czwartek, 16 lutego 2012

A. Alechin: Nottingham (Runda II, partie 8-14)

Nr 8. Obrona holenderska [A 92]
J.-R. Capablanka A. Alechin

1..d4 e6
2.Sf3 f5
3.g3 Sf6
4.Gg2 Ge7
5.O-O O-O
6.c4 Se4!

Ten ruch, w połączeniu z następnym, jest jednym z moich debiutowych odkryć i był z sukcesem zastosowany przeze mnie przeciw Samischa i Flohra (do bieżącej partii) i Fine'a (już po niej). Według mnie, ten system obrony zasługuje na to, żeby nosić imię jego autora. a nie być nazwanym (jak to zdarzyło się z moją ideą Gf8 w połączeniu z Sbd7 w partii hiszpańskiej, z niewiadomych przyczyn ochrzczoną przez mistrza Kmocha "kecksemetskim" wariantem) "drezdeńskim", "podebradskim" lub "nottinghamskim" wariantem.

7.Hb3 ...

Ten ruch był przez komentatorów skrytykowany. Jednak ani 7. Sbd2 (Samisch), ani 7. Hc2 (Fine) nie pozwoliło białym osiągnąć jakiejkolwiek zauważalnej przewagi pozycyjnej. W istocie, pozycja czarnych jest już w pełni zadowalającą, ponieważ białe mają słabe pole e4.

7. ... Gf6
Tutaj goniec zajmuje silną pozycję i do ataku i do obrony. Najbliższy ruch czarnych ma już charakter obronny.

8.Wd1 He8

Inną. przy tym tak samo korzystną, możliwością było 8. ...He7. Czarne już dysponują wyborem między paroma dobrymi kontynuacjami.

9.Sc3 Sc6!
10.Sb5 ...

Białe postąpiłyby lepiej (uwzględniając, że 10. d5 jest złe z powodu 10. ...Sa5), odstępując hetmanem na c2 i w ten sposób przyznając, że ich 7-y ruch był niewypałem. Wyprawa skoczka nie przynosi żadnego rezultatu.

10. ... Gd8
11.Hc2 d6
12.d5 ...

W większości przypadków wymiana związana z tą kontynuacją okazuje się korzystna dla białych: daje im kontrolę nad polem d5 (patrz: partia Fine - Bogoljubow). Ale w tym konkretnym przypadku białe już straciły zbyt dużo czasu na ruchy hetmanem i skoczkem, pozwoliwszy w ten sposób czarnym zakończyć rozwój i opanować linię "e". Dlatego białe winny były przyjąć spokojniejszą taktykę, grając początkowo, na przykład, a2-a3 i przy okazji b2-b4.

12. ... Sb4
13.Hb3 Sa6
14.dxe6 Sac5
15.Hc2 Sxe6
16.Sfd4 ...

Wymiana figur nie przynosi żadnej korzyści. Lepszy był rozwijający ruch 16. Ge3.

16. ... Sxd4
17.Sxd4 Gf6
18.Sb5? ...

Ten drugi rejs okazuje się nie bardziej udanym, niż pierwszy. Wciąż jeszcze należało grać 18. Ge3.

18. ... He7
19.Ge3 a6
20.Sd4 Gd7
21.Wac1 Wae8
22.b4 b6
23.Sf3? ...

A to już jawny błąd, w rezultacie jakiego białe powinny znaleźć się w bardzo trudnym położeniu. Niezależnie od wszystkich poprzednich niedokładności, partia po 23. Hb3 wciąż jeszcze byłaby równą.

23. ... Sc3
24.Wd3 ...


24. ... f4

Dość niezwykłe przerachowanie się. Liczyłem na zdobycie dwóch jakości, a zamiast tego straciłem trzy lekkie figury za dwie wieże! Prosta kontynuacja 24. ...Ga4 25. Hd2 Se4 26. He1 g5! zapewniała czarnym wyraźnie widoczną, prawdopodobnie decydującą przewagę.

25.gxf4 Gf5
26.Hd2 Gxd3
27.exd3 c5?

