poniedziałek, 31 października 2011

A. Alechin: Nottingham (Runda IX, partie 57-63)

Nr 57. Obrona francuska [C 02]
A. Alechin M. Euwe

1.e4 e6
2.d4 d5
3.e5 c5
4.Sf3 Sc6
5.Gd3 ...

Jedna z idei śp. Aarona Nimzowitza. Białe chwilowo ofiarowują pionka w celu uzyskania przewagi w rozwoju. Ale ponieważ później będą musiały dołożyć starań dla odebrania pionka, cały plan wątpliwe czy może doprowadzić do więcej niż do pozycji równowagi.

5. ... cxd4
6.O-O f6

Jeśli czarne zagrałyby uprzednio 6. ...Hb6, to białe mogłyby z znacznymi szansami na sukces zamienić partię w prawdziwy gambit poprzez 7. c3 dc 8. Sxc3 itd.

7.Gb5 ...

Białe nie mają niczego lepszego, jak odzyskanie równowagi materialnej. Jeśli, na przykład, 7. Gf4, to 7. ...g5 z następnym g5-g4.

7. ... Gd7
8.Gxc6 bxc6
9.Hxd4 fxe5
10.Hxe5 ...

Przy drugiej kontynuacji - 10. Sxe5 - czarne otrzymywały możliwość, poprzez ruch 10. ...Hb6, albo odpędzenia nieprzyjacielskiego hetmana, albo jego wymiany.

10. ... Sf6
11.Gf4 ...

Ważny ruch. Jego celem jest zapobieżenie ruchowi Hb8 z następnym Gd6.

11. ... Gc5
12.Sc3 O-O
13.Gg3 ...

Pionek f2 jest słabszym punktem pozycji białych i potrzebuje dodatkowej obrony. Partia znalazła się w fazie trudnej dla obu stron: niewielką przewagę białych (wynikająca z władania polem e5) jest niezwykle trudno wykorzystać.

13. ... He7

Inna możliwa kontynuacja to 13. ...He8.

14.a3 ...

Słaby profilaktyczny ruch, przygotowujący - przy okazji - Sa4 lub b2-b4 i jednocześnie uniemożliwiający Gb4.

14. ... a5
15.Wfe1 ...

Nie było bezpośredniej konieczności osłabiania punktu f2. Białe mogły grać 15. Wae1 i tylko w przypadku 15. ...Gc8 - 16. Wd1 z następnym Wfe1.

15. ... Wa7?

Błąd taktyczny, pozwalający białym wymienić nadzwyczaj ważnego czarnopolowego gońca czarnych. Względnie lepsze było 15. ...Gb6, i jeśli 16. Sa4, to 16. ...Gd8 i później c6-c5.

16.Sa4 Wb7
17.Hc3? ...

Na 15-ty ruch czarnych białe rewanżują się błędem. Zamiast tego, żeby poprzez 17. Sxc5 i 18. We2 zapewnić sobie jawną przewagę pozycyjną (za przyczyną słabości czarnych pól w strukturze przeciwnika), białe napadają na pionka a5, za jakiego czarne mogą bez trudu uzyskać rekompensatę.

17. ... Ga7
18.Hxa5 Se4

Dostatecznie dobrze, ale jeszcze bardziej przekonywujące było 18. ...Wa8, i jeśli 19. Kh1, to 19. ...Hf8 20. Hd2 Gxf2 i dalej Wxa4.

19.Ha6 Ge8
20.b4 ...

W połączeniu z następnym ruchem - jest to jedyny sposób przeciwdziałania naporowi czarnych na skrzydle królewskim.


20. ... g5?

Tym zbyt emocjonalnym ruchem czarne jeszcze bardziej osłabiają swoją i bez tego poszatkowaną strukturę pionkową. Lepsze szanse na wyrównanie dawało naturalne e6-e5. Po zaplanowanej przez białe ofierze (20. ...e5 21. Wxe4 de 22. Hc4+ Gf7 23. Hxe4 Gd5 24. Hxe5 Gxf3 25. Hxe7 Wxe7 26. gf Wxf3 27. Kg2) dwóch pionków za jakość wątpliwe czy byłoby dosyć, żeby zapewnić zwycięstwo. Po ruchu w tekście białym udaje się korzystnie uprościć położenie.

21.Sc5! Gxc5

Czarne nie mogą zachować dwóch gońców; na przykład: 21. ...Sc5 22. bc Gxc5 23. Wxe6! itd.

