwości posunięcia f2-f4. Jeśli 13. ...Ha5, to 14. Wd3.

13. ... Hc7
14. Wd3 Wfd8

Ten i następne obronne ruchy odsuwają wszelkie niebezpieczeństwo na skrzydle królewskim. Tymczasem, gdyby białe zagrały 13. Wad1, mogłyby teraz kontynuować 15. f4, zaczynając wielce obiecujący atak na linii "f".

15. Wad1 ...

Już przygotowując przyszłą operację upraszczającą, związaną z ruchem d4-d5. Białe jawnie nie są nastrojone bojowo.

15. ... Sf8
16. Se4 S:e4
17. H:e4 Gd6
18. d5 ...

W pełni dostatecznie do remisu. Ale wciąż jeszcze należało spróbować osiągnąć więcej. Dobrym pozycyjnych ruchem jest 18. h4 z ideą albo przeszkodzić manewrowi Sg6 ruchem h4-h5, albo, jeśli czarne zagrają tak od razu, kontynuować 19. S:g6 hg6 20. Wh3 i później h4-h5.

18. ... ed5

Nie 18. ...cd5 19. cd5 Hc2 20. S:f7! H:b2 21. S:d8 W:d8 22. de6 z wygraną.

19. cd5 We8
20. f4 cd5

Oczywiście, nie 20. ...f6 z powodu 21. dc6 itd.

21. W:d5 Wad8
22. Hd3 ...
W powstałych warunkach - stosunkowo najlepsze, ponieważ pozycyjne słabości powstałe po 20. f4 na przekątnej g1-a7, jeszcze nie są groźne.


22. ... Se6??

To przeoczenie trudno objaśnić, bo nawet przy swojej błędnej odpowiedzi 23. g3 białe otrzymywały względnie lepszą pozycję, niż miałyby po 22. ...Gc5+ 23. Kh1 Se6 - z niewielką przewagą czarnych dzięki położeniu białego skoczka.

23. g3?? ...

Niewiarygodne! Można podejrzewać prawie że sugestię: po 23. W:d6 W:d6 24. H:d6 Wd8 25. Sd7 mistrzowi świata przyszłoby poddać się, i to odrzuciłby go na miejsca VI-VIII. W istocie nowy rozdział na temat "Szczęście w szachach"!

23. ... Gc5+
24. Kg2 Gb6
25. Hc3 ...

Zaczynając od tego momentu, białe zupełnie prawidłowo dążą do uproszczeń, gdyż w grze środkowej szanse są po stronie czarnych.

25. ... W:d5
26. W:d5 f6

Stwarzając kilka pułapek w rodzaju 1) 27. H:c7? S:c7 i 2) 27. Sf3 S:f4+ 28. gf4 H:f4 - w obu wariantach czarne wygrywają. Ale białe znajdują prawidłową odpowiedź.

27. Sc4! Hc6?

Ponieważ okoliczności turniejowe zobowiązują czarne do gry na zwycięstwo, lepiej było zachować gońca poprzez 27. ...Gc5

28. S:b6 H:b6
29. Wd2 ...

Pierwsze z serii pasywnych posunięć, jakie można objaśnić tylko ogromnym niedoczasem. Po naturalnym 29. Hc4 białe miały nawet lepsze perspektywy, ponieważ 29. ...Kh8 30. f5 Sg5 31. Hd4 stawiało czarne w trudnej sytuacji.

29. ... Sc5
30. Hc4+ Kh8
31. Hd5 ...

Prostsze było 31. We2, ponieważ białe nie muszą bać się szacha hetmanem z c6.
31. ... h6

32. Kh3?? ...

Przegrywający ruch, ponieważ dopuszcza zwycięskie wtargnięcie czarnego skoczka. Tymczasem białe dysponowały wyborem między kilkoma pewnymi odpowiedziami, takimi, na przykład, jak Ga3, Wc2 czy nawet h2-h4, ponieważ czarne w ostatecznym rachunku niczym nie zagrażały (jeśli 32. ...Se4, to We2). Prawdziwa tragikomedia błędów.

32. ... Se4
33. Wc2 He3
34. Hd4 ...

I po 34. H:b7 Hf3 białe są bezbronne.

34. ... Hf3
35. Hg1 h5
36. Gd4 Wd8

Czarne także znajdowały się w niedoczasie; inaczej nie przeoczyłyby uderzenia 36. ...Sg5+.

37. He3? ...

37. Wb2 ratowało wieżę, ale nie partię, jaka pozostawała beznadziejną po 37. ...Hg4+ 38. Kg2 h4 itd.

Po 37. He3 (ten ruch był zapisany) białe poddały się, ponieważ konsekwencje odpowiedzi 37. ...Sg5+ są zbyt widoczne.


Nr 105. Obrona słowiańska [D 27]
S. Reshevsky M.Vidmar

1. d4 d5
2. c4 c6
3. Sf3 Sf6
4. e3 e6
5. Gd3 ...

Decydując się na wybór tego ruchu (w miejsce bardziej rozpowszechnionego 5. Sc3 Sbd7, wiodącego do obrony merańskiej), białe pozwalają czarnym przejść do jednego z wariantów przyjętego gambitu hetmańskiego.

5. ... de4
6. G:c4 c5
7. 0-0 a6
8. Sc3 b5
9. Gb3 Gb7
10. He2 Sc6?

