poniedziałek, 26 grudnia 2011

niedziela, 25 grudnia 2011

Boże Narodzenie 2011 roku

Mat Paula Keresa 
(czarne: Edward Arłamowski, Szczawno Zdrój, 1950 r.)

1.
e4 c6
2. d4 d5
3. Sc3 dxe4
4. Sxe4 Sf6
5. He2 Sbd7
6. Sd6#


sobota, 24 grudnia 2011

Wigilia Bożego Narodzenia 2011 roku

Mat Aleksandra Alechina
 (czarne: NN, 1935 r.)

1.
e4 c6
2. d4 d5
  3.Sc3 dxe4
  4.Sxe4 Sd7
  5. He2 Sgf6
  6. Sd6#  


 Jestem głęboko przekonany, że Aleksander Alechin zagrał 5. He2!! gdyż odgadł zamiar czarnych liczących na korzystną wymianę w centrum (6. Sxf6 Sxf6). Z kolei katastrofalny ruch czarnych 5. ...Sgf6?? był prawdopodobnie bezrefleksyjną - nie uwzględniającą 5-go ruchu Alechina -  kontynuacją planu zdecydowanego w czwartym posunięciu.

wtorek, 13 grudnia 2011

A. Alechin: Nottingham (Runda V, partie 29-35)

Nr 29. Obrona sycylijska [B 72]
A. Alechin M. Botwinnik

1.e4 c5
2.Sf3 d6
3.d4 ...

W innym przypadku, prawdopodobnie, zagrałbym b4 - ofiara, dla jakiej białe w tym konkretnym położeniu, według mnie, mają dostateczne podstawy strategiczne. Jednak, pierwszy raz spotykając się przy szachownicy z sowieckim mistrzem, o którego grze mam najlepszą opinię, nie chciałem być obwiniany o pychę, brawurę (wszystko to - niezależnie od wyniku partii) lub o takie postępki jak "niedocenienie", "fanfaronada" itp.

3. ... cxd4
4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 g6
6.Ge2 Gg7
7.Ge3 ...

Już planując szturm pionkowy, inaczej zagrałbym najpierw 7. 0-0 i następnie Sb3.

7. ... Sc6
8.Sb3 Ge6
9.f4 ...

Żeby mieć możliwość na 9. ...d5 odpowiedzieć 10. e5.

9. ... O-O
10.g4 ...

Ten interesujący ruch pierwszy raz zobaczyłem w partii utalentowanego czeskiego mistrza Foltysa na niedawnym turnieju w Podebradach, ale nie wiedziałem, że był on już sprawdzony na Turnieju Moskiewskim. Jak ukazuje bieżąca partia, ruch ten pozwala białym forsować szybki remis - ale nie więcej.

10. ... d5!

Tak Botwinnik już grał przeciw Lewenfiszowi (Moskwa, 1936 r.), na co nastapiło 11. e5 d4! 12. Sxd4 Sxd4 13. Gxd4 Sxg4 14. Hd3 a6 15. 0-0-0 z mniej więcej równymi szansami.

11.f5 Gc8
12.exd5 Sb4
13.d6 ...

Niewątpliwie dobry ruch. Jeśli 13. fg hg 14. Gf3, to 14. ...Sxg4 15. Gxg4 Gxg4 16. Hxg4 Sxc2+ 17. Ke2 Sxa1 18. Wxa1 Gxc3 19. bc Hxd5 zdobywając wieżę i trzy pionki za dwie lekkie figury.

13. ... Hxd6

Oczywiście nie 13. ...ed z powodu 14. g5 z następnym f5-f6 itd.

14.Gc5 ...

Inna kontynuacja - 14. Hxd6 ed 15. 0-0-0 gf, oczywiście, nie była niebezpieczna dla czarnych.

14. ... Hf4!

Znów jedyny ruch, gdyż 14. ...Hxd1+ 15. Wxd1! Sc6 (15. ...Sxc2+ 16.Kd2) 16. g5 z kolejnym 17. f6 dawało białym zdecydowaną przewagę.

15.Wf1 ...

I białe nie mają nic lepszego niż przyjęcie ofiary figury.

15. ... Hxh2
16.Gxb4 ...

16. ... Sxg4

Ta kolejna ofiara forsuje wieczny szach.

17.Gxg4 Hg3+
18.Wf2 ...