22.bxc5 Sxc5
23.He2 Se4
24.He3 ...

Teraz przewaga białych stała się oczywista. Ich pionki położone są lepiej; jak poprzednio utrzymują w swoich rękach punkt e5, co jest typowe dla tego wariantu; i ostatnie - w wyliczaniu, ale nie w ważności - mają groźnego przechodniego pionka.

24. ... Gg6

Nawet przy trochę lepszym 24. ...c5 białe utrzymywały przewagę poprzez 25. Sd2! Jednak wymiana dwóch par lekkich figur istotnie ułatwia ich zadanie.

25.Se5 c5
26.Sxg6 hxg6
27.f3 Sxg3
28.hxg3 Kf7
29.a4! ...

Aby wykorzystać słabości czarnych w centrum i na skrzydle królewskim, białe dokonują najpierw demonstracji na drugim skrzydle, zmuszając przeciwnika do zdjęcia obrony z niektórych wrażliwych punktów jego pozycji.

29. ... Wa8
30.Kf2 ...

Z nieoczekiwaną groźbą matowego ataku, z ruchem Wh1 jako wstępem do niego.

30. ... Wb2
31.We2 c4!

Najlepsze w powstałych okolicznościach, ale nie w pełni dostateczna kontynuacja. W rzeczy samej, żaden człowiek - choćby był nawet mistrzem świata - nie może mieć nadziei obronienia jednocześnie 1) linii "a", 2) linii "h", 3) pionka "c", 4) pionka "e", 5) pionka na linii "g" i 6) pola e5. To, rzeczywiście, trochę za dużo!

32.Wh1 Kg8
33.He5 Ha7+
34.Kf1 Wb1+
35.We1 Wxe1+
36.Kxe1 Hg7!

Jedyny ruch, pozwalający przedłużyć opór. Czarne tracą tylko parę pionków; ale otrzymują coś na kształt kontrataku, dla odparcia jakiego białe potrzebują nadzwyczajnej ostrożności.

37.Hxe6+ Kf8

Oczywiście, nie 37. ...Hf7 38. Wh8+

38.Hxd5 ...

A teraz 38. Hd6+ He7+ prowadziło tylko do remisu. Ruch w tekście wygląda ryzykowniej, niż to jest w istocie.

38. ... Hc3+

Znów najlepsze. Na 38. ...We8+ nastąpi 39. Kd2! Hf6 40. Wh7, po czym 40. ...Wd8 od razu przegrywa z powodu 41. Wh8+.

39.Kf2! We8

Teraz 39. ...Hxc2+ prowadziło do szybkiej porażki po 40. Kg1.

40.g4! ...

Szachy na d6 i d7 są bezcelowe. Hetman najlepiej położony jest właśnie w centrum.

40. ... He3+
41.Kg3 Hf4+
42.Kh3 We7

Jeśli 42. ...Kg7, to 43. Hd7+.

43.Hc5 ...

Prawidłowy ruch. Po 43. g3 He3 wygrana byłaby wątpliwa.

43. ... Hf6
44.g3 ...

Za żadne skarby nie 44. We1 Hh8+ 45. Kg3 Hh4 mat!

44. ... Hh8+
45.Kg2 Hc3
46.Wh7 Hxc2+
47.Kh3 He2
48.Wxe7 Hxe7
49.Hxc4 ...

Można pomyśleć, że osiągnięcie zwycięstwa w następującej końcówce to tylko sprawa techniki; ale to nie jest zupełnie tak. Białe muszą rozwiązać podwójny problem - obronić swoje pionki na skrzydle królewskim i uniknąć remisu poprzez wiecznego szacha lub powtórzeniem pozycji. Przekonane o ostatecznym sukcesie, wybrały, być może, nie najszybszą, ale niewątpliwie jedną z najpewniejszych dróg.

49. ... He1
50.Hc5+ Kf7
51.Kg2 Ha1
52.Hc2 Kf6
53.Hb3 Ke5
54.Kf2 Kf6
55.Hb6+ Kg7
56.Hb4 ...

Tutaj partia była odłożona powtórnie. Białe przystępują do rozwiązania poważnego, finałowego zadania. Ich plan polega na tym, żeby 1) zagrać a4-a5, a później 2) przeprowadzić we właściwym momencie f3-f4.