Czarne kontynuują grę pod wrażeniem halucynacji, o jakiej była mowa w poprzedniej uwadze. Inaczej, niewątpliwie, wybrałyby odpowiedź 27. ...Sa4, jaka po 28. d4 prowadziłaby do gorszego, ale z pewnością nie beznadziejnego położenia. Po ruchu w tekście wszystko jest skończone.

28.Wxc3 Gxc3
29.Hxc3 Hf6

Beznadziejna była i gra środkowa.

30.Hxf6 gxf6
31.Sd2 f5
32.b5 a5
33.Sf1 Kf7
34.Sg3 Kg6
35.Gf3 We7
36.Kf1 Kf6
37.Gd2 Kg6
Czarne poddały się, nawet nie zapoznając się z zapisanym ruchem przeciwnika (nim okazał się 38. a4). Ostatnie sześć ruchów białych było znakomitych.


Nr 9. Obrona Philidora [C 41]
T. Tylor K. Tartakower

1.e4 Sf6
2.Sc3 e5
3.Sf3 d6
4.d4 Sbd7

Wreszcie zdecydowany został debiut tego spotkania! Początkowo była to obrona Alechina, później partia wiedeńska, następnie debiut trzech skoczków, a teraz ostatecznie wariant Nimzowitza w obronie Philidora - trudny dla obu stron.

5.Gc4 h6

Niekonieczny ruch. Czarne mogą także grać 5. ...Ge7, i jeśli 6. de, to 6. ...Sxe5 (nie 6. ...de 7. Gxf7 z wygraną białych) bez specjalnych trudności.

6.dxe5 ...

Ta wymiana teraz jest raczej przedwczesna, ponieważ daje przeciwnikowi kontrolę nad polem c5 (patrz 9-y ruch czarnych). Naturalnym planem jest 6. 0-0 i dalej przy okazji a2-a4 itd.

6. ... dxe5
7.He2 c6
8.a4 Hc7
9.O-O Sc5
10.Ge3 g5

Zadziwiająca decyzja polskiego mistrza. Przecież doświadczenie powinno podpowiedzieć mu, że podobne ataki na skrzydle mogą być zakończone sukcesem tylko jeśli: 1) pozycja nieprzyjacielskiego króla jest osłabiona; 2) pozycja w centrum jest zablokowana lub przynajmniej bezpieczna. W tej konkretnej pozycji tych okoliczności brak, więc ruch w tekście tylko stwarza straszne słabości we własnej pozycji. Zamiast tego bezpieczne i dobre byłoby 10. ...Ge7.

11.Wad1 Gg4
12.Gc1! ...

Tutaj i w następnych ruchach Tylor odpiera groźby czarnych prosto i logicznie. Cel ruchu w tekście - stopniowo rozwiązać skoczka począwszy od He3 itd.

12. ... Se6

Jeśli 12. ...Sh5, to 13. h3.

13.Gxe6 Gxe6
14.Ge3 ...

Grożąc 15. Se5 w związku z Gd4 itd. Jeśli teraz 14. ...Gg4, to po prostu 15. Hc4!, ponieważ po Gxf3 gf czarne musiałyby liczyć się z wieloma groźbami.

14. ... Ge7
15.Se1 Gg4?

Czarne kontynuują igranie z ogniem, tracąc bezmyślnie drogocenny czas. 15. ...0-0 z następnym przeciwstawieniem wieży na odkrytej linii wciąż jeszcze dawało szansę na wyrównanie przy uważnej grze.

16.f3 Ge6
17.Hf2 b6?

Dlaczego stwarzać jeszcze jedną słabość? Obrona 17. ...Ha5 18. Sd3 Sd7 19. Wa1 - ponad wszelką wątpliwość - była mniejszym złem.

18.b3 Sh5

Kontynuując rojenie o nieistniejącym ataku. Mimo istnienia u białych perspektyw związanych z Sd3, a4-a5 itd., roszada wciąż jeszcze była rozumną kontynuacją.

19.a5! ...

Po tej chwilowej ofierze pionka białe uzyskują lepsze perspektywy tak w grze środkowej, jak i w końcówce.

19. ...bxa5
20.Gc5 Sf4
21.Sd3 ...

Znów grożąc 22. Sxe5 i następnie Gd4.