Po tym jak białe postawiły swego gońca na b3 (zamiast d3, jak było w partii Lasker - Reshevsky), wymiana pionków w centrum nie ma sensu dla czarnych, ponieważ w tym przypadku nacisk przeciwnika na punkty e6 i f7 staje się bardzo niebezpieczny. Dużo lepszym od ruchu w tekście było 10. ...Sbd7, nie dopuszczając przesunięci białego pionka "d" z tempem i utrzymując równowagę pozycyjną.

11. Wd1 Hb6
12. d5! ...

Dobrze znany manewr w pozycjach podobnego rodzaju (patrz: partia Opocensky - Rubinstein, Mariańskie Łaźnie, 1933/34), okazujący się w tym przypadku szczególnie silnym, ponieważ czarne wciąż nie mogą roszować.

12. ... ed5?

Decydujący błąd. Dużo lepsze szanse na kontynuowanie walki dawało 12. ...Sa5 13. e4 (lub 13. de fe itd) 13. ...S:b3 14. ab3 b4 15. Sa4 Hb5.


13. e4 ...

Po tym czarne nie mają zadowalającej obrony. Jeśli 13. ...d4, to 14. e5! Sg4 15. Sd5 Hd8 16. Gf4 z podwójną groźbą 17. e6 lub 17. Sf6+ - atak białych jest nie do odparcia.

13. ... de4
14. S:e4 S:e4
15. H:e4+ Ge7

Efektowny wariant powstawał po 15. ...Se7 - 16. Se5! c4 17. S:c4! bc4 18. Ga4+ Gc6 19. Wd6! Wc8 20. Gg5 f6 21. We1 z wygraną.

16. Gd5 Wd8
17. Gg5 W:d5

W razie 17. ...f6 18. Gf4 czarne ze swoim pozostawionym w centrum królem byłyby bezbronne wobec licznych gróźb.

18. W:d5 0-0
19. Wd7! ...

Bez tego ruchu białe miałyby jeszcze techniczne trudności, ale teraz wszystko idzie jak po maśle.

19. ... Gd8
20. Wc1? ...

Nie najlepsza, chociaż w pełni dostateczna kontynuacja. Od razu decydowało 20. b4! (20. ...cb4 21. Ge3 itd.).

20. ... Gc7
21. He3 Sb8
22. We7 G:f3
23. H:f3 h6?

W wyniku 20-go posunięcia przeciwnika czarne otrzymały możliwość dłuższego oporu, grając tutaj 23. ...Sc6.

24. Gf4 Gd6?

Jeszcze jedno przeoczenie. Jednak partia czarnych jest zupełnie beznadziejna.

25. Wb7 Hd8
26. Wd1

Czarne poddały się.

Partia otrzymała nagrodę specjalną jako najlepsza w 15 rundzie.

sobota, 13 sierpnia 2011

Tabela turniejowa Nottingham 1936


Tabela turniejowa

Nr
Nazwisko Imię
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pkt.
M-ce
1
X
0
1
1
=
1
=
=
0
0
=
=
0
=
0
6.0
9
2
1
X
1
1
=
=
1
0
=
=
1
0
=
1
1
9.5
3
3
0
0
X
=
0
0
0
0
0
0
=
0
=
=
=
2.5
15
4
0
0
=
X
0
0
1
0
1
0
=
0
0
=
0
3.5
13
5
=
=
1
1
X
1
=
=
=
=
1
1
=
=
=
9.5
3
6
0
=
1
1
0
X
=
0
0
=
1
0
0
1
0
5.5
10
7
=
0
1
0
=
=
X
0
=
=
0
=
0
1
=
5.5
10
8
=
1
1
1
=
1
1
X
1
0
=
=
=
=
0
9.0
6
9
1
=
1
0
=
1
=
0
X
1
0
1
=
1
=
8.5
7
10
1
=
1
1
=
=
=
1
0
X
1
=
=
1
1
10.0
1
11
=
0
=
=
0
0
1
=
1
0
X
0
0
=
0
4.5
12
12
=
1
1
1
0
1
=
=
0
=
1
X
=
1
0
8.5
7
13
1
=
=
1
=
1
1
=
=
=
1
=
X
1
=
10.0
1
14
=
0
=
=
=
0
0
=
0
0
=
0
0
X
0
3.0
14
15
1
0
=
1
=
1
=
1
=
0
1
1
=
1
X
9.5
3

Numery partii
Nr
Nazwisko Imię
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
X
14
21
27
34
40
47
50
58
66
74
82
90
98
105
2
14
X
28
35
41
48
54
57
65
73
81
89
97
104
6
3
21
28
X
42
49
55
62
64
72
80
88
96
103
5
13
4
27
35
42
X
56
63
69
71
79
87
95
102
4
12
20
5
34
41
49
56
X
70
77
78
86
94
101
7
11
18
26
6
40
48
55
63
70
X
84
85
93
100
3
10
17
25
33
7
47
54
62
69
77
84
X
92
99
2
9
19
24
32
39
8
50
57
64
71
78
85
92
X
1
8
15
22
29
36
43
9
58
65
72
79
86
93
99
1
X
16
23
30
37
44
51
10
66
73
80
87
94
100
2
8
16
X
31
38
45
52
59
11
74
81
88
95
101
3
9
15
23
31
X
46
53
60
67
12
82
89
96
102
7
10
19
22
30
38
46
X
61
68
75
13
90
97
103
4
11
17
24
29
37
45
53
61
X
76
83
14
98
104
5
12
18
25
32
36
44
52
60
68
76
X
91
15
105
6
13
20
26
33
39
43
51
59
67
75
83
91
X