56. ... Hh1
57.He1 Hh2+
58.Ke3 Kh7
59.a5 Ha2
60.Hd2 Ha1
61.Ke2 Kh6

Więcej szans - chociaż praktycznie partii nie można było uratować i przy najlepszej obronie - dawało 61. ...Hh1.

62.f4 gxf4
63.gxf4 Ha4
64.Kf2! ...

W celu zagrania g4-g5+ w tym momencie, kiedy czarne będą pozbawione odpowiedzi Kh5.

64. ... Kh7
65.g5 Ha3
66.Hd7+ Kh8
67.Hc8+ Kh7
68.Hc7+ ...

Teraz hetman ochrania oba pionki - "a" i "f", i król gotów jest dokonać kończącego spaceru.

68. ... Kh8
69.Ke2 Ha2+
70.Ke3 Hb3+
71.Kd4 Hb4+
72.Kd5 Hb5+
73.Kd4 ...

Trzecie odłożenie partii. Białe mogły grać także 73. Ke6 i po 73. ...Hf5+ 74. Ke7 Hf8+! 75. Kd7, ale nie było takiej potrzeby.

73. ... Ha6
74.Hb6 Hc8
75.Hd6! ...

Najprostszy plan.

75. ... Hc2
76.a6 Hd2+
77.Ke5 Hc3+
78.Ke6 Hc8+
79.Ke7 Kh7
80.Hd7 Hc3
81.Ke6+
Czarne poddały się.

Wymiana hetmanów jest nieunikniona.


Nr 58. Gambit hetmański [D 62]
S. Flohr M. Vidmar

1.c4 e6
2.Sc3 d5
3.d4 Sf6
4.Gg5 Ge7
5.e3 O-O
6.Sf3 Sbd7
7.Hc2 c5
8.cxd5 ...

Ten ruch - ulubiona kontynuacja Flohra - prowadzi po kilku wymianach do pozycji, dających białym tylko najbardziej nieznaczne perspektywy osiągnięcia zwycięstwa. Prawda, ma on tę bezsporną przewagę, że nie zostawia żadnych kontrszans czarnym, mogącym grać tylko na remis.

8. ... Sxd5
9.Gxe7 Hxe7
10.Sxd5 exd5
11.Gd3 g6
12.dxc5 Sxc5
13.O-O ...

Jest to troszeczkę lepsze, niż 13. Wc1 Sxd3+ 14. Hxd3 Gf5!, jak grałem w 10-ej partii meczu z Capablanką, 1927 r.

13. ... Gg4
14.Sd4 Wac8
15.Hd2 a6

Jeśli 15. ...Se4, to 16. Ha5 Sc5 17. Ha3.

16.Gc2 Hg5

Obaj rywale próbują skomplikować położenie, ale na szachownicy powstała taka pozycja, w jakiej dalsze uproszczenia są praktycznie nieuniknione.

17.f3 Gd7
18.Wfe1 Wfd8
19.Wad1 Hf6
20.Gb3 Ga4!

"Złowiwszy" nieprzyjacielskiego gońca, czarne nie mają się czego bać ani w grze środkowej, ani w końcówce.

21.Gxa4 Sxa4
22.Wc1 Sc5
23.Wed1 Hb6
24.Se2 ...


24. ... Sd7

Czarne zauważalnie polepszyły swoją pozycję w ostatniej dziesiątce posunięć i tutaj mogły zagrać 24. ...Se6 25. Wxc8 Wxc8 26. Sc3 Sc7 z lekkim remisem. Ale i ruch w tekście powinien doprowadzić do tego rezultatu, tylko trochę bardziej skomplikowanym sposobem.

25.Hd4 Hxd4
26.Sxd4 Se5
27.b3 Kf8
28.Kf1 Wxc1?

Nawet ta dziwna wymiana nie powinna doprowadzić do porażki. Znacznie prostsze - jednak - było 28. ...Ke7.

29.Wxc1 Sc6?

A tutaj 29. ...Ke7 było już obowiązkowe.

30.Sxc6 Wc8
31.Wc5? ...

Obaj partnerzy "pływają" - możliwe, że z powodu niedoczasu. białe winny były kontynuować 31. Ke2 Wxc6 (lub 31. ...bc 32. Wc5 itd.. jak było w partii) 32. Wxc6 bc 33. b4 Ke7 34. Kd3 Kd6 35. Kd4 z typową wygraną pozycją.

31. ... bxc6?

