sobota, 26 maja 2012

Romuald Grzelak: Izolowany pion w centrum. Epilog

XIII Rilton-Cup, Grupa B
Stockholm, 4 stycznia 1984 r. (runda 9, ostatnia)
Martin Hagberg - Romuald Grzelak
Odrzucony gambit hetmański [D 37]

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Sbd7 5. g3?! c6?! 6. cd5 ed5 7. Gg2 Ge7 8. 0-0 0-0 9. Hd3 We8 10. We1 Gd6 11. e4!? de4

Powstała pozycja z izolowanym pionem "d" u białych.

12. Sxe4 Sxe4 13. Wxe4 Wxe4 14. Hxe4 He7! 15. Hd3!? Sf6 16. Gg5 h6 17. We1 Ge6 18. Gc1 Wd8 19. b3 Gb4 20. Gd2 Gxd2 21. Hxd2 Ha3 22. Se5 Hd6 23. Wd1 Gd5 24. Sc4 Hd7 25. Gxd5 Hxd5 26. Se3 Hf3!


27. Ha5 We8 28. Wf1 Se4 29. Hf5 Sd2 30. Hxf3 Sxf3+ 31. Kg2 Sxd4

Czarne zdobyły "izolaka d", teraz sprawą techniki jest doprowadzenie partii do zwycięskiego końca.

32. Wc1 Wd8 33. Wc4 Se6 34. Wc2 c5 35. Kf1 b6 36. Ke1 Sd4 37. Wc4 h5 38. h3 g6 39. h4 f5 40. Sc2 Sxc2+ 41. Wxc2 Wd4 42. Ke2 Kf7 43. Kf3 a5 44. We2 Kf6 45. We8 a4 46. Wb8 Wb4 47. ba4 Ke5 48. Ke3 Kd5 49. Kd3 Wxa4 50. Wxb6 Wa3+ 51. Ke2 Wxa2+ 52. Kf3 c4 53. Wxg6 c3 54. Wg8 Kd4 55. Wd8+ Kc4 56. Wc8+ Kb3 57. Wb8+ Ka3 58. Wc8 Kb3 59. Wb8+ Ka3 60. Wc8 Kb2 61. Kf4 c2 62. Kg5 c1H+ 63. Wxc1 Kxc1 64. Kxh5 Wxf2 65. Kg5 Kd2 66. h5 Ke3

Białe poddały się. W powyższej partii autor dostosował się do tytułu swej pracy dyplomowej. Wygrana pozwoliła mu podzielić I-V miejsce w Turnieju.


B. Gelfand (2727) – V. Anand (2791) , Moskwa 18.05.2012 – 6 partia meczu o MŚ
z komentarzem am. Włodzimierza Schmidta


1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 e6 5.Sf3 a6
Dotąd jak w 2 i 4 partii gdzie grano 6.b3.
6.Hc2!?

6…c5!
Prawidłowa reakcja. Powstanie, pozycja z izolowanym pionkiem w centrum ale ze Sc6.
7.cd5 ed5 8.Ge2 Ge6!?
Precyzyjna kolejność posunięć. Częściej grywane jest 8…Sc6 na co silne jest 9.Se5.
9.0-0 ...
Teraz 9.Se5 jest słabe gdyż czarne zagrają Gd6 i Hc7.
9…Sc6 10.Wd1 cd4 11.Sd4 Sd4 12.Wd4 Gc5 13.Wd1 He7 14.Gf3


14…0-0!
Znakomita nowinka.
15.Sd5 Sd5 16.Gd5 Gd5 17.Wd5 Wac8


Pragmatyczne posuniecie. Gelfand wolał nie sprawdzać co zostało przygotowane na 18.He2.
18…Ge3 19.Gc3 Gb6 20.Hf5 He6 21.Hf3 f6!