Oczywiście, nie 18. Kd2? Gh6+ z wygraną czarnych.

18. ... Hg1+
19.Wf1 Hg3+
20.Wf2 Hg1+
Remis.
Krótka, ale obosieczna i dobrze zagrana partia.Nr 30. Gambit hetmański [E 20]
S. Flohr E. Lasker

1.Sf3 d5
2.d4 Sf6
3.c4 e6
4.Sc3 Gb4

To pozwala białym otrzymać jeszcze lepszą pozycję, niż w wariancie 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Gb4 4. Hc2 d3 5. cd ed 6. Gg5, gdyż rozwijający ruch Sf3 jest tutaj korzystniejszy, niż Hc2.

5.cxd5 exd5

Jeśli 5. ...Sxd5, to 6. Hc2 i następnie e2-e4 z przewagą białych.

6.Gg5 Hd6

Delikatnie wyrażając się - strata czasu. Grając 6. ...c6 z następnym Gf5, czarne najpewniej uzyskiwały równą grę.

7.Gxf6 gxf6

Jak na Laskera - prawie niewiarygodny ruch. Czarne całkowicie niszczą swoją strukturę pionkową nie otrzymując w zamian najmniejszej kompensacji. Tymczasem po 7. ...Gxc3+ 8 bc Hxf6 białe miałyby tylko nieznaczną przewagę pozycyjną.

8.Hc2 Sc6

Ten niedobry plan zmierzający do f6-f5 jest następstwem jeszcze gorszej pozycji. Mniejszym złem był manewr Gc8-g4-h5-g6.

9.e3 Se7
10.a3 Gxc3+

I po 10. ...Ga5 11. b4 Gb6 12. Sa4 goniec nie uniknąłby wymiany. Od tego momentu plan białych jest zupełnie oczywisty. Polega on na organizacji tak zwanego "ataku mniejszościowego" na skrzydle hetmańskim, jaki okazuje się efektywnym, ponieważ słabość pionkowej struktury białych uniemożliwia typowy kontratak przeciw białemu królowi.

11.Hxc3 f5
12.g3 Gd7?

Ruch c7-c6 jest strategicznie nieuchronnym, i dlatego logiczniejszym było zrobić go od razu. Ogólnie mówiąc, bieżąca partia (i nie z winy Flohra) jest jedną z najsłabszych w turnieju.

13.Se5 Ge6
14.Sd3 O-O
15.Ge2 ...

Jest to jeszcze lepsze, niż 15. Gg2.

15. ... Wad8
16.O-O Gc8
17.Wac1 c6
18.Hc5 ...

Duży krok naprzód, ponieważ hetman był jedyną figurą przeciwnika, jaka mogła przy okazji stać się nieprzyjemną.

18. ... Hxc5
19.Wxc5 Kg7
20.b4 ...

W rezultacie tego natarcia w twierdzy przeciwnika szybko powstaną nowe wyrwy.

20. ... a6
21.a4 Kf6
22.Wc2 ...

W celu przeszkodzenia po b4-b5 cb, ab możliwości b7-b6 z następnym a6-a5.

22. ... Ke6
23.b5 axb5
24.axb5 Kd6
25.bxc6 bxc6
26.Sc5 Wde8
27.Wa1 Ge6
28.Wca2 Wb8
29.Wa7 Wb6
30.Gh5 Wfb8

Beznadziejne jest i 30. ...Sg6 z powodu 31. W1a2 z następnym Kg2, Kf3, h2-h4, Gxg6, Kf4 itd.

31.Gxf7 Wb1+
32.Wxb1 Wxb1+
33.Kg2 Sc8
34.Wb7 ...

Dostateczne było i 34. Wa8.

34. ... Wxb7
35.Sxb7+ Ke7
36.Gxe6 Kxe6
37.Kf3 Se7
38.Sc5+
Czarne poddały się.

Łatwo można dostrzec, że biały król wnika teraz w pozycję przeciwnika poprzez e5 lub g5.


Nr 31. Obrona staroindyjska [E 62]
J.-R. Capablanka T. Tylor

1.Sf3 Sf6
2.c4 g6
3.Sc3 Gg7
4.g3 O-O
5.Gg2 d6

Białe wybrały spokojny plan rozwoju, pozbawiony momentów taktycznych, i czarne nie miały podstaw odrzucić próby zdobycia pewnej przestrzeni w centrum kontynuując d5.