I czarne nie korzystają z nadarzającej się możliwości, polegającej na odpowiedzi 31. ...Wxc6! W tym przypadku 32. Wxc6 (przy 32. Wxd5 Wc2 remis jest oczywisty) 32. ...bc 33. b4 Ke7 34. Ke2 Kd6 35. Kd3 c5 36. bc+ Kxc5 37. Kc3 a5 prowadzi do równej pozycji. Ostatni błąd, zrobiony przez przeciwnika, pozwala Flohr'owi w pouczający sposób forsować zwycięstwo.

32.Ke2 Ke7
33.Kd3 Kd6
34.Wa5 Wa8
35.Kd4 f5
36.b4 Wb8
37.a3 Wa8

38.e4! ...

Wykorzystując tę okoliczność, że wieża jest związana i nie może być przerzucona na skrzydło królewskie, białe zmuszają przeciwnika do decydującego osłabienia swojej pozycji. Dalsza część partii jest klasycznym przykładem rozgrywania końcówek tego typu.

38. ... fxe4
39.fxe4 dxe4
40.Kxe4 Wa7
41.Kf4 h6
42.h4 Ke6
43.Kg4 Wa8
44.h5 g5

Jeśli 44. ...gh+, to 45. Kxh5 Wg8 46. g4, wygrywając bez trudu.

45.g3 Wa7
46.Kf3 Wa8
47.Ke4 Wa7
48.Kd4 ...

Można było grać i od razu 48. We5+.

48. ... Kd6
49.Ke4 Ke6
50.We5+! ...

Forsując wtargnięcie albo wieży na e8, albo króla na f5.

50. ... Kd6
51.We8 c5

Rozpacz!

52.Wd8+ Kc6

Albo 52. ...Kc7 53. Wh8 cb 54. ab z wygraną białych.

53.Wc8+ Kb6
54.Wxc5 Wh7
55.We5 Kc6
56.We6+ Kb5
57.Kf5 Wf7+
58.Wf6
Czarne poddały się.


Nr 59. Partia katalońska [D 23]
J.-R. Capablanka S. Reshevsky

1.d4 d5
2.Sf3 Sf6
3.c4 dxc4
4.Ha4+ Sbd7
5.Hxc4? ...

Ten sam brak logiki, co i w partii Reshevsky - Fine. Dlaczego nie od razu 5. g3, biorąc pionka c4 dopiero, gdy czarne ruchem c7-c6 stworzą groźbę obronienia go? Jeśli zaś 5. ...a6 to 7. Sc3.

5. ... e6
6.g3 a6
7.Gg2 b5
8.Hc6 Wa7

Aby odeprzeć następny ruch odpowiedzią Gb7. Białym najlepiej było teraz spróbować wymienić swego hetmańskiego gońca - 9. Ge3 Sg4 10. Gg5. Jednak i w tym przypadku po 10. ...Ge7 11. Gxe7 Hxe7 12. 0-0 Gb7 i dalej c7-c5 czarne nie mają szczególnych powodów do obaw.

9.Gf4 Gb7
10.Hc1 c5
11.dxc5 Gxc5
12.O-O O-O

A teraz czarne posiadają nawet trochę lepsze perspektywy dzięki pewnej przewadze przestrzeni na skrzydle hetmańskim i mało udanej pozycji białego hetmana.

13.Sbd2 He7
14.Sb3 Gb6
15.Ge3 ...

Próbując wymusić wymianę silnego czarnopolowego gońca nieprzyjaciela, białe gotowe są utracić kilka temp. Jednak w istocie niczego lepszego i nie było.

15. ... Wc8
16.Hd2 Se4
17.Hd3 Sec5
18.Sxc5 Sxc5
19.Hd1 ...


19. ... Ga8?

Początek serii nieudolnych ruchów, pozwalających białym stopniowo polepszyć swe położenie. Naturalną, i lepszą kontynuacją byłoby 19. ...Gd5, i jeśli 20. b3, to 20. ...Wd7 21. He1 Wdd8 i przy okazji Hh7, zachowując swobodniejszą pozycję.

20.Wc1 Wac7
21.b3 Sd7

Białe niczym nie groziły, i dlatego w tym konkretnym momencie nie było żadnej konieczności wymiany figury. Dobrym pozycyjnym ruchem byłoby 21. ...f6.

22.Wxc7 Wxc7
23.Gxb6 Sxb6
24.Hd4 Sd5
25.Wd1 f6

A teraz już rozumniejsze wydaje się 25. ...Wc8, mając na widoku Sc3.