piątek, 25 maja 2012

Romuald Grzelak: Izolowany pion w centrum. Wnioski


   Przedstawione w niniejszej pracy zagadnienie izolowanego piona "d" w gambicie hetmańskim oparto w głównej mierze na partiach mistrzów świata, a także czołowych szachistów od 1886 roku, to znaczy od chwili, gdy rozpoczęto oficjalne boje o tron szachowy do chwili obecnej.
   Analizując partie grane przez mistrzów świata można dojść do wniosku, że zwolennikami wykorzystania korzyści stworzonych przez strukturę pionów z izolowanym pionem "d" byli przede wszystkim: Lasker, Botwinnik, Tal, Spasski. Natomiast do mistrzów świata, którzy próbowali wykorzystać słabości izolowanego piona "d" można zaliczyć: Steinitza, Capablankę, Alechina, Euwego, Smysłowa, Petrosjana, Fischera. Do tych ostatnich zaliczamy Karpowa. Ilość lat panowania obu tych grup wynosi odpowiednio 44 i 50, a więc jest w przybliżeniu równa, przy czym można dodać, że w poszczególnych partiach mistrzowie świata obu tych grup postępowali elastycznie, to znaczy grali też systemy, jakich nie byli zwolennikami. Zależało to od charakterystyki portretu psychologicznego przeciwnika, rangi imprezy, ważności partii itp.
   Wynika z tego, że problem wykorzystania siły izolowanego piona "d" i problem wykorzystania słabości izolowanego piona "d" są problemami strategicznymi podstawowymi, a pozycje wynikające w gambicie hetmańskim z izolowanym pionem "d" należą do tak zwanych pozycji typowych, mających bogaty materiał praktyczny w turniejach szachowych wszelkich szczebli.
   Sposób gry w omówionym zagadnieniu zależy od sylwetki psychologicznej danego szachisty: czy lubi on ponosić ryzyko w grze, czy raczej chłodno walczyć z ryzykantem. Są też szachiści uniwersalni, stosujący obie metody postępowania w zależności od okoliczności.
   A więc zreasumujmy zalety i wady izolowanego piona "d" w centrum oraz metody gry.
   Strona posiadająca izolowanego piona "d" w centrum w gambicie hetmańskim powinna liczyć się z cennościami i słabościami tej typowej struktury pionowej.
Zalety:
1) strona posiadająca izolowanego piona "d" w centrum nie odczuwa kłopotów z rozwinięciem figur,
2) w jej posiadaniu są półodkryta linia "e" i odkryta linia "c",
3) izolowany pion to tak zwany punkt oporu dla własnych figur, szczególnie dla skoczka (wolne pola e5 i c5, albo e4 i c4),
4) izolowany pion ogranicza możliwości przeciwnika w centrum.
Wady:
1) przeciwnik włada silnym polem przed izolowanym pionem,
2) izolowany pion może być broniony tylko przez figury,
3) kłopoty w końcówce (na przykład: skoczek blokujący nieprzyjacielskiego piona d5 przeciw białopolowemu gońcowi).
   Plany gry dla strony posiadającej izolowanego piona "d" w centrum:
1. Strona ta stara się w zasadzie przeprowadzić atak skrzydłowy (przeważnie na skrzydle królewskim) z użyciem wysuniętego skoczka e5 (e4). Znane są dwie podstawowe metody:
 a) czysto figurowy atak, ze zwyczajowym przemieszczeniem wieży po 3-ej (6-ej) linii,
 b) figurowo-pionowy atak z użyciem piona "f";
2. Otwarcie gry poprzez uderzenie d4-d5 (lub d5-d4); mamy tu do czynienia z tak zwanym przełomem pionkowym (taranem, przerywem). Plan ten jest realny wtedy, gdy nie ma dostatecznej kontroli nad polem d5 (d4), a efektywność jego zależy od przewagi w rozwoju;
3. Podciągnięcie piona "d" w celu stworzenia przeciwnikowi słabości na sąsiedniej linii;
4. Wykorzystanie odkrytej linii "c". Przesłanką jego sukcesu jest słabość pola c6 (c3).
   Plany gry strony starającej się wykorzystać słabości izolowanego piona "d" w centrum:
1. Upraszczanie pozycji poprzez wymianę aktywnych nieprzyjacielskich figur i przejście do końcówki;
2. Blokada pionowego centrum, a następnie poddanie go naciskowi;
3. Transformacja "izolaka" w wiszącą parę pionków w centrum poprzez wymianę na c3 (c6).
   Dla oceny pozycji bardzo ważna jest znajomość elementów pozycyjnych. Bardzo ważnym jest rozpoznać:
- wartość otwartych linii dla ciężkich figur,
- silnych diagonali dla gońców,
- istnienie mocnych i słabych punktów (ważną rolę odgrywa tutaj skoczek),
- dysponowanie przestrzenią (korzystna jest przewaga przestrzeni),
- panowanie w centrum,
- wdarcie się wież na 7-mą (2-gą) linię.
   Strategicznych problemów tego rodzaju jest jeszcze wiele, ale nie należy ich studiować wszystkich, lecz zająć się możliwie kilkoma, ale wtedy bardzo gruntownie.
   Nimzowitz w swojej książce "Jak zostałem arcymistrzem" pisał tak:
   "Równoczesna analiza pozycji różnego typu prowadzi do zamieszania w ideach, podczas gdy gruntowne przestudiowanie pozycji jednego typu wzbudzić może pozycyjne zrozumienie.
   W wielu planach strategicznych są dobrze rozpracowane typowe metody, jak prowadzenie ataku na króla, wykorzystanie słabych punktów w obozie przeciwnika itp. Również dobrze znane są metody obrony przeciwne temu. Studiowanie typowych planów strategicznych pomaga wyszkolić w sobie myślenie pozycyjne.
   Tego rodzaju trening polecali gorąco wybitni myśliciele szachowi jak Emanuel Lasker i Jose-Raul Capablanka.
   Lasker w swojej pracy "Zdrowy rozum w szachach" podaje jako przykład do badania typowych struktur metodę walki z izolowanym centrum pionowym d4 (względnie czarnym pionem d5). Tego rodzaju centralny punkt oporu jest równocześnie mocny i słaby, ponieważ z jednej strony pomaga zdobyć przestrzeń i swobodnie manewrować, z drugiej strony jednak wiążne własne siły obroną krytycznego punktu d4 (d5). Lasker stawia wniosek, że analiza tych struktur (więcej czy mniej prawdopodobnych) powinna być wielokrotnie powtarzana przez uczącego się Przyjaciela Szachowego, jeśli chce on zostać mistrzem szachowej materii i jeżeli chce nauczyć się tworzyć. Uzyska on wtedy wiedzę, a z niej wyczucie możliwości szachowych i elastyczność w konkretnej pozycji, wtedy nawet może zostanie twórcą i artystą przy ograniczonym materiale szachowym."
   O wartości omówionego zagadnienia w niniejszej pracy może świadczyć, że bardzo wiele partii o tematyce tutaj omówionej było grane w meczach o mistrzostwa świata, a więc najważniejszych wydarzeniach szachowych.
   Praca niniejsza zarysowuje tylko temat: aby go możliwie dokładnie poznać trzeba uczącemu się Przyjacielowi Szachowemu przewertować i przestudiować wiele materiału samodzielnie.
   Mam jednak nadzieję, że praca niniejsza będzie stanowić istotną pomoc dla kwalifikowanych szachistów i trenerów szachowych.

czwartek, 24 maja 2012

Romuald Grzelak: Izolowany pion w centrum. Przykłady


W celu głębszego poznania zagadnienia izolowanego piona "d" w centrum szachownicy rozpatrzymy przykłady z partii.

Przykład I

Partia angielska, obrona Agincourt [A 13]
Świerdłowsk, 1943 r.

Michaił Botwinnik - Jewgienij Zagoriański

1.Sf3 d5 2.c4 e6 3.b3 Sf6 4.Gb2 Ge7 5.e3 O-O 6.Sc3 c5 7.cxd5 Sxd5 8.Sxd5 exd5 9.d4 cxd4 10.Hxd4 Gf6 11.Hd2 Sc6 12.Ge2 Ge6 13.O-O Gxb2 14.Hxb2 Ha5


[Białe utrzymały przewagę debiutową: inicjatywę. Czarne nie posiadają kompensacji za izolowanego pionka: nie mają lepiej rozwiniętych figur o większej swobodzie ruchu. LeM.]
[Zasada dwóch słabości
Przy realizacji przewagi materialnej lub pozycyjnej często stosuje się zasadę dwóch słabości. Zgodnie z tą zasadą, w sytuacjach, gdy istnienie jednej słabości u partnera nie jest wystarczające do wygranej, należy wyrobić u partnera drugi obiekt ataku. Dopiero wówczas, lawirując między dwoma obiektami ataku, można przełamać system obrony. Termin „słabość” ma tu bardzo szerokie znaczenie. Może być nią wymagający obrony pionek, ale również – niewielka przewaga materialna czy pozycyjna (np. opanowanie wolnej linii, wolny pionek itp.)
Wyjaśnijmy tę zasadę na poniższym, klasycznym przykładzie. Ryszard Bernard]

15.Wfd1 Wad8 16.Wd2 Wd7 17.Wad1 Wfd8 18.h3 h6 19.Se5 Sxe5 20.Hxe5 Hc5 21.Gf3 b6

Ostatnim posunięciem czarne obroniły się przed e3-e4.

22.Hb2 Wc8 23.He5 Wcd8 24.Wd4 a5 25.g4! ...

Wykorzystując pasywne położenie czarnych figur, białe przystąpiły do ataku na skrzydle królewskim.
[Czarne mają słabego izolowanego pionka d5, ale jest on wystarczająco broniony i nie widać, jak zwiększyć na niego nacisk... 25.g4! Wstęp do wyrobienia drugiej słabości. Okaże się nią czarny król. Otwarcie linii „g” da białym możliwość bezpośredniego ataku. Czarne figury, związane koniecznością obrony pionka d5, nie będą w stanie wywiązać się z dodatkowych obowiązków. RB]

25. ... Hc6 26.g5 hxg5 27.Hxg5 f6 28.Hg6 Gf7 29.Hg3 f5?