6.d4 Sc6
7.O-O Gg4

Wymiana tego gońca na skoczka tylko zwieksza szanse białych. Jednak 7. ...e5 8. d5 z następnym e2-e4 itd. także prowadziło do ściśnionej pozycji czarnych.

8.d5 Gxf3
9.exf3 Se5
10.Hb3 ...

Chociaż białym koniec końców udaje się stworzyć nacisk na pionka "b", sądzę że bardziej naturalnym miejscem dla hetmana było pole e2. Po 10. He2 odpowiedź wybrana przez czarne, okazałaby się niemożliwą z powodu 11. f4, i białe mogły bez żadnych "chytrości", zachodzących w partii, stopniowo zwiększyć swą przewagę wyłącznie wskutek naporu dwóch gońców, jak zdarzyło się na przykład w mojej partii przeciw Reti'emu w Turnieju Nowojorskim 1924 r.

10. ... Sfd7
11.Ge3 b6

Fakt, że ten ruch tworzy słabość na c6 jest oczywisty, ale sposób w jaki białe wykorzystują powstałą słabość jest finezyjny i pouczający. Pozycja czarnych już była trudną (niezadowalające jest, na przykład, 11. ...Sb6 z powodu 12. c5 dc 13. Gxc5 Sd3 14. Ga3 ze znaczną przewagą), ale 11. ...Hc8 można było jeszcze spróbować bez bezpośredniej szkody.

12.Sb5 ...

Skoczek kieruje się na c6 poprzez d4.

12. ... c5
13.dxc6 Sxc6
14.f4 Hc8

15.Ha4! ...

Najlepszy ruch w partii, w ostatecznym wyniku prowadzący do zdobycia czarnego pionka "a". Odpowiedź wybrana przez czarne jest prawie wymuszona z powodu silnej groźby 18. Sxd6. Na przykład 15. ...Gxb2 16. Sxd6 ed 17. Gxc6 Sc5 18. Gxc5 Gxa1 19. Gxa8 z wygraną.

15. ... Sc5
16.Gxc5 dxc5
17.Sc3 Sd4!

Czarne z pewnością miały nadzieję, że ten ruch przyniesie im ratunek, ponieważ 18. Gxa8 Hxa8 wyraźnie nie jest korzystne dla białych z uwagi na słabość pola f3. Jednak, na nieszczęście czarnych, białe nie muszą się spieszyć, i mogą spokojnie wzmacniać swoją pozycję, posługując się słabością pionka "a".

18.Wfe1 e6
19.We3 ...

Jeśli teraz 19. ...a6, to już 20. Gxa8 Hxa8 21. Hd1 itd.

19. ... Wb8
20.Hxa7 ...

Realizacja osiągniętej przewagi materialnej nie jest dziełem łatwym, ponieważ czarne samowładnie posiadają ważny punkt d4.

20. ... Wd8
21.Wc1 Wd7
22.Ha4 Hd8
23.Wd1 Wd6
24.Ge4 f5?

Stwarza nową słabość na e6. Jednak przy spokojnej grze białe wcześniej czy później dokonały by przełomu, kontynuując a2-a3, b2-b4 itd.
25.Gg2 g5
26.fxg5 Hxg5
27.f4 Hh6

Trochę lepsze było bezzwłoczne Hh5.

28.Wde1 Wbd8
29.Kh1 Kh8
30.a3 ...

Początek decydujących działań.

30. ... Gf8
31.b4 Hh5
32.bxc5 bxc5
33.Sb5 Sxb5

Jeśli 33. ...W6d7, to 34. Sxd4 cd 35. Wd3! (ale nie 35. Wxe6 d3 z pewnymi szansami), i białe mają przewagę wystarczającą do zwycięstwa.

34.cxb5 Wd2

Grożąc 35. ...Wxg2.

35.Hc4
Czarne poddały się.

Czarne mogły jeszcze zastawić ostatnią pułapkę - 35. ...Wf2 36. Hxe6 Wdd2 i jeśli, na przykład, 37. Hf6+ Kg8 38. W e8?, to 38. ...Hxh2+! ratując się wiecznym szachem. Ale białe, niewątpliwie, odpowiedziałyby 37. He5+ Kg8 38. Gd5+ Wxd5 39. Hxd5+ Kh8 40. h4 Hg4 41. Kg1 z łatwą wygraną.