21. ... Wg8

Czarne dokonują zdrady wobec własnego króla. Po prozaicznym 21. ...Sxd3 22. Wxd3 0-0 białe odbierały pionka "a", zostając ze znacznie lepszą strukturą pionków, ale w porównaniu z zaistniałą w partii utratą ważnego pionka "e" byłoby to dla czarnych prawdziwym rajem. Teraz następuje bezlitosny pogrom.

22.Gxe7 Hxe7

Lub 22. ...Kxe7 23. Hc5+ Kf6 24. Sxf4 gf 25. Wd6 (grożąc 26. Sd5+) 25. ...Wac8 26. Wa1 z wygraną.

23.Sxe5 Hb4

W przypadku 23. ..Gh3 24. Sxc6 Hf6 25. Hc5 groźby białych stawały się znacznie niebezpieczniejsze.

24.Sa4 Gh3
25.Sxc6 Hb7
26.Hc5! ...

Kończy wszystkie rojenia czarnych; jeśli 26. ...Gxg2, to 27. Hxe5+ Kf8 (27. ...Se6 28. Sxa5) 28. Sc5! Hb6 29. Wf2 z wygraną.

26. ... Wc8
27.He5+ Kf8
28.Sxa5 He7

Tak beznadziejne jak i 28. ...Ha6 29. gh He2 30. Hd6+ w związku z 31. Hd2 itd.

29.Hxe7+ Kxe7
30.gxh3 Wxc2
31.Sc4 Sxh3+
32.Kh1 ...


32. ... g4

Jeśli czarne zdecydowały się kontynuować partię, to winny grać 32. ...Sf2+ 33. Wxf2 Wxf2. Najlepszy plan białych w tym przypadku - 34. Sc3 Wxf3 35. Sd5+ Ke6 36. Wa1! itd. organizując zwycięski atak.

33.Wd2 Wxd2
34.Sxd2 Wd8

Czarne mogły zagrozić matem w dwóch posunięciach poprzez 34. ...gf (35. ...Wg1+ 36. Wxg4 Sf2#), ale białe oczywiście odpowiedziałyby 35. Sxf3. Ostatnia część partii nie jest ani poruszająca, ani pouczająca.

35.Sc4 Wd3
36.Sc5 Wxf3
37.Wxf3 gxf3
38.b4 Kf6
39.Sd2 Ke5
40.Sxf3+ Kd6
41.Kg2 Sf4+
42.Kf2 a5
43.Sb7+ Kc6
44.Sxa5+ Kb5
45.Ke3 Sh5
46.Sb7 Kxb4
47.Sd6 f6
48.Sf7 Kc5
49.Sd4 Sg7
50.Sxh6 Kb6
51.Shf5 Se8
52.h4 Kc7
53.h5
Czarne poddały się.


Nr 10. Gambit hetmański [D 52]
E. Lasker J. Bogoljubow

1.Sf3 d5
2.c4 e6
3.d4 Sf6
4.Sc3 c6
5.Gg5 Sbd7
6.e3 Ha5
7.Sd2 dxc4
8.Gxf6 Sxf6
9.Sxc4 Hc7

W ten sposób partia przeszła do dobrze znanej pozycji wariantu Cambridge Springs w nieprzyjętym gambicie hetmańskim. Czarne posiadają przewagę dwóch gońców, ale mają trudności z wprowadzeniem do gry białopolowego gońca bez osłabienia swej struktury pionkowej.

10.Wc1 ...

Jak pokazuje odpowiedź czarnych, jest to ruch wątpliwej wartości. Właściwsze było bezzwłoczne 10. Gd3, lub - co obiecuje jeszcze więcej - 10. g3 z dalszym Gg2.

10. ... Sd5
11.Gd3 ...

Należało poświęcić tempo ruchem 11. a3, żeby mieć możliwość bicia wieżą w przypadku 11. ...Sxc3.

11. ... Sxc3
12.bxc3 Ge7
13.O-O O-O
14.f4 ...

W powstałej pozycji białe nie mają niczego lepszego, jak próba ataku na skrzydle królewskim. Jednak bardziej obiecującym - w porównaniu z ruchem w tekście - jest kontynuacja 14. Hh5 g6 15. Hh6 i dalej f2-f4, a przy okazji Wf1-f3-h3.