Pozycyjna kapitulacja.
[Czarne chcą wziąć pod kontrolę pola e4 i g4, ale osłabiają przy tym osłonę pionkową wokół króla. Lepsze było 29...Ge6. RB]

30.Hg5 He6 31.Kh1! ...

[Teraz z decydującym efektem na linię „g” wkracza wieża. RB]

31. ...He5 32.Wg1 Wf8 33.Hh6! ...

Inicjatywa białych stopniowo nabiera decydującego znaczenia.
[Atak na pionka b6 z jednoczesną groźbą 34.Wh4. Jeśli 33...g6, to 34.h4 z dalszym h4-h5. Na 33...Wd6? rozstrzygało 34.W:g7+!H:g7 35.H:d6! RB]

33. ... Wb8 34.Wh4 Kf8 35.Hh8+ Gg8 36.Wf4! ...

[Czarne obroniły króla, ale pojawił się kolejny obiekt ataku – pionek f5. Jego ocalić już nie są w stanie. RB]

36. ... Wbb7 37.Wg5 Wf7 38.Hh5 Ha1+ 39.Kg2 g6 40.Hxg6 Gh7 41.Hd6+ Wfe7 42.Hd8+

Czarne poddały się.


Przykład II

Obrona francuska, wariant Tarrascha, system otwarty Euwe-Keresa [C 07]
Bamberg, 1968 r.

Paul Keres - Borislav Ivkov

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.Sgf3 Sf6 5.exd5 exd5 6.Gb5+ Gd7 7.Gxd7+ Sbxd7 8.O-O Ge7 9.dxc5 Sxc5 10.Sb3 Sce4 11.Sfd4 Hd7 12.Hf3 O-O 13.Sf5 Wfe8 14.Sxe7+ Wxe7 15.Ge3 Hb5 16.Gd4 Wae8 17.Hd3 Hc6 18.Wad1 Sh5 19.Ge3 Shf6 20.Sd4 Hd7 21.h3 a6 22.Wfe1 Sd6 23.Sf3 Ha4 24.b3 Ha5 25.a4 Sde4 26.Gd4 h6 27.We3 Sh5 28.Gb2 Shf6 29.Wde1 Sc5 30.Hd4 Wxe3 31.Wxe3 We4 32.Wxe4 Scxe4 33.He3 Hc7 34.Sd4 Hd7 35.Hf4 Hd6 36.Hf5 Hc5 37.Hf3 Hc7 38.He3 Hd7

W końcówce strona posiadająca izolowanego piona normalnie doświadcza kłopotów, przy czym najbardziej nieprzyjemnym dla niej układem sił jest skoczek - blokujący nieprzyjacielskiego piona "d" - przeciw gońcowi poruszającemu się po polach odmiennego koloru, niż zajmowane przez skoczka.


39.f3 Sd6 40.He5! ...

Centralizacja hetmana.

40. ... Sde8 41.Kf2! ...

Początek przemyślnego przemieszczenia króla do centrum, stwarzający groźbę pionowego szturmu na skrzydle królewskim. Decydujące w przyszłej końcówce.

41. ... Sd6 42.g4 Hc7 43.Ke2! ...

Groziło 43. ...Sde4+.

43. ...Hc5 44.Kd2 Sd7 45.He3 Ha5+ 46.Hc3 Hxc3+ 47.Kxc3 Se5 48.Ga3 Se8 49.f4 Sg6 50.Se2 Sc7 51.f5 Sh4 52.Kd4 b6 53.Ke5 Sf3+ 54.Kd6 Se8+ 55.Kxd5 Sg5 56.Sf4

Czarne poddały się.


Przykład III

Debiut gońca [C 23]
Baden-Baden, 25 IV 1925 r.

Stefano Rosselli del Turco - Akiba Rubinstein

1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Gc4 Sxe4 4.Hh5 Sd6 5.Hxe5+ He7 6.Hxe7+ Gxe7 7.Gb3 Sf5 8.Sf3 c6 9.O-O d5 10.We1 Sa6 11.d4 h5 12.Se2 Sc7 13.c3 f6 14.Sg3 Sxg3 15.hxg3 g5 16.Gd2 Gf5 17.We3 Kd7 18.Wc1 Gd6 19.Gc2 Gxc2 20.Wxc2 Wae8 21.Gc1 Wxe3 22.Gxe3 Se8 23.We2 Sg7 24.Gd2 Sf5 25.We1 ...
Żadnej pozycji - również z izolowanym pionem - nie należy oceniać szablonowo.


25. ... c5!

Pomimo, że na szachownicy mamy do czynienia z końcówką, czarne świadomie stwarzają sobie izolowanego piona. W tym przypadku jest to wytłumaczone tym, że białe kontrolują pole d4, a napaść na piona d5 nie jest możliwa.

26.dxc5 Gxc5 27.Kf1 ...

Obrona przed Sg3.

27. ... h4 28.gxh4 g4 29.Sd4 Gxd4 30.cxd4 Wxh4 31.Gc3 Wh1+ 32.Ke2 Wh2

Przewaga czarnych przybrała realne kształty. Rubinstein doprowadzi swoją pozycyjną przewagę do zwycięskiego końca.

33.Wg1 Sh4 34.g3 Sf5 35.b3 Ke6 36.Gb2 a6 37.Gc3 Sd6 38.Ke3 Se4 39.Ge1 Kf5 40.Wf1 Wh8 41.Kd3 b5 42.a3 Wh7 43.Ga5 Wh8 44.Gb4 Wc8 45.Ga5 Sg5 46.Gd2 Se4 47.Ga5 Kg6 48.Gb4 f5 49.Ga5 Wh8 50.Ke3 We8 51.Kd3 Wc8 52.Gb4 Wc7 53.Ga5 Wh7 54.Ke3 We7 55.Kd3 f4 56.gxf4 Wh7 57.Gd2 Sxd2 58.Kxd2 Wh3 59.f3 gxf3 60.Wf2 Kf5 61.Ke3 Kg4 62.b4 Wh1 63.f5 We1+ 64.Kd3 We4

Czarne poddały się.