Nr 32. Debiut Birda [A 03]
K. Tartakower G. Thomas

1.f4 d5
2.Sf3 g6
3.e3 Gg7
4.Ge2 c5

Czarne w pełni zasadnie wybierają (z zamianą kolorów) system współczesny przeciw obronie holenderskiej. System ten znakomicie zarekomendował się w Nottingham (trzy zwycięstwa białych w trzech partiach).

5.O-O Sc6
6.d3 Sf6
7.He1 ...

Właściwiej byłoby działać w duchu mojego systemu przeciw obronie holenderskiej, a konkretnie: 7. Se5 i dalej przy okazji Gf3. Po ruchu w tekście czarne łatwo zdobywają wyrównanie.

7. ... Hc7!

Przeciwdziałając Se5.

8.Sc3 a6
9.e4 d4
10.e5 ...

Lepsze szanse dawało 10. Sd1, zachowując zamkniętą pozycję. Jak szybko wyjaśni się, następująca wymiana nie jest korzystna dla białych.
10. ... dxc3
11.exf6 Gxf6
12.bxc3 b5!

Grożąc opanowaniem pola d4 po b5-b4. I chociaż białym udaje się przeszkodzić temu, czarne mimo wszystko utrzymują niewielką przewagę dzięki większej ruchliwości swoich figur.

13.Ge3 b4
14.d4 ...

Jeśli 14. cb, to nie 14. ...Gxa1 15. Hxa1 z korzyścią dla białych, a po prostu 14. ...Sxb4.

14. ... bxc3
15.dxc5 ...

Jeśli 15. Hxc3, to 15. ... Sb4 z wygraną.

15. ... Gf5
16.Gd3 ...

Praktycznie wymuszone.

16. ... Gxd3
17.cxd3 Wd8
18.Wd1 c2

Najprostsza droga do utrzymania inicjatywy, gdyż 18. ...Sb4 19. d4 byłoby zupełnie nieprzekonujące.

19.Wc1 Wxd3
20.Wxc2 O-O
21.He2 Wfd8
22.Wd2? ...

Próbując poprawić swoje położenie przy pomocy wymian, białe popełniają błąd. Prawidłowym ruchem było 22. Wb1.

22. ... Wxd2
23.Sxd2 Sd4
24.Hf2 ...

Błędnie byłoby 24. Hc4 Sf5 z wygraną. 24. ... Sf5

Czarne grające dotychczas znakomicie, mogły tutaj zdobyć przewagę wystarczającą do zwycięstwa, po prostu biorąc swobodnego pionka. Po 24. ...Hxc5 25. Se4 Hd5! (tenże ruch następował i na 25. Sb3) 26. Sxf6+ ef białe rozporządzałyby wyborem tylko między złą grą środkową (z powodu istnienia u przeciwnika silnego skoczka) i jeszcze gorszą końcówką (po 27. Gxd4 Hxd4). Po ruchu w tekście mogą one bronić się jeszcze.

25.Se4 Gg7
26.Kh1 Wd3
27.Gc1 Hc6
28.He2 Wd4
29.We1 h5

Pozwalając białym z korzyścią uprościć grę. Prawidłowe 29. ...Wd8 wciąż jeszcze zachowywało pewien nacisk.

30.Gb2! Wd7

Czarne nie mogą kontynuować 30. ...Wxe4 31. Hxe4 Hxe4 32. Wxe4 Gxb2, ponieważ 33. c6 itd. będzie kosztować je figurę.

31.Gxg7 Sxg7
32.Sg5 ...

Celem wymiany swego pionka "c" na nieprzyjacielskiego "a" - prawidłowa decyzja, ponieważ czarne groziły 32. ...Se6.

32. ... Hxc5
33.Hxa6 Wa7
34.Hd3 Wa8
35.Hb3 e6
36.Wd1 ...

Białe, rozumie się, nie mają najmniejszej przewagi; zupełnie przeciwnie, ich pionki 'a" i "f" są dość słabe. Ruchem w tekście one stawiają ostatnią pułapkę przed samą kontrolą czasu, w jaką na swoje nieszczęście przeciwnik wpada.


36. ... Sf5?