26.Se1 Gb7
27.Gxd5 exd5?

Prawie nieprawdopodobny ruch ze strony tak doświadczonego mistrza, jak Reshevsky. Bez żadnej konieczności izoluje swego centralnego pionka i jednocześnie praktycznie morduje własnego gońca. Po 27. ...Gxd5 remis byłby jedynym normalnym wynikiem.

28.e3 He4
29.h4 ...

Jeszcze prostsze byłoby od razu f2-f3.

29. ... a5
30.f3 Hxd4?

Końcówka w powstającej pozycji jest całkowicie beznadziejna. Względnie lepsze szanse dawało 30. ...He5 i na 31. Kf2 - 31. ...b4.

31.Wxd4 Wc1?

Ta ekspedycja prowadzi tylko do dalszych uproszczeń, co - niewątpliwie - jest na rękę białym. Zasługiwało na uwagę przemieszczenie króla do centrum.

32.Kf2 Wa1
33.Wd2 a4
34.Sd3 Wb1

Po 34. ...ab 35. ab Wb1 białe mogły z korzyścią kontynuować 36. Sc5 Gc6 37. Wa2. I mimo wszystko w tym przypadku trudniej byłoby im forsować wygraną, niż po wymianie wież, spowodowanej ruchem w tekście.

35.Wb2 Wxb2+

Oczywiste jest, że czarne nie mają wyboru.

36.Sxb2 Gc6
37.Sd3 g5

Bierna obrona, związana z ruchem 37. ...Kf7, byłaby absolutnie beznadziejną, ponieważ białe po 38. Sb4 przemieszczają króla na d4, a wtedy wykorzystanie dwóch słabości czarnych - na d5 i b5 - nie będzie żadną trudnością. Dlatego Reshewsky podejmuje rozpaczliwą próbę kontrataku na skrzydle królewskim.

38.hxg5 fxg5
39.Sb4 axb3
40.axb3 Gb7
41.g4 ...

Bardzo ważne jest przeszkodzenie h7-h5.

41. ... Kg7
42.Ke2 Kg6
43.Kd3 h5

Jeśli 43. ...d4, to - rozumie się - 44. e4.

44.gxh5+ Kxh5
45.Kd4 Kh4
46.Sxd5 Kg3
47.f4 g4

W przypadku 47. ...Gxd5 48. Kxd5 g4 49. f5 czarnemu królowi przyszłoby stać albo na linii "f", a wtedy biały pionek promowany jest na hetmana z szachem, albo na linii "h", wtedy hetmany pojawiają się na szachownicy jednocześnie, ale białe od razu wymuszają ich wymianę.

48.f5 Gc8
49.Ke5 Gd7
50.e4 Ge8
51.Kd4 ...

Prostszym technicznie było 51. f6 Kf3 52. b4 g3 53. Sf4 z następnym Kf5, e4-e5 itd.

51. ... Kf3
52.e5 g3
53.Se3 Kf4

Lub 53. ...Gd7 54. e6 Gc8 55. e7 Gd7 56. f6 Ge8 57. Sf5 g2 58. Sh4+ Kf4 59. Sxg2+ Kf5 60. Se3+ Kxf6 61. Sd5+ z wygraną białych.

54.e6 g2
55.Sxg2+ Kxf5
56.Kd5 Kg4
57.Se3+ Kf4
58.Kd4
Czarne poddały się.


Nr 60. Partia węgierska[C 50]
T. Tylor G. Thomas

1.e4 e5
2.Sf3 Sc6
3.Gc4 Ge7

Jeśli czarne nie zamierzają wyprowadzać swego gońca na c5 lub b4, a mają zamiar zagrać d7-d6, to lepiej zrobić ten ruch od razu. W niektórych przypadkach dysponowałyby wtedy możliwością flankowego rozwinięcia gońca.

4.d4 d6
5.h3 ...

Ledwo, że niezbędne w tym momencie, ale w następstwie okaże się pożytecznym, ponieważ pole g4 będzie niedostępne dla czarnych figur. W partii Alechin - Breier (Mannheim, 1914 r.) było 5. Sc3 Gg4 6. h3.

5. ... Sf6
6.Sc3 a6

Ten ruch byłby dość nieszkodliwy, jeśli białe odpowiedziałyby po prostu 7. a3. Jednak przy kontynuacji w partii, prowadzi do wymiany ułatwiającej obronę.

7.Ge3 b5
8.Gd5 ...

Najprostsze, gdyż białe muszą liczyć się z dwiema możliwościami - 8. ...b4 i 8. ...ed 9. S (lub G) xd4 Sxd4 10. G (lub S) xd4 c5.

8. ... Sxd5
9.Sxd5 O-O
10.O-O Gb7

Pośrednio biorąc na celownik punkt d5, czarne przygotowują ruch f7-f5. Swą odpowiedzią białe przeciwdziałają temu zamiarowi.

11.Hd3 exd4
12.Gxd4 Sxd4
13.Sxd4 ...

Sławne "dwa gońce" w tym przypadku okażą się zupełnie bezużyteczne, gdyż jednego z nich już za kilka posunięć przyjdzie wymienić.

13. ... Gf6
14.c3 We8
15.a4 Gxd4
16.cxd4 ...

Rozumie się, nie 16. Hxd4 z powodu 16. ...c6 z następnym c6-c5.


16. ... c6

Czarne przeceniły swe szanse. W powstającej zamkniętej pozycji przewaga skoczka nad gońcem okazuje się jawną. Zdecydowanie bardziej obiecujące było 16. ...Gxd5 17. ed ba 18. Wxa4 Hb8 z szybkim remisem.

17.Se3 c5
18.d5 Hd7
19.f3 f6
20.b3 ...

Plan białych jest oczywisty: zamierzają oswobodzić pole c4 dla swego skoczka.

20. ... Web8
21.Wf2 Gc8
22.Wfa2 bxa4

Smutna konieczność - 22. ...Gb7 jest złe z powodu 23. ab ab 24. Wa5 itd.

23.Wxa4 Wb5
24.Sc4 Wab8
25.W4a3 Hc7
26.He3 Gb7
27.Hf4 Wd8
28.Kh2 Hd7
29.g4 ...

Trochę przedwczesne poruszenie, jakie okazałoby się bardziej efektywnym po 29. Sa5 Ga8. Ale nawet teraz białe rozporządzają lepszymi perspektywami w grze środkowej i końcowej, i nie powinny kończyć gry po odpowiedzi przeciwnika.

29. ... Gc8
Uzgodniono remis.Nr 61. Obrona Grünfelda [D 91]
E. Lasker M. Botwinnik

1.d4 Sf6
2.c4 g6
3.Sc3 d5
4.Sf3 Gg7
5.Gg5 ...

Częściej stosowane jest tutaj 5. e3, co daje białym tylko symboliczną przewagę. Przy ruchu w tekście białe pozwalają przeciwnikowi uzyskać przewagę dwóch gońców, jaką jednak nie jest łatwo wykorzystać, ponieważ czarne nie mogą bez ryzyka nadać grze otwartego charakteru.

5. ... Se4
6.cxd5 Sxg5
7.Sxg5 e6
8.Sf3 exd5
9.e3 O-O
10.Ge2 ...

Partia do 20-go posunięcia rozwija się w pełni logicznie, i łatwo zrozumieć. Białe zaczynają "atak mniejszościowy" na skrzydle hetmańskim, zwykły w pozycjach tego typu, i koniec końców (w 21-m posunięciu) zmuszają czarne do zagrania b5, w wyniku czego obie strony dostają w swoje ręce silne punkty - białe c5, czarne c4. Jedyna szansa czarnych polega wtedy na otwarciu przekątnych dla gońców poprzez atak na przeciwległym skrzydle; ale taki atak czyni pozycję króla niebezpieczną, a to pozwala białym wymusić wymianę hetmanów wcześniej, niż gońce staną się groźnymi. Rezultatem tego wszystkiego okazuje się dobrze grana, ale dość nudna partia.

10. .... c6
11.O-O He7

Przeciwdziałając na pewien czas b2-b4.

12.a3 Ge6
13.Wc1 Sd7
14.Se1 ...

Skoczek zmierza na c5; ale po ostrożnej odpowiedzi czarnych ten manewr okazuje się nieszkodliwym.

14. ... Sb6
15.Sd3 Wad8
16.Sc5 Gc8
17.b4 ...

W przypadku 17. b3 (celem uniemożliwienia Sc4) czarne mogły od razu zacząć kontratak ruchem 17. ...f5.

17. ... Sc4
18.Sb1 b6
19.Sb3 Ga6
20.We1 ...