Przykład IV

Gambit hetmański, obrona ortodoksalna, wariant Rubinsteina-Flohra [D 62]
Sztokholm, 1937 r. (III partia meczu)

Reuben Fine - Gideon Stahlberg

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Ge7 5.Gg5 Sbd7 6.e3 O-O 7.Hc2 c5 8.cxd5 cxd4 9.Sxd4 Sxd5 10.Gxe7 Hxe7 11.Sxd5 exd5 12.Gd3 Hb4+ 13.Hd2 Se5 14.Ge2 Hb6 15.b3 Sc6 16.Wd1 Ge6 17.O-O Wac8 18.Hb2 Sxd4 19.Wxd4 Wc5 20.Wfd1 Wfc8 21.W4d2 h6 22.Gf3 Hc6 23.h3 Wc7 24.He5 f6 25.Hf4 Wc8

[Przewaga pozycyjna białych jest bezsporna: czarne za izolowanego pionka nie uzyskały swobodnej gry figurowej.
W przeciwieństwie do aktywnie rozmieszczonych białych figur i ich dobrze osłoniętego króla, bierki czarnych (pasywny goniec i ciężkie figury z hetmanem przeszkadzającym wieżom we współpracy) stoją źle, a ich król nie ma bezpiecznej osłony. LeM]


26.e4! dxe4 27.Wd6 exf3

Po 2. ...He8 3. Hxe4 czarne tracą piona b7.

28.Wxc6 W5xc6 29.Hxf3 Wc1 30.Wxc1 Wxc1+ 31.Kh2 ...

Powstałą pozycję białe wygrywają, chociaż nie bez technicznych trudności.

31. ... Wc6 32.Hf4 a6 33.Hb8+ Gc8 34.b4 Kh7 35.a4 f5 36.He5 Wf6 37.Hc7 Wc6 38.He7 Wg6 39.f3 Wc6 40.b5 axb5 41.axb5 Wc4 42.h4 Wc2 43.h5 Wc4 44.Hf7 Wc5 45.Kg3 Wc2 46.Hg6+ Kh8 47.He8+ Kh7 48.Kf4 Wc1 49.Hg6+ Kg8 50.Ke5 Gd7 51.Hb6 Gc8 52.Kd6 Kh8 53.He3 1-0.


Przykład V

Obrona półsłowiańska, wariant merański [D 47]
Moskwa, 1925 r.

Akiba Rubinstein - Emanuel Lasker

1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Sf6 4.Sc3 e6 5.Sf3 Sbd7 6.Gd3 dxc4 7.Gxc4 b5 8.Ge2 a6 9.O-O Gb7 10.b3 Ge7 11.Gb2 O-O 12.Se5 c5 13.Gf3 Hc7 14.Sxd7 Sxd7 15.Se4 Wad8 16.Wc1 Hb8 17.He2 cxd4 18.exd4 ... [Białe za izolowanego piona mają swobodniejszą grę - pozycja jest równa. LeM]

Jeden z planów gry przeciw izolowanemu pionowi związany jest z uproszczeniami i przejściem do końcówki.


18. ... Wc8 19.g3 Ha8!

Momentalne wykorzystanie osłabienia wielkiej przekątnej.

20.Kg2 Wfd8 21.Wxc8? ...

Białe działają zgodnie z życzeniem przeciwnika.

21. ... Wxc8 22.Wc1 Wxc1 23.Gxc1 h6!

Zapobiega 24. Gf4.

24.Gb2 Sb6 25.h3? ...

Strata czasu. Lepsze było 24. Sc5.

25. ... Hc8 26.Hd3 Sd5!

Prowokuje następne osłabienie.
27.a3 Sb6 28.Kh2 Gd5 29.Kg2 Hc6 30.Sd2 a5 31.Hc3 Gxf3+

Najbardziej precyzyjna kontynuacja.

32.Sxf3 ...

Na 32. Hxf3 bardzo nieprzyjemne było 32. ...Sd5 z groźbą Hc2.

32. ... Hxc3 33.Gxc3 a4 34.bxa4 bxa4 35.Kf1 ...

Końcówka skoczkowa po 18. Gb4 Gxb4 19. ab a3 jest wygrana dla czarnych.

35. ... Gxa3 36.Ke2 Kf8 37.Kd3 Sd5 38.Ge1 Gd6 39.Kc4 Ke7 40.Se5 Gxe5 41.dxe5 Kd7 42.Gd2 h5 43.Gc1 Kc6 44.Ga3 Sb6+ 45.Kd4 Kb5 46.Gf8 Sc4 47.Kc3 g6 48.f4 Se3 49.Kd3 Sd5 50.Ga3 ...

Nie ratowało 50. h4.

50. ... h4 51.gxh4 Sxf4+ 52.Ke4 Sh5 53.Kf3 Kc4 54.Gb2 Kb3 55.Ga1 a3 56.Kg4 Kc2 57.Kg5 Kd3!

Białe poddały się.


Przykład VI

Obrona francuska, wariant Tarrascha [C 07]
Moskwa, 17 IV 1951 r. (XV partia meczu o MŚ)

Michaił Botwinnik - Dawid Bronstein

[1.d4 e6 2.e4 d5 3.Sd2 c5 4.exd5 exd5 5.Sgf3 Sf6 6.Gb5+ Gd7 7.Gxd7+ Sbxd7 8.O-O Ge7 9.dxc5 Sxc5 10.Sd4 Hd7 11.S2f3 O-O 12.Se5 Hc8 13.Gg5 We8 14.Sd3 Sxd3 15.Hxd3 Hg4 16.Ge3 Gc5 17.h3 Hg6 18.Hxg6 hxg6 19.Wad1 We4 20.c3 b6 21.Sc2 Wd8 22.Wd3 Kf8 23.Wfd1 Ke7 24.Kf1 Kd7 25.Gg5 Kc6 26.b4 Gf8 27.Se3 We5
Przewaga pozycyjna jest po stronie białych: ich wieże współpracują ze sobą, w przeciwieństwie do wież przeciwnika, a lekkie figury zajmują aktywniejsze pozycje. Z uwagi na izolowanego pionka wymiany powinny dać białym szanse na zwycięstwo. LeM]


Wygrywa 1. Gxf6 gf 2. f4 (lepsze niż 2. c4 albo 2. a3) 2. ...Wh5 3. c4 Gxb4 4. Sxd5 Gd6 5. Sxf6 Whh8 (5. ...Wf5 6. Sd5) 6. Se4. Dalej nastąpią wymiany na d8 i podciągnięcie białego króla do boju.

[W partii nastąpiło 28.f4 We4 29.f5 We5 30.Gf4 We4 31.Gg5 We5 32.Gf4 We4 33.Gg5 i rywale uzgodnili remis - LeM]


Przykład VII

Drugi, szeroko rozpowszechniony, plan walki przeciw izolowanemu pionowi to transformacja "izolaka" w "wiszącą parę" pionów drogą wymiany na c3 (c6). Wynika stąd nowa struktura pionów (patrz partia Nr 1 Steinitz - Zukertort).

Gambit hetmański, obrona Tarrascha, wariant praski [D 33]
Akiba Rubinstein - Georg Salwe
Łódź, 1908 r.

1.d4 d5 2.Sf3 c5 3.c4 e6 4.cxd5 exd5 5.Sc3 Sf6

Dokładniejsze jest 5. ...Sc6.

6.g3 Sc6 7.Gg2 cxd4

Nieco przedwczesna wymiana.