14. ... g6
15.Se5? ...

To powinno być czystą stratą czasu. Logicznie konsekwentnym ruchem było 15. e4.

15. ... Ga3

Czarne nie odważyły się na zagranie 15. ...f6 z powodu możliwej ofiary na g6, ale bezpodstawnie, ponieważ obie możliwości - A. 16. Gxg6 hg (nie 16. ...fe 17. Gxh7+) 17. Sxg6 Wf7 lub B. 16. Sxg6 hg 17. Gxg6 Kg7 18. Wf3 Wh8! - były na ich korzyść. A więc białe musiałyby skoczkiem odejść.

16.Wc2 f6
17.Sc4 Ge7
18.e4 c5
19.f5? ...

Jeszcze jeden pośpieszny ruch, pozwalający czarnym kontratakować w centrum i jednocześnie zdobyć przestrzeń na skrzydle hetmańskim. Prawidłową kolejnością ruchów było najpierw 19. Se3 i dopiero później, przy okazji, f4-f5.

19. ... b5
20.Se3 cxd4
21.cxd4 Hb6
22.Ge2 Wd8
23.Wd2 Kg7

Niepotrzebny ruch, ponieważ na skrzydle królewskim nie ma pól wymagających obrony. Należało wprowadzić do gry hetmańską wieżę poprzez 23. ...a5 z następnym Wa8-a7-d7.

24.Gf3 Wb8
25.Kh1 a5

Przewaga pionkowa na skrzydle hetmańskim stopniowo nabiera groźnego charakteru. Dlatego białe muszą kontynuować swe wysiłki na przeciwległej stronie szachownicy.

26.g4 a4

7.e5! ...

Dobry ruch, jednak w żaden sposób nie decydujący, jak sądziła większość komentatorów tej partii. W istocie - przy prawidłowej grze - powinien był doprowadzić do pozycji równowagi, w jakiej obie strony dysponowałyby realnymi groźbami. Nie można nie żałować, że następująca część starcia jest skażona licznymi błędami taktycznymi spowodowanymi niedoczasem. Pozycja była interesująca i bogata w możliwości.

27. ... fxe5
28.dxe5 Wxd2

Oczywiście nie 28. ...Hxe3 29. Wxd8.

29.Hxd2? ...

Białe nie powinny były dopuszczać do następującego związania skoczka. Po 29. f6+ Kf7 30. Hxd2 Gf8 mogły zapobiec podwójnej groźbie 31. ...Gh6 i 31. ...Hc5 ruchem 31. Wc1, i możliwą kontynuacją byłoby 31. ...b4 32. Wxc8 Wxc8 33. Hd7+ Kg8 34. Hxc8 Hxe3 35. Hxe6+ Kh8 36. Gd5 He1+ z wiecznym szachem.

29. ... Gg5
30.We1 Gb7
31.Gxb7 ...

Niewystarczającym było także 31. f6+ Kh6 32. Gxb7 Hxb7+ 33. Kg1 He4!

31. ... Hxb7+
32.Kg1 Hf3

Przeoczając wygrywające 32. ...gf 33. Sxf5+ (lub 33. gf Kh8 z następnym Wg8 itd.) 33. ...Kg6 34. Se3 (lub 34. Hd3 ef 35. Hxf5+ Kh6) 34. ...He4 itd.

33.Hd4? ...

Prawidłowe 33. f6+ Kh6 34. Hd4 Wd8 prowadziło do remisu.

33. ... Kh6

I znów czarne mogły zwyciężyć grając 33. ...gf z następnym Kh8 itd.

34.f6 ...

Nareszcie!

34. ... Wf8?

Niepowetowana strata czasu, ostatecznie gubiąca partię czarnych. Łatwy remis osiągało się poprzez 34. ...Wd8 35. Ha7 Gxe3+ (Euwe wskazał inny sposób, wspanialszy, ale bardziej skomplikowany: 35. ...Wd7 36. Hc5 Gh4 37. Wf1 Wd1! itd.) 36. Hxe3+ Hxe3+ 37. Wxe3 g5! z dalszym Wb8, b5-b4 itd.

35.Sg2 Wc8

Po tym jak skoczek jest postawiony w bezpiecznym miejscu, czarne nie mają już zadowalającej obrony.