Błędne byłoby bezzwłoczne 20. S1d2 z powodu 20. ...Sb2 21. He1 Sd3.

20. ... Wfe8
21.S1d2 b5
22.Wa1 Gc8
23.Gf1 ...

Zabezpieczając przed niebezpieczną ofiarą skoczka na e3, na przykład, po 23. Sc5.

23. ... Hd6
24.Sc5 We7
25.Sdb3 ...

Wciąż jeszcze przygotowując a3-a4, co w tym momencie byłoby przedwczesne w następstwie 26. ...ba 27. Wxa4? Sb2.

25. ... Wde8
26.Hc1 f5
27.Sd3 g5
28.Hc3 ...
28. ... f4

Czarne praktycznie obowiązane forsować wydarzenia, ponieważ inaczej białe zdobędą inicjatywę poprzez a3-a4 itd.

29.exf4 gxf4
30.Wxe7 Wxe7
31.a4 a6
32.axb5 axb5
33.Wa8 We8
34.Hc1 Wf8
35.Hd1 ...

Zrozumiałe, że nie 35. Sxf4? z powodu 35. Gh6 z następnym Hxb4.

35. .... Gf5
36.Wxf8+ Gxf8
37.Hh5 Hg6

Inaczej - po 37. ...Gg6 38. Hg5 - nacisk białego hetmana stanie się dość nieprzyjemny.

38.Hxg6+ hxg6
39.Sxf4 Gxb4
40.Gd3 Sd2

ostatnią próbę osiągnięcia zwycięstwa przekonująco odpiera się 43-m ruchem białych.

41.Sxd2 Gxd2
42.Gxf5 gxf5
43.Se6 Gc3

Lub 43. ...Kf7 44. Sd8+, a także 43. ...b4 44. Sc5 - w obu przypadkach z łatwym remisem.

44.Kf1
Remis


Nr 62. Gambit Fromma [A 02]
K. Tartakower W. Winter

1.f4 e5
2.fxe5 d6
3.exd6 Gxd6
4.Sf3 g5

Atak Laskera (Bird - Lasker, 2-ga partia meczu, 1892 r.) prowadzi do ożywionych pozycji, jeśli białe unikają (jak w bieżącej partii) wariantu wymiennego: 5. d4 g4 6. Se5 Gxe5 7. de Hxd1+ itd.

5.d4 g4
6.Sg5 ...

Jeśli czarne odpowiadają teraz 6. ...f5, to następuje 7.e4 h6 8. Sh3 ofiarowując figurę za interesujący atak. Po ruchu wybranym przez czarne, białe winne były utrzymać swą przewagę bez żadnych ofiar.

6. ... He7
7.Hd3! ...

Grożąc 8. Se4 i jednocześnie przygotowując h2-h3.

7. ... f5
8.h3 Sc6
9.hxg4 ...

Zasługiwało także na uwagę 9. c3, ale ruch w tekście jest ostrzejszy i silniejszy.

9. ... Sb4
10.Hb3 f4

11.Gd2? ...

Jednak ten słaby ruch marnotrawi wszystko, co białe osiągnęły energiczną grą w debiucie. Logiczną kontynuacją byłoby 11. Wxh7! Wxh7 (11. ...Hxg5 12. Hf7+ i dalej 13. Wxh8 z wygraną) 12. Hxg8+ Kd7 13. Sxh7 Sxc2+ 14. Kd1 Sxa1! 15. e4! fe 16. Gxe3 z druzgocącym atakiem, gdyż w przypadku wzięcia gońca (16. ...Hxe3 17. Sf6+ itd.) czarne nieuchronnie dostają mata lub tracą hetmana. Po wymianach, spowodowanych ruchem gońca, czarne uzyskują dostateczną rekompensatę za swoją minimalną stratę materialną.

11. ... Sxc2+
12.Hxc2 Hxg5
13.Sc3 ...

Jeśli 13. Wxh7, to po prostu 13. ...Wxh7 (nie 13. Gf5 14. Ha4+) 14. Hxh7 Gxg4 także z wiele obiecującą pozycją.

13. ... Sf6
14.Se4 Sxe4
15.Hxe4+ He7
16.Hf3 ...

Kontynuacja 16. Hxe7+ Kxe7 17. Gc3 Gxg4 18. d5 h5 19. Gxh8 Wxh8 daje czarnym znakomitą grę, ponieważ biały goniec znajduje się w okrążeniu.