Pierwszy ruch skoczka na f5 (patrz na poprzedni diagram) oddawał zwycięstwo, teraźniejszy - przegrywa partię. Groźba Sxf7 (jakiej nie można było użyć w 30-m ruchu z powodu odpowiedzi Ha5 z napaścią na wieżę) najprościej odpierało się poprzez 36. ...Hc7, tworząc nawet kontratak przeciw białemu pionkowi "f". W tym przypadku białe byłyby rade z remisu.

37.Sxf7 ...

Teraz cała pozycja czarnych szybko runie.

37. ... Sg7
38.Se5 Hf2
39.Hb7 Wa7
40.He4 Sf5
41.Sxg6 Hxa2
42.Hf3 Ha4

Chytra pułapka, jakiej białe jednak unikają. Jeśli, na przykład, teraz lub w następnym ruchu Hxh5?, to Sg3+ i po hg - Wh7, wygrywając hetmana.

43.He2 He8
44.Se5 Wa4
45.Sd7 ...

Teraz białe osiągają zwycięstwo bezpośrednim atakiem.

45. ... Hf7
46.He5 Kh7
47.Sc5 Wa7
48.Sxe6 Kg6
49.Sg5 He7
50.Hb8 Wa6
51.Hg8+ Hg7
52.He8+ Kh6
53.Hc8
Czarne poddały się.


Nr 33. Obrona Nimzowitza [E 49]
J. Bogoljubow S. Reshevsky

1.d4 Sf6
2.c4 e6
3.Sc3 Gb4
4.a3 Gxc3+
5.bxc3 O-O

W tej pozycji czarne nie muszą obawiać się związania skoczka, ponieważ na 6. Gg5 odpowiadają 6. ...c5, i jeśli 7.e3, to 7. ...cd z silną groźbą Ha5+.

6.e3 d5
7.Gd3 c5
8.cxd5 ...

Ta wymiana w tym konkretnym momencie nie jest koniecznością i pozwala czarnym zmienić zwykły bieg wariantu. Logicznym ruchem jest 8. Se2, ponieważ 8. ...dc 9. Gxc4 e5 10. 0-0 nie daje czarnym równych szans.

8. ... Hxd5
9.Hf3 Hd8

Wymiana hetmanów dawała białym trochę lepsze perspektywy z powodu istnienia u nich dwóch gońców. Po ruchu w tekście czarne grożą 10. ...e5.

10.He2 Hc7
11.Gb2 e5

To rozwiązuje problemy hetmańskiego gońca, ale jednocześnie odkrywa wielce obiecujące perspektywy czarnopolowemu gońcowi nieprzyjaciela. Jednak wątpliwe jest, żeby druga kontynuacja - 11. ...Sc6 12. Sf3 b6 itd. dawała czarnym więcej pozycji równowagi.

12.dxe5 Hxe5
13.c4 He7
14.Sf3 Sc6
15.Hc2 We8
16.h3 ...

Oczywiście nie 16. Gxf6 Hxf6 17. Gxh7+ Kh8 z podwójną groźbą Hxa1+ i g6. Ruchem w tekście białe przeciwdziałają Gg4, ponieważ skoczek jest im potrzebny do tego, żeby trzymać pod kontrolą pole e5.

16. ... Se4
17.O-O-O ...

W pełni zasadnie, ponieważ ważne punkty na skrzydle hetmańskim są dostatecznie bronione. Pozycyjnym ekwiwalentem czarnych za możność ataku pionkowego na skrzydle królewskim, jakim dysponują białe, jest silna pozycja skoczka, krępującego działania przeciwnika.

17. ... Gf5
18.g4 Gg6
19.h4 Sf6

Jedyny, ale dostateczny sposób odparcia ataku wydającego się groźnym. Czarne szybko przegrywały po 19. ...h5 20. Wg1.

20.Gxg6 fxg6

Właśnie tak, ponieważ teraz w pozycji białych ujawnia się słabość na linii "f".

21.h5 He4
22.Hxe4 ...

I po 22. Gxf6 Hxf3 23. Gb2 Hxg4 czarne miałyby dostateczną obronę.

22. ... Sxe4
23.hxg6! hxg6

W przypadku 23. ...Sxf2 białe mogły forsować natychmiastowy remis poprzez 24. Wxh7 Sxd1 25. Wxg7+ itd., albo spróbować dalej grać na wygraną w wariancie 24. Wd7 We7 25. Wxe7 Sxe7 26. gh+ Kh8 27. Wh5 itd.