36.Hd7 Wg8
37.Hf7 Ha8
38.h4 Gd2
39.Wd1 ...

Jeśli teraz goniec opuści przekątną c1-h6, to nastąpi 40. Sf4 z nieuniknionym matem.

39. ... Hc8
40.Wxd2
Czarne poddały się.


Nr 11. Debiut Reti'ego [A09]
M. Botwinnik R. Fine

1.Sf3 d5
2.c4 dxc4
3.Sa3 ...

Od czasu kiedy logika "szachów hipermodernistycznych" została potwierdzona przez praktykę turniejową, ruch ten rzadko stosuje się w partiach mistrzów - i w pełni zasadnie. Przecież celem tego ruchu jest stworzenie nacisku na punkt e5, ale czarne w tak wczesnym stadium partii są go w stanie obronić. Lepszą kontynuacją jest naturalne e3.

3. ... c5
4.Sxc4 Sc6
5.b3 f6

Czarne mogły od razu zagrać 5. ...e5 (6. Sxe5? Sxe5 7. Sxe5 Hd4), ale po 6. g3 z następnym Gb2 i tak musiałyby zagrać f7-f6, ponieważ e5-e4 tylko dawałoby nowe możliwości białym gońcom.

6.Gb2 e5
7.g3 Sge7
8.Gg2 Sd5?

Po tym pouczającym błędzie Botwinnik, niezależnie od niezbyt udanego debiutu, ze zdumiewającym kunsztem wykorzystuje nieznaczną słabość białych pól w nieprzyjacielskim obozie. Gdyby czarne pamiętały, że pole d5 (w tym konkretnym położeniu) należy tylko utrzymywać pod kontrolą, a nie zajmować, postawiłyby skoczka na f5 w celu przeszkodzenia Sh4 - manewrowi, będącemu ważnym ogniwem w planie białych. W tym przypadku czarne miałyby dobre szanse na stopniowe zdobycie przestrzeni, wykazując nielogiczność 3-go ruchu białych.

9.O-O Ge7
10.Sh4 O-O
11.Hb1 ...

Grożąc 12. Ge4 i następnie ofiarą w przypadku 12. ...g6. Dlatego odpowiedź czarnych jest wymuszona.

11. ... Wf7
12.Sf5 Ge6
13.f4 ...

Białe winny nękać przeciwnika groźbami taktycznymi, inaczej czarne ostatecznie skonsolidują swoją pozycję poprzez Gf8 z następnym Sd4. Z strategicznego punktu widzenia ruch w tekście ma i zalety i wady, gdyż następująca wymiana stwarza słabości u obu stron.

13. ... exf4
14.gxf4 Sb6!

Czarne nie muszą obawiać się wymiany skoczka na nieprzyjacielskiego gońca, ponieważ skompromitowałoby to pozycję białego króla. Z drugiej strony, kurs na uproszczenia drogą, na przykład, 15. Sxe7+ Wxe7 16. Sxb6 Hxb6 (lub 16. ...ab 17. Gc3) 17. e3 itd., chociaż był możliwy, pozostawiał czarne z mocniejszą strukturą pionkową; dlatego decyzja Botwinnika o ofiarowaniu pionka dla utrzymania inicjatywy jest zasadna.

15.Ge4 Gxc4

W przypadku 15. ...Sxc4 16. bc Gxc4 białe miały 17. Se3 z następnym Gxh7+ itd.

16.bxc4 Sxc4
17.Gc3! ...

Jeden z "gwoździ" ofiary. Inna kontynuacja - 17. Sxe7+ Wxe7 18. Gxh7+ Kh8 itd. - była korzystna dla czarnych.

17. ... Sd4

Oczywiście nie 17. ...Sxd2 18. Gxd2 Hxd2 19. Hxb7 z wygraną białych. Jednak zamiast ruchu w tekście, prowadzącego tylko do remisu, czarne mogły spróbować walki o zwycięstwo poprzez 17. ...Gf8, i trochę żal, że nie zrobiły tego. Przecież wtedy białe miały kilka dróg kontynuacji ataku (jedna z najprostszych - 18. Gd3 Sb6 19. Kh1 z następnym Wg1), i interesujące byłoby popatrzeć, jaką wybrałby Botwinnik.