8.Sxd4 Hb6 9.Sxc6 bxc6


10.O-O Ge7

Lepsze jest 10. ...Ge6, umacniając piona d5 i dążąc do przeprowadzenia c6-c5.

11.Sa4 Hb5 12.Ge3 O-O

I teraz także dokładniejsze jest 12. ...Ge6, np. 13. Wc1 Sd7.

13.Wc1 ...

Teraz białe kontrolują punkty d4 i c5.

13. ... Gg4 14.f3 Ge6 15.Gc5 Wfe8 16.Wf2 Sd7 17.Gxe7 Wxe7 18.Hd4 Wee8

Na 18. ...Wc8 nastąpiłoby 19. Sc5.

19.Gf1 Wec8 20.e3 Hb7 21.Sc5 Sxc5 22.Wxc5 Wc7 23.Wfc2 ...

Znakomite przegrupowanie sił zostało zakończone.

23. ... Hb6

Konieczne było 23. ...a5.

24.b4! ...

Obecnie pozycja czarnych jest beznadziejna.

24. ... a6 25.Wa5 Wb8 26.a3 Wa7?

Przeoczenie przyspieszające porażkę.

27.Wxc6 Hxc6 28.Hxa7 Wa8 29.Hc5 Hb7 30.Kf2 h5 31.Ge2 g6 32.Hd6 Hc8 33.Wc5 Hb7 34.h4 a5 35.Wc7 Hb8 36.b5 a4 37.b6 Wa5 38.b7 (1:0)


Przykład VIII

Gambit hetmański, obrona ortodoksalna, wariant Botwinnika [D 60]
Łódź, 1917 r.

Teodor Regedziński - Akiba Rubinstein

[ 1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 e6 4.Gg5 Sbd7 5.Sc3 Ge7 6.e3 O-O 7.Gd3 dxc4 8.Gxc4 a6 9.O-O b5 10.Gd3 Gb7 11.He2 c5 12.Wad1 cxd4 13.exd4 Sb6 14.Se4 Sxe4 15.Gxe7 Hxe7 16.Gxe4 Wfd8 17.Wd3 Gxe4 18.Hxe4 Wac8 19.Wfd1 Sd5 20.W3d2 Sf6 21.He3 Hb7 22.h3 h6 23.We2 Hd5 24.b3 Hd6 25.Wc1 Sd5 26.Hd2 ...
[Białe nie mają rekompensaty za izolowanego piona: ich figury stoją pasywnie, a centralny pion jest wzorcowo zablokowany przez skoczka przeciwnika. LeM.]


26. ... Hf4!

Nie można 26. Hxf4 Sxf4 27. Wec2 Se2+

27.Wc2 Hxd2 28.Wexd2 Wxc2 29.Wxc2 Sb4! 30.Wb2 Wc8!

Czarne mają zdecydowaną przewagę pozycyjną i pewnie ją realizują.

31.Kf1 Wc1+ 32.Ke2 Wa1 33.Kd2 Wxa2 34.Wxa2 Sxa2 35.Se5 Sb4 36.Sd7 f6 37.g3 Kf7 38.Sb6 Ke7 39.Kc3 a5 (0-1)


Przykład IX

Obrona Tarrascha, wariant klasyczny Spasskiego [D 34]
Moskwa, 1969 r. (XII partia meczu o MŚ)

Tigran Petrosjan - Borys Spasski

[1.c4 e6 2.d4 d5 3.Sf3 c5 4.cxd5 exd5 5.g3 Sc6 6.Gg2 Sf6 7.O-O Ge7 8.Sc3 O-O 9.Gg5 cxd4 10.Sxd4 h6 11.Ge3 Gg4 12.Ha4 Sa5 13.Wad1 Sc4 14.Gc1 Hc8 15.Hc2 Wd8 16.b3 Se5 17.Gb2 Hd7 18.f3 Gh5
Czarne nie mają rekompensaty za izolowanego - dobrze zablokowanego przez białe - piona w centrum: ich figury nie mają większej swobody ruchu, niż białe. LeM]
Jak w pozycji powstałej po 18-u posunięciach wzmocnić nacisk białymi?


19.Hf5! Sc6
Inne kontynuacje są słabsze:
- 19. ...Hxf5 20. Sxf5 Gc5+ 21. Kh1 Gg6 22. Sa4 z zdobyczami materialnymi;
- 19. ...Kc7 20. Scb5 Gb8 21. Hxd7 Sexd7 (albo 21. ...Wxd7 22. Wc1 Wd8 23. Sc7) 22. Sf5 Se5 23. Wc1.

20.Hxd7 Wxd7 21.Sxc6! bxc6 22.Sa4! Se8

Złe byłoby tutaj 22. ...c5 z uwagi na 23. Gxf6 gf 24. g4 (albo 24. Gh3 Wdd8 25. Wc1) Gg6 25. f4.

Białe osiągnęły dużą przewagę pozycyjną, jakiej Petrosjan nie wykorzystał.

[23.Wc1 Wc7 24.Ge5 Gd6 25.Gxd6 Sxd6 26.Wfd1 Sb5 27.Kf2 f6 28.e3 Gf7 29.Gf1 Sd6 30.Wc3 Kf8 31.Sc5 a5 32.Wdc1 We7 33.Gh3 Waa7 34.a4 g5 35.Wd1 Kg7 36.Sd3 Ge8 37.Sc1 f5 38.Se2 g4 39.Gg2 gxf3 40.Gxf3 Se4+ 41.Gxe4 fxe4 42.Sd4 Wf7+ 43.Kg2 Wf6 44.Wf1 Wxf1 45.Kxf1 h5 46.Kg2 Gd7 47.Wc2 Wa6 48.g4 hxg4 49.Kg3 (1/2-1/2). LeM]

Strona mająca izolowanego piona powinna skoncentrować swoje nadzieje na grze środkowej. Uproszczenia, jakie obserwowaliśmy, nie są wskazane. Jeden z możliwych planów - organizacja przełomu d4-d5 (d5-d4 w przypadku czarnych). Plan ten jest realny, gdy nie ma dostatecznej kontroli nad polem d5 (d4 w przypadku czarnych), a efektywność jego zależy od przewagi w rozwoju.

Przykład X

Gambit hetmański, obrona ortodoksalna, wariant Botwinnika [D 60]
Kaliningrad, 1940 r.

Igor Bondarewski - Grigorij Rawiński

[1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Ge7 5.Gg5 O-O 6.e3 Sbd7 7.Gd3 c5 8.O-O dxc4 9.Gxc4 a6 10.a4 cxd4 11.exd4 Sb6 12.Gb3 Sbd5 13.We1 Ha5 14.Sxd5 Sxd5 15.Gxe7 Sxe7 16.Se5 b5?
Czarne - odstające w rozwoju - ostatnim swym ruchem na moment utraciły kontrolę nad punktem d5. LeM]


17.d5! exd5?

Lepsze byłoby 17. ...Sxd5.