16. ... Ge6
17.Hxb7 ...

Nie tyle dla wygrania pionka, co w celu przeszkodzeniu roszadzie w długą stronę.

17. ... O-O
18.Hf3 Hg7
19.Gc3 Gxg4
20.Hd5+ Kh8
21.O-O-O Wae8
22.Wd3 ...

Jedyna możliwa próba ożywienia królewskiego gońca; ale bez pomocy przeciwnika, niewątpliwie, nie mogłaby zakończyć się sukcesem.

22. ... Gf5
23.Wf3 Ge4?

Dlaczego taki pośpiech? Po 23. ...We7 (na przykład) białe byłyby pozbawione dobrych ruchów.

24.Hh5 Gxf3?

Tak błędna ocena pozycji, ze strony tak doświadczonego mistrza, jak Winter, może być objaśniona tylko niedoczasem. Kontynuując 24. ...c6 25. Wfh3 (25. d5 Ge5) 25. ...Wf7 i później Gd5, czarne wciąż jeszcze zachowywały silny nacisk. "Wygrana" jakości, przeciwnie, gwałtownie zmienia obraz walki na korzyść białych.

25.exf3 We3
26.Gc4 Wfe8
27.Gb3 W8e7
28.Hf5 c5?

Ostatni błąd. Ale i po 28. ...We8 29. Gc2 pozycja czarnych pozostawała bardzo ciężką.

29.Wxh7+ Hxh7
30.Hf8+
Czarne poddały się.


Nr 63. Obrona nowoindyjska [E 15]
J. Bogoljubow C. Alexander

1.d4 Sf6
2.Sf3 e6
3.c4 b6
4.g3 Gb7
5.Gg2 d5?

W tym dobrze znanym wariancie czarne zwykle rozwijają swojego czarnopolowego gońca na h4 lub e7. W powstałej pozycji najważniejsza jest uprzednia mobilizacja sił skrzydła królewskiego, siły drugiego skrzydła należy rozwijać tylko odpowiednio do działań przeciwnika.

6.O-O Sbd7

I tutaj ważniejsze jest 6. ...Ge7.

7.cxd5 Sxd5?

To już jest decydujący błąd strategiczny, jaki Bogoljubow wykorzystuje w najbardziej energiczny sposób. Niezbędne było 7. ...ed z w pełni obronną pozycją.
8.e4 S5f6
9.e5 Sd5


10.Sg5! ...

Idea tego manewru polega na tym, żeby przeszkodzić krótkiej roszadzie czarnych, gdyż jest bardziej niż oczywiste, że ani w centrum , ani na skrzydle hetmańskim ich król nie będzie się czuł bezpiecznie.

10. ... Ge7

Czarne, mogły uratować tempo, zagrawszy bezzwłocznie 10. ...He7 i jeśli 11. Hh5, to 11. ...g6 12. Hh3 0-0-0, ale i w tym przypadku wątpliwe czy udałoby się im obronić swą skompromitowaną pozycję.

11.Hh5 g6
12.Hh6 Gf8
13.Hh3 ...

Grożąc Sxe6.

13. ... He7
14.Sc3 O-O-O
15.Gd2 ...

Pozycja białych jest na tyle silna, że ta ofiara pionka była zupełnie zbędna. Lepszym ruchem było 15. Wfe1.

15. ... Kb8

Ponieważ czarne nie mają nic do stracenia, winny przyjąć ofiarę pionka i sprawdzić, czy przeciwnik znajdzie wygraną po 15. ...Sxc3 16. Gxb7+ Kxb7 17. bc (zrozumiałe, że nie 17. Hg2+ Sd5) 17. ...Sxe5 18. Hg2+ Kb8 19. Se4 Sd7 20. a4 itd. Po biernym ruchu w tekście partia jest w istocie przegrana.

16.Sxd5 Gxd5

Nie pomagało i 16. ...ed.

17.Gxd5 exd5
18.Wfe1 Wc8

Groziło po prostu 19. e6 fe 20. Sxe6.

19.Wac1 Gg7
20.e6 fxe6
21.Sxe6 Sf6

Jeśli 21. ...Hf7, to 22. Sg5; lub 21. Hf6 22. Sg5 Hf7 23. Sxg7. W obu przypadkach białe wygrywają bez żadnego trudu.
22.Sxc7 Hf7
23.Gf4 g5
24.Se8+
Czarne poddały się.