18.Sxd4 cxd4
19.Gxh7+ Kf8

Oczywiście nie 19. ...Kh8 z powodu 20. Gg6 i następnie Hf5 z wygraną.

20.Gb4 ...


20. ... d3!

Znakomity ruch, forsujący szybki remis, ponieważ białe - w związku z groźbą Hb6+ - nie mogą w zadowalający sposób uniknąć wymiany hetmanów. Gorsze byłoby 20. ...Hb6 z powodu 21. Gxe7+ Wxe7 22. Hd3 z przewagą białych.

21.Gxe7+ Wxe7
22.Hxd3 Hxd3
23.exd3 ...

Pionek wygrywany tym ruchem (ponieważ czarne nie mogą odpowiedzieć 23. ...Sxd2 24. Wf2) nie ma najmniejszego znaczenia z powodu rozbitej struktury pionkowej białych. Partię już można było zakończyć zgodą na remis.

23. ... Sb6
24.Ge4 Wd8
25.Wac1 Sd5
26.a3 Wed7
27.Kg2 b6
28.Kf3 Sc7!

Skoczka trzeba przemieścić na ważne pole c5, gdzie ma taką mniej więcej siłę, jak biały goniec.

29.Ke3 Sa6
30.Wc3 Sc5
31.Wf2 Wd4
32.f5 Wa4
33.Wg2 Wad4
34.Wf2 Wa4
35.Wg2 Wad4
36.Wc4 W4d6
Remis

Istotnie, żadna ze stron nie może wzmocnić swej pozycji.


Nr 12. Obrona Nimzowitza [E 44]
G. Thomas C. Alexander

1.d4 Sf6
2.c4 e6
3.Sc3 Gb4
4.e3 b6
5.Se2 Gb7
6.f3 ...

Idea poprzedniego ruchu (autorstwa Rubinsteina) polega na tym, żeby mieć możność wzięcia skoczkiem, jeśli czarne wymienią swego gońca na skoczka. Dlatego właściwym ruchem jest tutaj 6. a3 w celu zmuszenia przeciwnika do ruchu lub bicia gońcem zanim będzie miał możliwość zagrania d7 - d5.

6. ... d5
7.Hb3 Gd6

Ruch nie jest zły, jednak pozwala przeciwnikowi z pomocą najbliższego manewru ustabilizować pozycję, osłabioną 6-m ruchem. Więcej obiecywało 7. ...Ge7 z planem przeprowadzenia c7 - c5 przy pierwszej możliwości.

8.c5 Ge7
9.Sf4 O-O
10.Gd2 Gc6

Ponieważ białe prędzej czy później muszą wymieniać na b6, to ten ruch jest jawną stratą czasu (patrz 12-y ruch czarnych). Lepsze szanse na osiągnięcie przewagi dawało bezzwłoczne 10. ... Sc6.

11.cxb6 cxb6
12.Wc1 Gb7
13.Gd3 Sc6
14.Sa4! ...

Przeciwdziała 14. ...Sa5. Teraz partia jest mniej więcej równa.

14. ... Wc8
15.O-O Gd6
16.Se2 Gb8
17.f4 ...

Bezcelowe byłoby wywoływanie komplikacji kontynuując 17. Sc5 Hc7 18. Sxb7 Hxh2+ 19. Kf2 Hf4+ 20. g3 Gxg3+ 21. Sxg3 Hh2+ 22. Ke1 Hxg3+ 23. Ke2 Hc7 24. Ga6 itd., gdyż czarne mogły uzyskać zadowalającą pozycję odpowiadając prosto 17. ...bc 18. Hxb7 c4 19. Gb1 Gd6.

17. ... He7
18.Wf3 ...

To początek błędnego planu, jakiego jedynym rezultatem będzie całkowite wyłączenie wieży z gry. Naturalną kontynuacją było 18. Sg3, przeciwdziałając ruchowi Se4.

18. ... Se4
19.Gxe4 dxe4
20.Wg3 ...

Prawie cud, że wieży udaje się żywą wrócić z tej ekspedycji.

20. ... Wfd8
21.Hd1 ...