24.Wh2 Wad8

A nie 24. ...Wf8 z powodu 25. Wd7 Wf7 26. Wh8+ i dalej 27. Wxf7 z wygraną.

25.Wdh1 Kf7
26.Wh7 Wg8
27.Kc2! ...

Przeciwdziałając 27. ...Sxf2 z następnym Sd3+ itd.

27. ... Wdf8

Niekorzystnie - i to jeszcze delikatnie się wyrażając. Czarne nie mogły grać 27. ...Sxf2 z powodu 28. Wf1, ale 27. ...g5 i następnie Kg6 było dostatecznie pewnym planem.

28.W1h2 Ke6?

Pierwsza prawdziwa pomyłka w tej dobrze granej i interesującej partii. Niezbędne było 28. ...Wd8, chociaż tutaj białe miałyby już lepsze szanse w związku z możliwością ruchu g4-g5 z następnym Wh4.


29.W7h3 ...

Od tego momentu Bogoljubow zaczyna schodzić z właściwej drogi i koniec końców przegrywa walkę. Po 29. Kd3! Wxf3 30. Kxe4 Wf7 31. Gc3! (przeciwdziałając Sa5) czarnym byłoby trudno uratować swoją skompromitowaną pozycję.

29. ... Wd8
30.Wh7 ...

Próbując znów uzyskać poprzednią pozycję, ale czarne, to widać, odkryły niebezpieczeństwo.

30. ... Wgf8
31.W2h3 Wd7

Bezpieczniejsze niż 31. ...Sxf2 32. Sg5+ Kd6 33. Wg3 itd.

32.Wxg7 Wxg7
33.Gxg7 Wf7
34.Gc3 Sxf2
35.Sg5+ Kd7

Tę część partii czarne grają bardzo dokładnie. Błędne byłoby 35. ...Ke7 z powodu 36. Wh6 Wf8 37. Wh7+ Ke8 (37. ...Kd6 38. Wxb7) 38. Se6 itd.

36.Wh6? ...

Prowadzi do straty pionka, a po długim oporze - i partii. Białe mogły zremisować grając albo 36. Sxf7 Sxh3 37. Sh8 g5 38. Sf7 Ke6 39. Sh6, albo 36. Wg3 We7 37. Wg2 Se4 38. Sxe4 Wxe4 39. Kd3.

36. ... We7
37.Wxg6 Sxg4
38.e4 Sge5
39.Wg8 Sxc4
40.Gf6 We8
41.Wxe8 ...

Po 41. Wg7+ Kc8 42. a4 Sd6 zadanie czarnych byłoby jeszcze prostsze. Wymiana prowadzi do zaciętej, ale beznadziejnej końcówki, ponieważ białe nie mogą przeszkodzić przeciwnikowi w stworzeniu dwóch związanych swobodnych pionków.

41. ... Kxe8
42.a4 Kd7
43.Kc3 S4e5
44.Kb3 Ke8
45.Kc3 a6
46.Gg7 Ke7
47.Sh3 b5
48.axb5 axb5

Zaczynając od tego momentu, czarne muszą być bardzo ostrożne ze swoimi pozostałymi pionkami - bo dwa skoczki bez pionków nie matują (chyba, że z pomocą przeciwnika).

49.Sf4 Sd7
50.Sd5+ Kd6
51.Se3 Sce5
52.Sf5+ Kc6
53.Se7+ Kb6
54.Sd5+ Ka5
55.Kb3 b4
56.Se3 ...

Więcej technicznych trudności stwarzało czarnym 56. Gh6 z planem przemieszczenia gońca na skrzydło hetmańskie.

56. ... Kb5
57.Sd5 c4+
58.Kc2 Ka4
59.Gh6 ...

Zbyt późno.

59. ... Sc5

 60.Gd2 ...

Ofiara drugiego pionka jest równoznaczna kapitulacji. Jednak i po 60. Gg7 czarne koniec końców wygrywały kontynuując 60. ...Scd3 61. Sb6+ Kb5 62. Sd5 Kc5, później Kd4 itd.

60. ... b3+
61.Kb1 Sxe4
62.Sc3+ Sxc3+
63.Gxc3 Sd3
64.Gg7 Sc5
65.Gb2 ...

Także 65. Kb2 nie przeciwdziałało Sa4 i c4-c3. Białe mogą poddać się z czystym sumieniem.

65. ... Se4
66.Ga1 c3
67.Kc1 Kb4
68.Kb1 Kc4
69.Kc1 Kd3
70.Kb1 Kd2
71.Gb2 cxb2
72.Kxb2 Sc5
Białe poddały się.


Nr 34. Obrona słowiańska [D 48]
R. Fine M. Vidmar

1.d4 d5
2.c4 c6
3.Sf3 Sf6
4.e3 e6
5.Sc3 Sbd7
6.Gd3 dxc4
7.Gxc4 b5
8.Gd3 a6
9.e4 b4

W ten sposób czarne unikają podstawowego wariantu obrony merańskiej, jakiej kontynuacją jest 9. ...c5. Wrażenie jest takie, że ruch w tekście daje czarnym zadowalającą grę, szczególnie w połączeniu z silnym 14-m ruchem.

10.Sa4 c5
11.dxc5 Gxc5
12.O-O Gb7
13.He2 Ge7

Czarne mogły nawet od razu roszować ponieważ wariant 13. ...O-O 14. e5 Gxf3 15. gxf3 Sd5 16. Sxc5 Sxc5 17. Gxh7+ Kxh7 18. Hc2+ Kg8 19. Hxc5 Hh4 20. Hc2 f5 itd. jest dla nich całkowicie do przyjęcia.

14.Wd1 Ha5

Jest to bardziej przekonujące, niż strategiczny plan Laskera, zastosowany przez niego w podobnej pozycji w partii pierwszej rundy (z włączeniem ruchów 0-0 i Gg5), a konkretnie h7-h6 i następnie Sh7.

15.b3 O-O
16.Gg5 Wfd8
17.Sb2 Sc5

Najprostsze; jeśli teraz 18. Sc4, to 18. Hc7 19. e5 Sxd3 i na 20. ef - 20. gf z dobrą grą.

18.e5 ...

 18. ... Sxd3

Ostatecznie usuwając wszelkie niebezpieczeństwo; jeśli 19. exf6, to 19. ...Sxb2 (A) 20. Hxb2 Wxf3 21. Wxd8+ Gxd8 lub (B) 20. fe Wxd1+ 21. Wxd1 Sxd1, w obu przypadkach z wygraną.

19.Wxd3 Wxd3

Nie 19. ...Sd5 20. Wxd5!

20.Sxd3 Sd5
21.Gxe7 Sxe7
22.Sf4 Wd8

Czarne rozporządzają jakimiś szansami w grze środkowej dzięki swemu dobrze położonemu gońcowi; ale ruch w tekście dopuszczający wymianę wież, ułatwia zadanie białych. Dobrym ruchem było 22. ...Wc8, grożąc przy okazji Gxf3.

23.Wd1 Sd5
24.Sxd5
Remis.

Partia ma pewne znaczenie teoretyczne.


Nr 35. Partia angielska [A 15]
C. Alexander M. Euwe

1. c4 e5
2. Sc3 Sf6
3. g3 ...

To prowadzi do wariantu "smoczego" w obronie sycylijskiej z zamianą kolorów i, w konsekwencji, tempem więcej u białych. Wszystko to jest niewątpliwie do przyjęcia, ale nie daje żadnej przewagi - kiedy czarne (jak w rozpatrywanej partii) wybierają normalną drogę rozwoju.

3. ... d5
4. cxd5 Sxd5
5. Gg2 Sb6!

Dobra odpowiedź, gdyż czarnym nie uśmiecha się rozwój ich białopolowego gońca, jaki może być postawiony (tak jak to zdarzyło się w bieżącej partii) także na g4.

6. Sf3 Sc6
7. O-O Ge7
8. d3 O-O
9. Ge3 Gg4
10. Sa4 ...

Standardowy nacisk na pole c5.

10. ... Hd7

Czarne mają całkowicie równą pozycję, ale ten i następny ruch prowadzą tylko do wymian, nie zmniejszając nacisku przeciwnika na linii "c". Bardziej obiecującym wydaje się 10. ...Sd5, i jeśli 11. Gc5 to 11. ...We8 z zamiarem zagrania gońcem f6, jeśli białe natychmiast nie wymienią się.

11. Wc1 ...

Białe nie muszą bać się 11. ...Sxa4 12. Hxa4 Sd4 13. Hxd7 Sxe2+ 14. Kh1 Gxd7 15. Wxc7 itd.