18.Sxf7 bxa4

Na 18. ... Wxf7 jest 19. Wxe7.

19.Wxe7 Hc5! 20.Gxd5 Hxe7 21.Sg5+ Kh8 22.Sxh7 Wd8 23.Sf6! ...

Ale nie:
- 23. Sf8 z uwagi na 7. ...Hg5;
- 23. Hh5 z wygraną czarnych po 23. ...Gg4.

23. ... He5 24.Hxa4 Hxf6 25.Gxa8 ...

I białe stopniowo realizowały swoją przewagę materialną.

[25. ...Gd7 26.He4 Gf5 27.Hf3 Hxb2 28.Wf1 He5 29.h3 Gg6 30.Gc6 a5 31.Hg4 Hf6 32.Wc1 Wd2 33.Gf3 Wd4 34.Hc8+ Wd8 35.Hc5 a4 36.Hb4 Gf5 37.Hxa4 Gxh3 38.gxh3 Wf8 39.Wc3 Hxc3 40.Hh4+ Kg8 41.Gd5+ Wf7 42.Hd8+ Kh7 43.Hh4+ Kg8 44.Hd8+ Kh7 45.Gxf7 He1+ 46.Kg2 He4+ 47.f3 He2+ 48.Kg3 He5+ 49.Kg4 (1-0). LeM]


Przykład XI

Gambit hetmański, obrona klasyczna, wariant Rubinsteina [D27]
Moskwa, 1971 r.

Tigran Petrosjan - Borys Spasski

[1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.Gxc4 c5 6.O-O a6 7.a4 Sc6 8.He2 cxd4 9.Wd1 Ge7 10.exd4! O-O 11.Sc3 Sd5 12.He4! Scb4 13.Se5 Wa7 14.Gb3 Sf6? 15.Hh4 b6? 16.Hg3 Gb7?
Białe mają swobodną grę figurową - z atakiem pozycji króla czarnych - a ich izolowany pionek jest ruchomy, gdyż nie jest zablokowany figurą przeciwnika.
Figury czarnych są rozrzucone, zajmują złe pozycje i nie współpracują ze sobą.
Przewaga białych jest bezsporna, ale jeśli nie będą energicznie atakować, to - stosownie do twierdzenia Steinitza - ryzykują, że utracą inicjatywę. W tej sytuacji zadaniem białych jest przełom pionkowy w centrum, po uprzednim jednoczesnym i forsownym, nie dającym czarnym szans na wzmocnienie pozycji:
- dokończeniu rozwoju,
- osłabieniu kontroli czarnych nad krytycznym, kluczowym, polem d5.
Tigran Petrosjan - Romuald spotkał się z nim osobiście na turnieju w Austrii (Oberwart, 1981 rok) i swoją grą wzbudził jego zainteresowanie jako potencjalny rywal w kolejnej rudzie - rozwiązuje ten problem wzorowo, w sposób mistrzowski.
Romuald wskazuje, i komentuje, serię doskonałych ruchów Tigrana Petrosjana , decydujących o końcowym wyniku partii. LeM]


17.Gh6! Se8 18.Wac1! Kh8 19.d5! exd5

Na 19. ...gh nastąpiłoby 20. de! z pogromem.

20.Ge3! Wa8

Jeśli 20. ...Gc5, to 21. a5.

21.Sc4! Sd6

Teraz na 21. ...Gc5 białe kontynuowałyby 22. Sa5! Jednak trochę lepsze byłoby 21. ...b5.

22.Gxb6 Hb8 23.Sa5 Sf5 24.Hxb8 Waxb8 25.Sxb7 Wxb7 26.a5 Gg5 27.Wb1 d4 28.Sd5 Sc6 29.Ga4 Wc8 30.f4 Sce7 31.Wbc1 Wcb8 32.fxg5 Sxd5 33.Gc6 Wxb6

Ostatnia próba skomplikowania gry.

34.axb6 Sde3 35.b7! Sxd1 36.Wxd1 g6 37.g4 Sg7 38.Wxd4 Se6 39.Wd7

Czarne poddały się.


Przykład XII

Partia angielska [A 15]
Moskwa, 1961 r.

Salo Flohr - Borys Spasski

[1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.b3 d5 4.Gb2 Ge7 5.g3 O-O 6.Gg2 c5 7.cxd5 exd5 8.d4 Sc6 9.O-O Gg4 10.dxc5 Gxc5 11.Sc3 a6 12.Se1 We8 13.h3 Gf5 14.Sd3 Ga7 15.Wc1 ...]


15. ... d4

Czarne dążą do zorganizowania nacisku na piona e2.

16.Sa4 Ge4 17.Sac5 Gxg2 18.Kxg2 Hd5+ 19.Kh2 Se4 20.Sxe4 Wxe4 21.Wc2 Wae8 22.Gc1 f6 23.f3 W4e7 24.Ga3 Wf7 25.Sb4 Sxb4 26.Gxb4 Hb5 27.Ga3 h5 28.Hd3 Hxd3

Czarne decydują się wykorzystać swoją przewagę w końcówce. Była także druga możliwość - atak na osłabione skrzydło królewskie.

29.exd3 We3 30.Wd2 Wc7

Pion d3 jest trochę mniej słabszy niż był pion e2, jednak teraz we władaniu czarnych są odkryte linie. Jeden rodzaj przewagi został zamieniony na inny.
31.Kg2 Kf7 32.Wc1 Wc3 33.Wcd1 Ke6 34.Gb2 Wc6 35.Wc1 Kd5 36.Wxc6 bxc6 37.Kf2 Gc5 38.Wd1 Gb4 39.a3 Gd6 40.Gc1 We7 41.Gd2 Wb7

Pomimo zaciętej obrony białych, Spasski precyzyjnie realizuje swoją przewagę.

42.b4 a5 43.bxa5 Wb2 44.f4 Wa2 45.Ke2 h4 46.gxh4 Gxf4 47.a6 Gxd2 48.Wxd2 Wxa3

Wynik walki jest przesądzony.
[49.Wb2 Wxa6 50.Wb7 Wa2+ 51.Kf3 Wd2 52.Wxg7 Wxd3+ 53.Kg4 f5+ 54.Kxf5 Wxh3 55.Wd7+ Kc4 56.Kg5 c5 57.h5 d3 (0-1)]


Przykład XIII

Debiut Zukertorta, odwrócony gambit hetmański [D 02]
Berlin, 1928 r.

Jose-Raul Capablanka - Akiba Rubinstein

[1.d4 d5 2.Sf3 c5 3.dxc5 e6 4.e4 Gxc5 5.exd5 exd5 6.Gb5+ Sc6 7.O-O Se7 8.Sbd2 O-O 9.Sb3 Gb6 10.We1 Gg4 11.Gd3 Sg6 12.h3 Gxf3 13.Hxf3 Sce5 14.Hf5 Sxd3 15.Hxd3 ...
Przewaga jest po stronie czarnych: izolowanego pionka z nawiązką rekompensują ich lepiej rozwinięte figury i swoboda działania z możliwością ataku pozycji białego króla. LeM]


15. ... d4?