Białe mogły przeszkodzić wtargnięciu skoczka na d3 ruchem 21. a3, ale pozycja czarnych i tak pozostawała bardzo silną.

21. ... Sb4
22.Wxc8 Wxc8
23.Sac3 Sd3

Zaczynając od tego momentu, partia wyraźnie przekształca się w niedoczasową bijatykę. Inaczej trudno wyjaśnić, na przykład, dlaczego czarne nie zrobiły najoczywistszego i jednocześnie dobrego ruchu 23. ...f5.

24.Hb3 Hd7

Wciąż jeszcze dobre było 24. ...f5 25. d5 Wd8.

25.Wg5 ...

Wieża dokonuje heroicznych wysiłków aby wyrwać się z więzienia; byłyby one jednak bezowocne, jeśli czarne zagrałyby prosto 25. ...f6 26. Wh5 g6 z następnym f6-f5.

25. ... Ga6?

Ogromne przeoczenie.

26.Sxe4 He7
27.Gc3 f6
28.Wg3 Gc4
29.Hd1 Sb4?

Jeszcze jedno!

30.Sxf6+ Hxf6
31.Gxb4 Gxe2
32.Hxe2 Wc1+
33.Kf2 Gxf4

I ta kombinacja jest nieprawidłowa, ale bez dwóch pionków partia czarnych jest w każdym przypadku beznadziejna.

34.exf4 Hxd4+

35.We3? ...

Ostatni błąd. Zasłaniając się hetmanem, białe łatwo zwyciężały, na przykład 35. He3 Wc2+ (35. ...Hxb2+ 36. Gd2) 36. Kf1 Hc4+ (jeśli 36. ...Hxb4, to 37. Hxe6+ Kf8 38. Hf5 z wygraną) 37. Kg1 We2 38. Hc3 itd.

35. ... Hxf4+
36.Hf3 Hh4+
37.Hg3
Remis


Nr 13. Obrona słowiańska [D 19]
S. Reshevsky W. Winter

1.d4 d5
2.c4 c6
3.Sf3 Sf6
4.Sc3 dxc4
5.a4 Gf5
6.e3 e6
7.Gxc4 Gb4
8.O-O O-O
9.He2 Se4

Jak i w innych partiach turnieju w Nottingham (patrz Lasker - Capablanka i Fine - Capablanka), ten ruch okazuje się w pełni dostatecznym do wyrównania.

10.Sxe4 Gxe4
11.Sd2 Gg6
12.Sb3 Sd7
13.Gd2 ...

Prowadzi do dalszych uproszczeń (patrz 14-y ruch czarnych). Jednak jeśli uwzględnić, że czarne dobrze rozwinięte a w ich pozycji nie ma słabości, to białe nie mają podstaw do komplikowania pozycji za pomocą na przykład 13. Wd1.

13. ... Gxd2
14.Hxd2 e5
15.a5 exd4
16.exd4 ...

Stosunkowo lepsze, niż 16. Hxd4 He7 z dalszym Wfd8, i przewaga czarnych pionków na skrzydle hetmańskim mogła stać się ważnym elementem w końcówce.

16. ... Sf6
17.Hf4 Sd5
18.Hg3 Hf6

Tym ruchem czarne demonstrują gotowość zadowolenia się remisem. Inaczej wzięłyby pod uwagę kontynuację 18. ...We8, i jeśli 19. Wfe1, to 19. ...Wxe1+ 20. Wxe1 b6 w celu ograniczenia działania białego skoczka.

19.Gxd5 cxd5
20.Wfc1 Wfc8
21.He5 ...

Mając nadzieję - jak to się wyjaśni - po wymianie zdobyć dla skoczka silne pole d4.

21. ... Hxe5
22.dxe5 ...


22. ... Wc4

Dokładnie wyliczona kontynuacja, rozwiewająca ostatnie nadzieje białych na osiągnięcie zwycięstwa. Jeśli po 23. Wxc4 dc białe zagrają 24. Sc5, to będą miały pewne kłopoty (24. ...Wd8 25. Sxb7 Wxd2 26. Sd6 Gd3 z dalszym Wxb2 itd.)