11. ... f6
12. Gc5 Sd8

Konieczność użycia tego obronnego ruchu jasno pokazuje, że czarne poprzednio dopuściły się jakiejś niedokładności.

13. Gxe7 Hxe7
14. h3 ...

Bez żadnej konieczności osłabiając położenie pionków. Naturalnie i dobrze było 14. Sc5 z korzystną pozycją.

14. ... Ge6
15. Hc2 ...

Jeśli ten ruch wymusiłby następującą wymianę, to niewątpliwie należałoby go pochwalić. Ale przecież czarne mogły teraz kontynuować 15. ...Wf7 (16. Sc5 Gd5 lub 16. Hc5 Hd7 itd.) i dlatego bardziej celowe było proste 15. a3.

15. ... Sxa4?
16. Hxa4 Gd5

Delikatnie wyrażając się, przemądrzały sposób obrony. Dlaczego nie 16. ...c6 i następnie Sf7?

17. Ha5 Gc6

Jeśli teraz 17. ...c6, to 18. e4 Gf7 19. d4 i pozycja otwiera się z korzyścią dla białych.

18. b4 ...

Przemyślny ruch, przygotowujący następny manewr białych.

18. ... a6
19. Sd2! ...

Wyjaśnia się, że na 19. ...Gxg2 nastąpi 20. Wxc7 Hd6 21. Kg2 Sc6 22. Hb6. Nie ma potrzeby mówić, że ten wariant stał się możliwy tylko dzięki ruchowi 18. ...a6, pozostawiającemu pole b6 białemu hetmanowi.

19. ... Kh8

W celu uniknięcia możliwych wymian na ukośnej a2-g8. Czarne, okazuje się, grają na wygraną.

20. Hc5 Hf7

Ta sama tendencja.

21. Gxc6 Sxc6
22. Sb3 Hh5?

Ten intrygujący ruch jest błędem taktycznym. prawidłowym było 22. ...Wad8 (przeciwdziałając 23. b5 za przyczyną 23. ...Wd5) z równą grą.


23. d4! ...

Po tym ruchu, prawdopodobnie przeoczonym przez przeciwnika, białe osiągają wyraźną przewagę pozycyjną. Groźba 24. d5 w związku z Hxc7 jest dosyć nieprzyjemna.

23. ... Wad8
24. d5? ...

Logicznym następstwem poprzedniego ruchu było 24. e3!, przeciwdziałając postawieniu czarnego skoczka na d4 i wzmacniając groźbę d4-d5. Po ruchu w tekście czarne wybawiają się od wszelkiego niebezpieczeństwa.

24. ... Sd4
25. Sxd4 exd4
26. Hxc7 ...

Także 26. Hxd4 Wxd5 27. Hg4 było wystarczające dla remisu.

26. ... Hxd5
27. Hc4 ...

Ten ruch, a także kilka następnych, najpewniej spowodowane są niedoczasem.

27. ... Hf5
28. Wfd1? ...

Przeoczenie. Prawidłowe 28. Wad1 gwarantowało łatwy remis.

28. ... Hxh3
29. Hc7 ...

Nie można grać 29. Wxd4 z powodu 29. ...Wc8.

28. ... He6
30. Hxb7? ...

Znacznie dłużej można było bronić się po 30. Hc4.

30. ... Hxe2
31. We1 ...

Rozpacz.

31. ... Hxa2
32. We7 Wg8
33. Wcc7 d3

Dokładnie wyliczona zwycięska kombinacja. Jednak 33. ...Hd2 (34. Wxg7 Wxg7 itd.) było jeszcze prostsze.

34. Wxg7 Wxg7
35. Wxg7 Hb1+
36. Kh2 ...

Jeśli 36. Kg2, to 36. ...d2 37. Wg4 Hh1+, później d2-d1H+ i Hxg4 z wygraną.

36. ... d2

Białe poddały się, i poddały się zasadnie z powodu 37. Wg4 Hg6! 38. Wxg6 hxg6 39. He7 d1H 40. Hxf6+ Kh7 41. He7+ Kh6 42. He3+ Kh5! 43. He7 (lub 43. He5+ g5) 43. ... Hd4! itd. Ale ja osobiście, przyznaję się, próbowałbym sprawdzić, czy przeciwnik znajdzie wygrywający wariant za szachownicą.