Teraz pion ogranicza własnego gońca, a sam będzie wymagał obrony. W kolejnych posunięciach Capablanka wykorzysta słabość zablokowanego pionka, wiążąc siły czarnych jego obroną.
Prawidłowe jest w tej pozycji 15. ...Hf6 16. Ge3 Hxb2 17. Hxd5 Gxe3 18.
Wxe3 b6 19. c4 Sf4 i 20. ...Se6. Walczyć o wyrównanie w tym przypadku musiałyby białe.

[16.Gd2! Hf6 17.We4! Wad8 18.Wae1 Hc6 19.g3 Wfe8 20.Ga5 Wxe4 21.Hxe4 Sf8 22.Hxc6 bxc6 23.We7 Wd5 24.Gxb6 axb6 25.Wb7 Sd7 26.Wc7 Wd6 27.Wc8+ Sf8 28.Sd2 c5 29.Sc4 We6 30.Wb8 We1+ 31.Kg2 g5 32.a4 Wa1 33.Sxb6 Kg7 34.Wc8 Se6 35.Sd7 Wxa4 36.Sxc5 Wb4 37.Sd3 Wb5 38.Kf3 h6 39.b4 h5 40.g4 hxg4+ 41.hxg4 f6 42.Wc4 Kf7 43.Sc5 Sd8 44.Sb3 (1-0)]


Następny - bardzo popularny plan - to atak na skrzydle królewskim, przy wzmocnieniu wysuniętego skoczka e5 (e4). Można wymienić dwie podstawowe metody:
1) czysto figurowy atak, ze zwyczajowym przemieszczeniem wieży po 3-m (6-m) rzędzie,
2) figurowo-pionkowy atak z uczestnictwem piona "f".

Przykład XIV

Obrona Nimzowitza, system Gligoricia, wariant Bronsteina [E 55]
Mar del Plata, 1957 r.

Miguel Najdorf - Aleksander Kotow

[1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Gd3 c5 7.O-O dxc4 8.Gxc4 Sbd7 9.He2 a6 10.a4 Sb6 11.Gb3 cxd4 12.exd4 Gd7]


13.Wd1 Wc8 14.Wd3 Sbd5 15.Sxd5 Sxd5 16.He4 Gc6 17.Se5 Sf6 18.Hh4 Gd5?

Zasługiwało na uwagę 18. ...Se4.

19.Gg5 Ge7 20.Wh3 We8

Obliczone na 21. Gxd5 Hxd5 22. Gxf6 Gxf6 23. Hxh7+ Kf8 z kontrgrą za piona. Ale białe mają decydujące wzmocnienie ataku.

21.Gd1! Ha5 22.Gh5 Wed8

Albo 22. ...Wf8 23. Gxf6 Gxf6 24. Gxf7+ itd.

23.Gxf7+ Kf8 24.Gh6 Se8 25.Hf4 Gf6 26.Gxg7+ Ke7

Nie ratuje 26. ...Gxg7 27. Gxe8+.

27.Gxe8 Gxg7 28.Wxh7

Czarne poddały się.


Przykład XV

Gambit hetmański [D 27]
Charków, 1963 r.

Borys Spasski - Jurij Nikołajewski

[1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.Gxc4 c5 6.O-O a6 7.a4 cxd4 8.exd4 Sc6 9.Sc3 Ge7 10.Ge3 O-O 11.He2 ...
Pozycja jest równa: białe za izolowanego piona posiadają lepiej rozwinięte figury (ich wieże już współpracują ze sobą). LeM]


11. ... Sb4?

To pozwala białemu skoczkowi wtargnąć na pole e5. Lepsze było 11. ...Sd5.

12.Se5 b6?

Strata czasu. Należało rozwijać niegrające figury: 12. ...Gd7 z dalszym Wc8.

13.f4 Sfd5 14.Wad1 Gf6 15.Se4 Gb7

W rezultacie bezplanowej gry przeciwnika białe otrzymały groźną atakującą pozycję.

16.f5! exf5 17.Wxf5 Sxe3

Czarne liczą na 18. Hxc3 Gxe5 19. Wxe5 Gd5, ale następuje decydująca kombinacja.

18.Sxf6+! gxf6 19.Hxe3 fxe5 20.Hxe5 h6 21.Wf6 Kh7

Przegrywało także 21. ...Gd5 22. Wxh6 f6 23. Hg3+ Kf7 24. Wh7+ Ke6(e8) 25. We1+.

22.Wdf1 Gd5 23.Hf5+ Kg8 24.Hg4+ Kh7 25.Wxh6+

Czarne poddały się. (25. ...Kxh6 26. Wf5)


Przykład XVI

Kolejny plan gry - wykorzystanie odkrytej linii "c". Przesłankę jego sukcesu stwarza słabość pola c6 (c3).

Obrona Nimzowitza, system Gligoricia [E 53]
Moskwa, 1948 r.
Grigorij Lewenfisz - Igor Bondarewski

[1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.e3 O-O 5.Gd3 d5 6.Sf3 c5 7.O-O Sbd7 8.Gd2 b6 9.He2 Gb7 10.Wfd1 He7 11.a3 Gxc3 12.Gxc3 Wac8 13.Wac1 dxc4 14.Gxc4 ...
Pozycja po debiucie jest równa. Czarnym udało się utrzymać początkową równowagę. W powstałej pozycji ich uwaga powinna być skoncentrowana na centrum, bo tutaj jest napięta sytuacja - biały pion d4 przeciwstawny czarnemu pionowi c5 - wymagająca nieustannej kontroli z obu stron. W rachubę czarnych wchodzi zajęcie wieżą linii "d" poprzez 14. ...Wfd8. Niekorzystna w tej pozycji jest wymiana pionów w centrum, po jakiej białe mogą zająć centrum na d4 izolowanym pionem przy lepszym rozwinięciu figur. LeM]


14. ... Se4? 15.Ga6 ...

Dobre jest także 15. Ge1.

15. ... Sxc3?

Nie doceniając subtelnego zamysłu białych.

16.Wxc3 cxd4 17.Wxc8 Gxc8 18.exd4! Gxa6

Na 18. ...Sb8 nieprzyjemne jest 19. Gxc8 Wxc8 20. d5.

19.Hxa6 ...

Teraz linia "c" jest opanowana przez białe.

19. ... Sf6 20.Wc1 Sd5 21.g3 ...

"Lufcik" i ograniczenie działalności skoczka.

21. ... h6 22.Se5 Kh7

Jeśli 22. ...Hg5, to 23. Wc8.

23.h4 ...

Uniemożliwia wypad na g5; tymczasem grozi 24. Sc6.

23. ... f5?

Ta próba kontrgry stwarza tylko nowe słabości.

24.He2 g6 25.Wc6 We8

Groziło 26. Sxg6.

26.b4 Hf6 27.Wd6 Hf8 28.Hb5 ...

Znów grozi bicie na g6.

28. ... Sf6 29.Hc6 f4 30.h5 Sxh5 31.Wd7+ Sg7 32.Wf7 Hg8 33.He4 Wc8 34.Hxg6+ Kh8 i jednocześnie czarne poddały się.


Przykład XVII

Gambit hetmański, wariant Rubinsteina [D 61]
Moskwa, 1935 r.

Gideon Stahlberg - Jose-Raul Capablanka

[1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 Ge7 5.Gg5 O-O 6.e3 Sbd7 7.Hc2 h6 8.Gh4 c5 9.Wd1 Ha5 10.Gd3 cxd4 11.exd4 dxc4 12.Gxc4 Sb6 13.Gb3 Gd7 14.O-O Gc6 15.Se5 Gd5 16.Sxd5 Sbxd5 17.He2 Wad8
Izolowany pionek w centrum jest oporą dla skoczka, dając białym przewagę przestrzeni. Przy ściśniętej, złej pozycji czarnych figur, typowa ofiara skoczka na f7 powinna dać białym zwycięstwo. LeM]


18.f4 Se8 19.Gxe7 Sxe7 20.f5 Sxf5 21.Sxf7! Wxf7 22.Hxe6 Sed6 23.g4? ...

Wygrywało 23. He5! Teraz Capablanka ma odpowiedź na zagranie Stahlberga.

23. ... Kh8! 24.He5 Hxe5 25.dxe5 Se3 26.Gxf7 Sxd1 27.exd6 Wxd6 (1/2-1/2)


Przykład XVIII

Gambit hetmański, wariant trzech skoczków [D 37]
Montreal, 15.05.1894 r. (XV partia meczu o MŚ)

Emanuel Lasker - Wilhelm Steinitz

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 Ge7 5.e3 O-O 6.Gd3 c5 7.O-O cxd4 8.exd4 dxc4 9.Gxc4 Sbd7 10.Gb3 Sb6 11.Gg5 ...


Pozycja taka, jak ze współczesnego turnieju. Praktyka wykazała, że izolowany pion "d" w podobnym położeniu nie jest słabością, tylko siłą, gdyż jest ważnym punktem oporu dla białych figur na e5, a oprócz tego ogranicza możliwości przeciwnika w centrum.

11. ... Gd7 12.Hd3 Wc8 13.Se5 Gc6 14.Sxc6 Wxc6 15.Wfd1 Sfd5 16.Gxe7 Sxe7?

Lepiej było pobić na e7 hetmanem, aby szybciej zmobilizować swoje siły.

17.Gc2 Sg6 18.Hf3 Sd5 19.Ge4! Sxc3 20.bxc3 Wb6 21.c4 f5 22.Gc2 Hf6 23.c5 Wc6 24.Wab1 Sh4 25.He3 Wc7 26.f4 Sg6 27.Gb3 We7 28.a4 Wd8 29.a5 a6 30.Ga4 Hh4 31.g3 Hg4 32.Wd2 Sf8 33.Gd1 Hg6


34.d5! Wf7 35.d6 Hf6 36.Wdb2 g5 37.Wxb7 gxf4 38.Wxf7 Hxf7 39.gxf4 Hg7+ 40.Kh1 Sg6 41.Hxe6+ Kh8 42.He3 Wg8 43.Gf3 Sh4 44.Gd5 (1-0)


Przykład XIX

Obrona słowiańska [D 10]
Bukareszt, 1968 r.

Wiktor Korcznoj - Florin Gheorgiu

[1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 g6 5.Sf3 Gg7 6.Ge2 O-O 7.O-O Sbd7 8.Gd2 dxc4 9.Gxc4 c5 10.He2 cxd4 11.exd4! Sb6 12.Gb3 Gg4 13.Wad1 e6 14.Gg5 Hd7 15.h3 Gxf3 16.Hxf3 Sbd5? 17.Wfe1 Wac8
Figury białych są lepiej rozwinięte, a kluczowe pole d5 tylko pozornie jest dobrze zablokowane przez czarne. Zadaniem białych jest uruchomienie izolowanego pionka. LeM]


18.Gxf6! ...

Nieoczekiwanie wyjaśnia się, że faktycznej kontroli nad punktem d5 czarne nie posiadają.

18. ... Sxf6 19.d5 exd5 20.Gxd5 Wb8?

Lepsze było 20. ...Hc7; nie można grać 20. ...Sxd5 21. Sxd5 i grożą szachy na f6 i e7.

21.Gb3 Hc7 22.Sb5 Hb6 23.Sd6 Wbd8 24.Sxf7! Wxf7

Jeśli 24. ...Wxd1, to 25. Wxd1 Wxf7 26. Wd7! Następuje nieoczekiwanie wytworny finał.

25.Wxd8+ Hxd8 26.Hxb7 Hd7 27.We7!

Czarne poddały się.


Przykład XX

Obrona Nimzowitza [E 55]
Ryga, 1970 r. (XXXVIII Mistrzostwa ZSRR)

Władymir Tukmakow - Wiktor Korcznoj

[1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.e3 O-O 5.Gd3 c5 6.Sf3 d5 7.O-O dxc4 8.Gxc4 Sbd7 9.Hb3 a6 10.a4 He7 11.Wd1 Ga5 12.Hc2 cxd4 13.exd4 Sb6 14.Ga2 h6 15.Se5 Gd7 16.Gb1 Wfd8 17.Wd3 Wac8 18.Wg3 Kf8 19.Hd2 Sbd5]


20.Gg6! Ge8?

Korcznoj nie znalazł prawidłowej obrony; lepsze było 20. ...Gc7. Jakie będą następstwa tego ruchu?

21.Hxh6! Hb4

Inne kontynuacje nie są lepsze:
- 21. ...gh 22. Gxh6+ Kg8 23. Ge4+ Kh8 24. Gg7+ Kg8 25. Gf6+ Kf8 26. Sxd5 itd.
- 21. ...fg 22. Hh8+ Sg8 23. Sxd5 Wxd5 24. Wf3+;
- 21. ...Wxc3 22. Gd3! Hb4 23. Hxg7+ Ke7 24. Hxf6+ Kxf6 25. Gg5+ z matem.

22.Hh8+ Ke7 23.Hxg7 Hxd4 24.Sd3 ... z wygraną pozycją.

[24. ... Gxc3 25.bxc3 Sxc3 26.Ga3+ Kd7 27.We1 Kc7 28.Ge7 Scd5 29.Gxd8+ Kxd8 30.Ge4 Hxa4 31.Gxd5 Sxd5 32.Hg5+ Kc7 33.h4 Gb5 34.Wc1+ Gc6 35.h5 Hd4 36.Se5 f6 37.Sxc6 bxc6 38.Hg7+ Kd6 39.h6 Sf4 40.Hg4 Hd2 41.Wd1 (1-0)]