23.Wxc4 dxc4
24.Sd2 Gd3
25.Wa4 Wc8
26.Wb4 c3

Najprostsze.

27.bxc3 Wxc3
28.f4 Ga6
29.Wd4 Kf8
30.Se4 Wa3
31.Wd5
Remis

Czarne mogą teraz kontynuować, na przykład, 31. ...Wa4 32. Sc5 Wxf4 33. Sxa6 ba 34. Wd6 Wc4 35. Wxa6 Wc7 itd.


Nr 14. Obrona słowiańska [D 17]
M. Vidmar M. Euwe

1.d4 d5
2.c4 c6
3.Sf3 Sf6
4.Sc3 dxc4
5.a4 Gf5
6.Se5 Sbd7
7.Sxc4 Hc7
8.g3 e5
9.dxe5 Sxe5
10.Gf4 Sfd7
11.Gg2 Wd8

Po tym dobrym ruchu, po raz pierwszy zastosowanym przeze mnie w 20-ej partii meczu z Euwe, białe nie mają nic lepszego, jak zagranie hetmanem na c1, gdyż muszą się liczyć z możliwą przy okazji groźbą g7-g5.

12.Hc1 f6
13.O-O Ge6

To jest wzmocnienie w porównaniu z 13. ...Hb8, zastosowanym przez Euwe w naszej 21-ej partii. Jest dostatecznym do wyrównania.

14.Sxe5 Sxe5
15.a5 ...

Ten ryzykowny ruch był zrobiony w partii, wspomnianej w poprzedniej uwadze, i także z niekorzystnym wynikiem. W partii Lewenfisz - Flohr, granej w Moskiewskim Turnieju 1935 r., białe osiągnęły przewagę, kontynuując 15. Se4 Ha5 16. Gd2 Gb4 17. Gxb4 Hxb4 18. Hf4 itd., ale dlaczego czarne nie miałyby odpowiedzieć (w miejsce 15. ...Ha5) 15. ...Gb4 16. Sc5 Gc8? W tym przypadku niełatwo byłoby udowodnić przewagę białych.

15. ... a6
16.Se4 Gb4
17.Sc5 Gc8
18.Wa4? ...

W partii z Euwe odrzuciłem kontynuację na rzecz 18. Gxe5 fe 19. f4, ponieważ nie widziałem żadnej rekompensaty za ofiarę pionka, oddawanego ruchem w tekście. I istotnie, takiej rekompensaty nie ma.
18. ... Gxa5
19.Sd3 O-O

Jedyny, ale w pełni wystarczający ruch. Błędne byłoby teraz 20. Gxe5 fe 21. Hc5 z powodu 21. ...Gb6 22. Hxe5 Hxe5 23. Sxe5 Wxf2 24. Wxf2 Wd1+ 25. Gf1 Gh3 z wygraną czarnych.

20.Ge4 ...

Próbując wykorzystać przekątną b1-h7, ale tej próbie łatwo przeszkodzić.

20. ... Gb6
21.Hc2 ...

Z groźbą 22. Gxh7 itd. Odpowiedź czarnych pokazuje, że one chętnie pozwalają na wykonanie tej groźby.


21. ... g5

Silny ruch, dokładnie w stylu mistrza świata. W ten sposób czarne likwidują napięcie w centrum, uzyskując jeśli nie materialną, to co najmniej zdecydowaną przewagę pozycyjną.

22.Gxh7+ ...

Po tej operacji czarne bez trudu wykazują przewagę swoich dwóch gońców. Odrobinę lepsze było 22. Gxe5 fe 23. Sxe5 Hxe5 24. Hb3+ Kh8! 25. Hxb6 Wd2.

22. ... Hxh7
23.Gxe5 Ga7

"Gwóźdź" obrony czarnych. Teraz rozwijają miażdżący atak.

24.Gc3 b5
25.Waa1 c5
26.Hc1 c4
27.Se1 Gb7

Ze straszną groźbą 28. ...He4.

28.Sf3 ...

W połączeniu z następnym ruchem - rozpaczliwa próba w pełnym znaczeniu tego słowa.

28. ... g4
29.Sg5 Hh5!
Białe poddały się.

Jedno z najlepszych osiągnięć Euwe w Nottingham.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz