środa, 31 października 2012

Technika Wiktora Chenkina. Pionek skrajny.

   Przy pionkach wieżowych opozycja traci swoje znaczenie.
   Skraj szachownicy nie pozwala odepchnąć nieprzyjacielskiego króla od narożnika, jeśli on tam się dostał (diagram Nr 38).

Nr 38

   Każda próba posunięcia pionka prowadzi do jego utraty, albo do pata.
  Żeby wstrzymać ruch skrajnego pionka, czarny król wcale nie musi zajmować narożnika: wystarczy, że zablokuje przeciwnika na skraju szachownicy (diagram Nr 39).

Nr 39

   Kluczowe dla pozycji jest pole c8: koniecznie trzeba je zająć (diagram Nr 40).

Nr 40

1. Ka7 ...

   Przy każdym innym pionku ten ruch zapewniałby jego przemianę w hetmana. Ale skraj szachownicy ogranicza swobodę białego króla, i zostaje on zapatowany.

1. ... Kc7
2. a6 Kc8
3. Ka8 ...

   Albo 3. Kb6 Kb8 z remisem.

3. ... Kc7
4. a7 Kc8. Pat.

   W pozycji Nr 41 czarne uzyskują remis tym samym sposobem: 

Nr 41

   1. ...Kc6 2. Ka7 Kc7 3. a5 Kc8 itd. Zauważmy, że i przy posunięciu białych rezultat jest ten sam, gdyż nie można zagrać 1. Kb7 z uwagi na utratę pionka po 1. ...Kb4.
   Jest jednak wyjątek.

Nr 42

   W pozycji przedstawionej na diagramie Nr 42 białe zwyciężają, jeśli są na posunięciu - 1. a7.
   W tych przypadkach, kiedy pole c8 jest niedostępne dla czarnego króla (diagram Nr 43), pionek - osłaniany przez własnego króla - ma swobodną drogę i bez przeszkody jest zamieniany na hetmana.

Nr 43

   Właściwości skrajnego pionka, nierzadko pomagają uratować partię w gorszym położeniu (diagram Nr 44).

Nr 44

   Pionek na a5 ginie nieuchronnie, ale czarne nadążają ze stworzeniem pozycji remisowej:

1. ... Kd4
2. Kxa5 Kc5

   Nieoczekiwany manewr obronny znajduje się w pozycji Nr 45.

Nr 45

   Białe zamierzają zagrać 1. Kb6 i zabrać pionka z wszystkimi wygodami. Ale posunięcie mają czarne.

1. ... a5!

   Białe są zmuszone do przyjęcia ofiary pionka. W przypadku 2. b5 a4 3. b6 Kc8 ryzykują przegraną.

2. ba5 ...

   Oto istota problemu. Pionek stał się skrajnym. Teraz czarny król staje na polu c8 i historia kończy się lekkim strachem.
   To była jedyna droga do ratunku. Jeśli czarne zagrałyby najpierw 1. ...Kc8 i dopiero po 2. Kb6 zdecydowałyby się na ofiarę pionka - 2. ...a5, to przegrywały: 3. Kxa5 Kb7 4. Kb5 i białe władają opozycją.